שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7582/08 - שתיוי ואח' נ' מפקד הצבא בשטחים הכבושים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 7582/08 | 4.9.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטיני המתגורר בגדה המערבית לצאת לירדן, בדרכו למלזיה ללימודי דוקטוראט. העותרים טוענים כי בסירוב לבקשת העותר לצאת לחו"ל פוגעת ישראל בזכויותיו הבסיסיות לחופש תנועה, וכנגזרת מכך מפירה את זכות העותר לחינוך ולחופש העיסוק. כן מפירה ישראל את חובותיה כלפי העותר כתושב מוגן בשטח כבוש, על פי המשפט הבינלאומי.
עדכונים
18.1.2010
המוקד להגנת הפרט פנה לפרקליטות המדינה במחאה חריפה על התנהלות השב"כ, הנוקט בהטרדות ואיומים כלפי פלסטינים המבקשים לצאת ללימודים בחו"ל: הפעלת לחץ על אוכלוסייה מוגנת לשתף פעולה מהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב