שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4466/16 - עליאן ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 4466/16 | 14.12.2017
קבלת עתירות של פלסטינים שגופות קרוביהם, שביצעו פיגועים, מוחזקות בישראל. בג"ץ קובע שהחוק אינו מסמיך את הצבא להחזיק בגופות לצורכי משא ומתן וכי אין המדינה יכולה להמשיך במדיניותה זו אלא אם יועבר חוק ייעודי להסדרת החזקתן של הגופות. בית המשפט מציין כי "מן הזכות לכבוד האדם נגזרות גם זכויות המת ובני משפחתו, להביא את המת לקבורה מכובדת ונאותה, שתאפשר התייחדות וזיכרון. זכויות אלה הוכרו בפסיקה, ללא קשר לשאלת זהותם של המתים, גם כאשר הם היו מחבלים וחיילי אויב. זאת, על רקע המוסכמה הכללית שלפיה זכויות אדם נתונות לכל בני האדם, באשר הם...". השופטים נתנו למדינה חצי שנה לחוקק את החוק הייעודי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב