שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 8336/08 - זחאייקה ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | 8336/08 | 2.12.2008
ביהמ"ש לעניינים מינהליים בירושלים קיבל עתירה נגד סירוב משרד הפנים לשדרוג מעמדו של קטין. ביהמ"ש קיבל את טענות העותרים וקבע כי בקשת העותר הייתה צריכה להיבחן לפי התיקון לחוק האזרחות (הוראת שעה), שלפיו הגיל הקובע לקבלת מעמד קבע בישראל הוא 14. ביהמ"ש קובע ככלל כי המועד הקובע הוא מועד הגשת הבקשה בלבד, ולא מועד תום ההליך המקובל במשרד הפנים - שלפיו ניתן תחילה מעמד ארעי לשנתיים - או כל מועד אחר. ביהמ"ש מציין כי נתינת מעמד ארעי לשנתיים לעותר שכבר הגיע לגיל 13 מהווה למעשה הסכמה להעניק לו מעמד קבע בתום התקופה, למרות שגילו יהיה אז מעל 14. המסמך באדיבות "נבו הוצאה לאור".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב