שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8691/17 - כראג'ה ואח' נ' הוועדה לבחינת צווי גירוש ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 8691/17 | 8.11.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה שלא לגרש לרצועת עזה, עם שחרורו מהכלא, צעיר פלסטיני יליד הרצועה המתגורר בגדה המערבית זה 21 שנה. הצעיר עבר עם משפחתו לגדה כשהיה בן כשנה, אך המשפחה לא עדכנה את כתובתו במרשם האוכלוסין. המוקד טוען כי היתרים לשהייה בגדה קיימים רק משנת 2007, ואילו הצעיר עבר לגדה כדין שנים רבות קודם. עוד מוסיף המוקד כי בתקופה הרלוונטית לא הוטל ספק בכך שהגדה ועזה מהוות יחידה טריטוריאלית אחת. המוקד מתייחס לטענת המדינה כי נגד הצעיר יש "חומר ביטחוני" ומזכיר כי ההחלטה העומדת למבחן אינה על "גירוש מטעמי ביטחון" אלא על "גירוש מסתנן", וכי יש לבחון אותה ככזאת.

עדכונים
8.11.2017
המוקד לבג"ץ: יש להורות על ביטולו של צו הגירוש לרצועת עזה, שהוּצא לצעיר פלסטיני המתגורר בגדה מינקות
20.12.2017
בעקבות עתירת המוקד לבג"ץ: בוטל צו גירוש לעזה שהוּצא לצעיר פלסטיני המתגורר בגדה מינקות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב