שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 9961/03 | 10.8.2004
המשיבים טוענים כי הכללים שנקבעו בבג"ץ 2056/04 יוליכו לשינויים לא מעטים בתוואי גדר ההפרדה; והואיל והעתירה מתייחסת לתוואי שאושר בשעתו על ידי הממשלה, היא מהווה לטענתם "עתירה מוקדמת", שיש לדחותה על הסף. כן חוזרים המשיבים על טענתם כי מדובר בעתירה כללית, ולזו אין מקום בשעה שקיימים עותרים קונקרטיים הנפגעים ספציפית מקטע זה או אחר של הגדר.
עדכונים
6.4.2006
עתירה מתוקנת נגד משטר ההיתרים ב"מרחב התפר": המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ נגד משטר האפרטהייד שהנהיגה ישראל, היוצר הלכה למעשה תושבים משני סוגים ב"מרחב התפר": ישראלים ותיירים, החופשיים לנוע במרחב זה, ממנו ולתוכו; ופלסטינים, החייבים בהיתרים כדי להיכנס אליו, לעבוד בו, וללון בו
8.12.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט לעמדת המדינה, בעתירה נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר": המשטר יוצר הפרדה מובהקת בין ישראלים ותיירים בעלי ויזה לישראל לבין פלסטינים מהשטחים, ולפיכך מהווה פשע אפרטהייד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב