שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | 9353/08 | 6.11.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד ההחלטה לאטום את בית משפחת מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב. בין השאר טוענים העותרים כי אין מקום לשנות את מדיניות ישראל, שמאז 2004 הפסיקה את השימוש בהריסת בתים. העותרים טוענים כי תקנה 119 שייכת לעידן אחר, ואינה מתאימה לרוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ישראל אינה טוענת כי לדיירי הבית היה קשר כלשהו למעשיו של בנם, ואשמתו היחידה של העותר היא היותו אביו של מבצע הפיגוע. העותרים מדגישים כי אטימת הבית היא צעד של ענישה קולקטיבית, האסורה על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וחמור מזאת, היא מיועדת לספק תשוקת נקמה בציבור הישראלי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב