שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 26445-08-16 - דמיאטי ואח' נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות ואח' פסק דין
פסיקה | 26445-08-16 | 27.3.2018
קבלת עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למרכז הלאומי לרפואה משפטית להשיב לבקשתו מכוח חוק חופש המידע בעניין גופותיהם של שלושה פלסטינים המוחזקות בידי ישראל משנת 2002. בית המשפט קובע כי "מדובר בטפסים ואישורים סטנדרטיים, הנוגעים להליכי קבורה, ואשר אינם תולדה של הליכי חקירה" וכי הם אינם מסווגים כסודיים, ולכן אין מניעה להעבירם לידי המוקד. בית המשפט גם קובע כי לא הונחה תשתית של ממש לטענת המדינה כי קיים חשש שמתחם הקבורה יהפוך לאיזור שיתקיימו בו הפרות סדר או לאתר עלייה לרגל, ופוסק הוצאות משפט לטובת המוקד בסך 10,000 ש"ח.
עדכונים
29.3.2018
פסק דין בעתירת המוקד לגילוי מידע בעניין שלוש גופות פלסטינים שישראל נכשלה באיתורן: בית המשפט מורה למדינה להעביר למוקד את פרטי מקומות הקבורה שהופיעו במסמכי הקבורה המקוריים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב