שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 542/89 - אלג'מל נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח', תק-על 89(2), 163
פסיקה | 542/89 | 31.7.1989
בג"ץ קובע שהפעלתה של תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) אפשרית, על פי נוסחה, גם כאשר מעמד מבצע העבירות בבית שיש כוונה להורסו היה של שוכר בלבד. שכן, כוחה המרתיע של התקנה יתבטל אם יסתבר שניתן למנוע מראש כל סנקציה על ידי ההיזקקות לדירה שכורה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב