המוקד להגנת הפרט - תגובת המוקד להגנת הפרט לעמדת המדינה, בעתירה נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר": המשטר יוצר הפרדה מובהקת בין ישראלים ותיירים בעלי ויזה לישראל לבין פלסטינים מהשטחים, ולפיכך מהווה פשע אפרטהייד
חזרה לעמוד הקודם
08.12.2009

תגובת המוקד להגנת הפרט לעמדת המדינה, בעתירה נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר": המשטר יוצר הפרדה מובהקת בין ישראלים ותיירים בעלי ויזה לישראל לבין פלסטינים מהשטחים, ולפיכך מהווה פשע אפרטהייד

התגובה שהוגשה לביהמ"ש ביום 1.11.2009, נכתבה על ידי עו"ד מיכאל ספרד, במסגרת העתירה המתוקנת של המוקד להגנת הפרט משנת 2006 נגד משטר ההיתרים המפלה, שמנהיגה ישראל במרחב הידוע בשם "מרחב התפר", המשתרע בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק. בתגובתו מצטרף המוקד לתגובת האגודה לזכויות האזרח בישראל, שהגישה אף היא עתירה בעניין לביהמ"ש, תגובה בה מדגישה האגודה את אי חוקיותו של משטר ההיתרים ופגיעתו החמורה בתושבים הפלסטינים במרחב זה. כמו כן, חוזר המוקד ומדגיש ביתר שאת כי מדובר במשטר הפרדה אפל, העונה על הגדרת פשע האפרטהייד, המסווג על פי המשפט הבינלאומי הפלילי כפשע נגד האנושות. 

מקורה של העתירה הנוכחית הוא עתירה עקרונית שהגיש המוקד לבית המשפט ביום 6.11.2003 נגד חוקיות התוואי של חומת ההפרדה ומשטר ההיתרים הנלווה לה. אולם, בעוד השופטים מותירים את העתירה תלויה ועומדת בבית המשפט, התקבל פס"ד בבג"ץ 2056/04, בעקבותיו החליט המוקד להגיש עתירה מתוקנת לביהמ"ש. 
 
בפסק הדין שהביא להגשת העתירה המתוקנת, קבע ביהמ"ש שעצם הטעם להקמת החומה הוא ביטחוני ולא מדיני ומשכך - חוקי. ראוי לציין כי ימים מספר לאחר שניתן פס"ד בבג"ץ2056/04, נתן בית הדין הבינלאומי לצדק גם הוא חוות דעת בעניין חוקיות חומת ההפרדה בשטחים הכבושים, שקבעה כי תוואי החומה והמשטר הנלווה לה מנוגדים לחוק הבינלאומי.

העתירה המתוקנת מיום ­6.4.2006 מתמקדת במדיניות משטר ההיתרים המפלה, שמנהיגה ישראל במרחב שבין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק, סוגיה אליה לא נדרש ביהמ"ש בפסק הדין בעניין חוקיות תוואי חומת ההפרדה. עתירה זהה באותו עניין הוגשה לביהמ"ש על ידי האגודה לזכויות האזרח בישראל.

בעתירה עמד המוקד על כך שמדובר במדיניות לא חוקית ולא מוסרית, שמנהיגה משטר הפרדה על בסיס מפתח לאומי ואזרחי. בעוד שעל פלסטינים תושבי השטחים הרוצים להיכנס, לצאת, לשהות, לעבוד או ללון ב"מרחב התפר", חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר", ומשכך הם חייבים להצטייד בהיתרים מסוגים שונים, הרי שלישראלים ותיירים מחו"ל המבקרים בישראל, עומדת הזכות המלאה לנוע באופן חופשי באותו מרחב בדיוק, ללא צורך בהיתר כלשהו. לפיכך, טען המוקד, כי הלכה למעשה אין בין משטר ההיתרים שמנהיגה ישראל לבין משטר האפרטהייד הידוע לשמצה שוני מהותי כלשהו, והוא עומד בסתירה מוחלטת לעקרונות המשפט המינהלי ועקרונות זכויות היסוד בחוק הישראלי, כמו גם לעקרונות המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם במשפט הבינלאומי. משטר ההיתרים פוגע פגיעה ישירה ברבות מזכויותיהם של התושבים המוגנים בשטח הכבוש. בין השאר פוגע משטר ההיתרים בזכותם של התושבים לחופש תנועה, לקניין, לחיי משפחה ועוד כיו"ב. 
 
בתשובת המדינה מיום 13.11.2006 לעתירות המוקד והאגודה לזכויות האזרח, טענה המדינה להגנתה, בין היתר, כי משטר ההיתרים אינו מפלה, ושסגירת השטח ומשטר ההיתרים הינם "חלק אינהרנטי" מקביעת תוואי הגדר, תוך התעלמות מוחלטת מכך שאין זו גזרה משמיים אלא יציר כפיה של המדינה והיא זו שהחליטה על אופיו המפלה של משטר ההיתרים. כן התעלמה המדינה מטענות העותרים בדבר האיסור הגורף החל על פלסטינים להיכנס ל"מרחב התפר" ללא היתרים, וטענה כי מדובר ב"אבחנה מותרת לצרכי ביטחון". עמדה זו לא השתנתה אף בהודעות מאוחרות יותר שנתנה המדינה בעניין, בעקבות דרישת ביהמ"ש לעדכנו אודות סטאטוס הכרזות "מרחב התפר" והיקף השטח והאוכלוסייה הנכללים במסגרת הכרזות אלו.

המוקד והאגודה לזכויות האזרח, בתגובותיהם לעדכוני המדינה, סותרים את טענות המדינה כי מדובר במשטר היתרים שנועד לאזן בין צרכי הביטחון החיוניים של ישראל לבין הרצון והצורך להקל על שגרת חיי התושבים הפלסטינים. מהעדכונים שהציגה המדינה ניתן ללמוד כי בניגוד לטענות המדינה בדבר נקיטת פעולות על ידי מערכת הביטחון, שמטרתן שיפור מרקם החיים של התושבים המוגנים ב"מרחב התפר", הרחיבה המדינה את משטר ההיתרים והחילה אותו על שטחים נרחבים חדשים באזור קו התפר, וכן החמירה את מדיניות מתן ההיתרים, בכך שצמצמה את מספר ההיתרים הניתנים לבעלי אדמות שרוצים לעבד את אדמתם ב"מרחב התפר". 
 

לצפייה בתגובת המוקד מיום 1.11.2009 
 
לצפייה בתגובת האגודה לזכויות האזרח מיום 15.10.2009 
 
לצפייה בהודעה המעדכנת של המדינה מיום 30.7.2009 

לצפייה בכתב התשובה של המדינה לעתירה מיום 13.11.2006  

לצפייה בעתירה המתוקנת מיום ­6.4.2006  

לצפייה בעתירה המקורית מיום 6.11.2003

מסמכים קשורים

בג"ץ 9961/03, 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' כתב תשובה מטעם המדינה
13.11.2006 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה מתוקנת לצו על תנאי
06.04.2006 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרים לתגובת המשיבים
22.08.2004 | בקשה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים
10.08.2004 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה לקביעת דיון
12.07.2004 | בקשה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה להצטרף כמשיבים להליך מטעם "ידידי בית המשפט"
02.02.2004 | בקשה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרת לבקשה להצטרף במעמד "ידידי בית המשפט"
02.02.2004 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה לקביעת דיון דחוף
13.01.2004 | בקשה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
01.01.2004 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה
04.12.2003 | פסיקה / עליון
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשה לצו ביניים
01.12.2003 | תגובה
קרא עוד
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי וצו ביניים
06.11.2003 | עתירה לבג"ץ
קרא עוד