שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9961/03, 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' כתב תשובה מטעם המדינה
כתבי בי דין | 9961/03 | 13.11.2006
בתשובתה לעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בעניין אי חוקיות משטר ההיתרים של חומת ההפרדה סוקרת המדינה בהרחבה משטר זה ומספקת נתונים על היקף תפיסת הקרקעות לצורך הקמת החומה, על מספר התושבים הפלסטינים החיים בצלה, על מספר ההיתרים שהונפקו למעבר ב"מרחב התפר", ועל השערים והמעברים הקיימים במרחב זה. מן הבחינה המשפטית טוענת המדינה כי ההכרזה על "מרחב התפר" כ"שטח סגור" מטעמים ביטחוניים ומשטר ההיתרים שהוחל בעקבותיה מהווים חלק בלתי נפרד מפרויקט הקמת חומת ההפרדה ועולים בקנה אחד עם הדין הישראלי והבינלאומי, וכי עתירות המוקד והאגודה בעניין זה הנן כוללניות ולפיכך יש לדחותן על הסף.
עדכונים
8.12.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט לעמדת המדינה, בעתירה נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר": המשטר יוצר הפרדה מובהקת בין ישראלים ותיירים בעלי ויזה לישראל לבין פלסטינים מהשטחים, ולפיכך מהווה פשע אפרטהייד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב