שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה להצטרף כמשיבים להליך מטעם "ידידי בית המשפט"
כתבי בי דין | 9961/03 | 2.2.2004
תנועת שורת הדין (Israel Law Center) - תנועת משפטנים מהארץ ומחוצה לה הפועלים להגנה על זכויות אזרחי מדינת ישראל ותושביה - מבקשת להתיר לה להצטרף לעתירה במעמד של 'ידיד בית המשפט'. המבקשת טוענת כי מתשובת המדינה לעתירה נעדרו שני טיעונים מרכזיים: טיעון משפטי, שהגדר מוקמת בגלל מצב חירום, המצדיק, על-פי הדין הבינלאומי, את הפרת זכויות האדם שצוינו; וטיעון מוסרי, שזכותם של תושבי מדינת ישראל לחיים גוברת על זכויות הפלסטינים לחופש התנועה, הפרנסה, והבעלות על מקרקעין.
עדכונים
8.12.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט לעמדת המדינה, בעתירה נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר": המשטר יוצר הפרדה מובהקת בין ישראלים ותיירים בעלי ויזה לישראל לבין פלסטינים מהשטחים, ולפיכך מהווה פשע אפרטהייד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב