שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 355/79 - קטלן ואח' נ' שירות בתי הסוהר ואח', פ"ד לד(3), 294
פסיקה | 355/79 | 10.4.1980
פסק דין בעתירת עצירים לאסור על שירות בתי הסוהר לבצע בהם חוקן כדי לגלות סמים מוברחים. העתירה התקבלה. בפסק הדין קובע השופט ברק כי משטר בית הסוהר מחייב פגיעה בחירויות רבות אך אינו מחייב שלילת זכותו של העצור לשלמות גופו ולהגנה בפני פגיעה בכבודו כאדם. "החופש נשלל מהעצור; צלם האדם לא נלקח ממנו". ביצוע חוקן בעצור ללא הסכמתו ושלא מטעמים רפואיים פוגע בשלמותו הגופנית, מחלל את צנעתו, ופוגע בכבודו כאדם. ברק מוסיף כי הנחתה של המדינה, כי חיפוש בגופו של אדם כולל גם אפשרות של חדירה לגופו פנימה, עשויה להשפיע קשות על חירות האדם בישראל.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב