שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 785/87 - עפו ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח', פ"ד מב(2), 4
פסיקה | 785/87 | 10.4.1988
בג"ץ דחה את העתירות שעסקו בחוקיות צווי גירוש לפי תקנה 112 לתקנות ההגנה (שעת-חירום), בקובעו כי מטרת חקיקתו של סעיף 49 לאמנת ג'נבה הרביעית היתה למנוע גירושים המוניים להשמדה או לעבודות כפייה, מסיבות מדיניות או אתניות, של האוכלוסייה האזרחית המוגנת, ואין זה המקרה דנן. השופט בך, בדעת מיעוט, קובע כי סעיף 49 אוסר גם גירוש של יחידים, והאיסור הוא גורף וללא סייג. עם זאת, הוא מסכים לדחיית העתירות בקובעו כי סעיף 49 הוא הוראה של המשפט הבינלאומי ההסכמי, ולא המינהגי , ולכן היא אינה מהווה חוק מחייב. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב