שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 5037/08 - חליל ואח' נ' שר הפנים ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | 5037/08 | 31.10.2016
פרוטוקול דיון בבית המשפט העליון בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר את שלילת מעמדה של תושבת ירושלים משום שהתגוררה תקופה ממושכת בארצות הברית ורכשה אזרחות אמריקאית. המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח ביקשו להצטרף כידידות בית משפט להליך. במהלך הדיון מתח בית המשפט ביקורת קשה על הסחבת שהמדינה נוקטת. השופטות הזהירו כי אם המדינה לא תמצא פתרון הולם, ישקול בית המשפט לדון מחדש בשאלה העקרונית של השבת מעמד לתושבי ירושלים המזרחית, בהרכב מורחב. על התנהלות המדינה העירה הנשיאה נאור: "אנו מנסים שנים לפתור את הבעיה בדרכי שלום ולצערנו לא הצלחנו... לעתים התחושה היא שהמדינה לא לוקחת בתבונה את סיכוניה וסיכוייה".
עדכונים
1.11.2016
המדינה גוררת רגליה בטיפול בהשבת מעמד: העליון הזהיר כי אם לא יימצא פיתרון, ייאלץ בית המשפט לבחון מחדש את ההלכה הנוגעת להפקעת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית
21.12.2017
בית המשפט העליון לשר הפנים: יש להשיב לאלתר את מעמדה של תושבת ירושלים המזרחית, שנשלל בעקבות מגוריה בחו"ל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב