שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 253/88 - סג'דיה ואח' נ' שר הביטחון פסק דין
פסיקה | 253/88 | 8.11.1988
פסק דין בעתירה של חמישה פלסטינים המוחזקים במעצר מינהלי, בה התבקש בית המשפט להורות לשר הביטחון שלא לכלוא אותם במתקן הנמצא מחוץ לשטחים הכבושים וכן לשפר את תנאי כליאתם. העתירה נדחתה. ביהמ"ש קובע כי במקרה זה הוראתו הברורה של החוק הישראלי היא הקובעת, מכוח עדיפותה על פני כל הוראה של המשפט הבינלאומי המנהגי או ההסכמי, וניתן לכלוא עצורים מינהלית בתחומי ישראל. בעניין תנאי המעצר ממליצים השופטים כי המשיב ישקול את מינויה של ועדה מייעצת קבועה, שתקיים מעקב מתמיד, תדווח ותייעץ בעניין תנאי הכליאה במתקן הכליאה בקציעות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב