שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בחסות החשכה: מעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
דוחות | 1.10.2020
עדכונים
24.11.2020
המוקד בדו"ח חדש: הצבא עוצר מאות בני נוער ממיטותיהם באישון לילה תוך הפרה שיטתית של זכויותיהם, במקום לזמנם לחקירה; בעקבות הממצאים, עתר המוקד לבג"ץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב