שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תשובה משלימה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 5030/07 | 13.4.2010
תשובה משלימה מטעם המדינה בעתירות לביטול חוק האזרחות – הוראת השעה. הפרקליטות טוענת כי הוראת השעה מהווה שלב בהתאמת דיניה של ישראל למצב הביטחוני; וכי החוק מאוזן ומידתי, וכולל הוראות רבות הממתנות את הכלל הקבוע בו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב