שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תוצאות עבור "collective punishment"
(20-1 מ-173)
  מסמכים (173)     תיקים (18)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףIsrael’s Punitive House Demolition Policy: Collective Punishment in Violation of International Law
דוח  |  1.1.2003
דו"ח של ארגון אל-חאק, המציג מחקר מקיף על מדיניות הריסת הבתים של ישראל בשטחים מזוויות שונות – החקיקה הרלוונטית בישראל, המשפט הבינלאומי ותיאור מפורט של מקרים.
The Legality of House Demolitions Under IHL
אקדמי  |  1.5.2004
המאמר סוקר את הפרקטיקה של הריסת בתים על ידי ישראל בשטחים הכבושים, מבחינה היסטורית ומבחינה חוקית לאור המשפט ההומניטרי הבינלאומי, ודן בעמדות הצדדים בעניין. (מתוך הפורטל העוסק בחוק ההומניטרי הבינלאומי בישראל ובשטחים הכבושים באתר:International Humanitarian Law Research Initiative).
"Policies of Destruction", MIFTAH 22.2.03
עיתונות  |  22.2.2003
המאמר עוסק במדיניות הריסת הבתים של ישראל בין ינואר 2002 לפברואר 2003 ומצרף נתונים סטטיסטיים.
חוות דעת מומחים: חוקיותה של מדיניות הריסת הבתים של מדינת ישראל על פי המשפט הבינלאומי
חוות דעת  |  27.11.2014
חוות דעת של אנשי אקדמיה אשר צורפה לעתירה עקרונית לאסור באופן מוחלט את הפעלת הסמכות להרוס הריסה עונשית בתי מגורים. בחוות הדעת נטען כי מדיניות הריסת הבתים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וכי פסיקת בית המשפט העליון סותרת עקרונות בסיסיים שקבע הוא עצמו בפסיקתו העוסקת במתח שבין שיקולי ביטחון ובין זכויות אדם מכוח המשפט הבינלאומי, ובראש ובראשונה עקרון האחריות האינדיבידואלית והמסוכנות הא...
חוות דעת בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס
חוות דעת  |  18.6.2014
חוות דעת משפטית של המוקד להגנת הפרט בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס, בעקבות חטיפתם של שלושה ישראלים. המוקד טוען כי הרעת תנאי הכליאה כמוצע פסולה מארבעה טעמים עיקריים: העובדה שזכויות האסירים מוקנות להם מכוח הדין הבינלאומי והחוק הישראלי, האופי המפלה של הרעת התנאים רק באשר לאסירים המשויכים לתנועת החמאס, האופי הקולקטיבי של הענישה, והפיכת האסירים לקלפי מיקוח.
Joint Palestinian, Israeli and International NGO written statement to the UN Human Rights Council during its Seventh Regular Session
נייר עמדה  |  3.3.2008
בקשת ארגוני זכויות אדם ישראליים, פלסטיניים ובינלאומיים מן המועצה לזכויות אדם של האו"ם שתדון בהשלכות פסק הדין בעתירה בעניין הספקת הדלק והחשמל לרצועת עזה. בפסק בדין החליט בית המשפט כי לישראל אין עוד שליטה אפקטיבית ברצועה, ובכך איבדו תושבי הרצועה למעשה את מעמדם כמוגנים לפי אמנות ג'נבה. הארגונים גם קוראים למועצה להכריז כי בית המשפט העליון אינו ממלא את תפקידו כגוף שיפוטי אובייקטיבי שביכולתו לבקר את ...
הנדון: השגה על כוונה להחרים ולהרוס - בית המפגע ______ עואד, ת.ז. ________
תכתובת עקרונית  |  27.6.2014
תשובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט על הכוונה להרוס בית מגורים באידנא שבו מתגוררים חשוד בביצוע פיגוע ובני משפחתו. הצבא מעדכן כי לאור טענת המוקד שהבית המיועד להריסה כלל לא שייך לחשוד, אלא לאחיו, הוחלט להרוס רק את החלק במבנה שמשמש את משפחתו הגרעינית של החשוד.
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  8091/14  |  27.11.2014
עתירה עקרונית, שהגיש המוקד להגנת הפרט עם עוד שבעה ארגונים לזכויות אדם, שבית המשפט ידון בחוקיות השימוש בתקנה 119 לשם הריסת בתים עונשית. המוקד טוען כי הריסת הבתים מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וכי פסיקת בית המשפט העליון סותרת עקרונות בסיסיים שקבע הוא עצמו בפסיקתו העוסקת במתח שבין שיקולי ביטחון ובין זכויות אדם מכוח המשפט הבינלאומי. כמו כן טוען המוקד כי הריסת הבתים עשויה להוות, בנ...
בג"ץ 6409/14 - מליטאת ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  6409/14  |  23.9.2014
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לבטל את המגבלה על ביקורי משפחות אצל אסירים פלסטינים המשויכים לחמאס, לג'יהאד ולחזיתות לשחרור פלסטין. המוקד טוען כי הזכות לביקורי משפחה במתקני כליאה היא זכות יסוד, הן של האסירים והן של בני משפחותיהם. זכות זו מעוגנת במשפט הישראלי ובמשפט הבינלאומי, ונובעת מהיות האדם יצור חברתי, המתקיים במסגרת משפחה וקהילה. הטלת סנקציות על רקע שייכותם הפוליטית-אידיאולוגית של האסי...
בג"ץ 2828/16 - אבו זיד ואח' נ ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  2828/16  |  5.4.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס את בית משפחתו של חשוד במעורבות בפיגוע ירי ודקירה בשער שכם בעיר העתיקה בירושלים. המוקד מבקש כי בית המשפט ירחיב את ההרכב וידון בשאלה העקרונית של השימוש בתקנה 119 לשם הריסת בתים עונשית. המוקד טוען כי  אף שלפני כחצי שנה נדחתה בקשה לדיון נוסף בעתירה העקרונית נגד הריסות בתים עונשיות, נוכח כמה פסקי דין שהצטברו מאז, שבהם מביעים שישה משופטי בג"ץ הסתייגות מן ...
בג"ץ 8091/14 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  8091/14  |  31.12.2014
פסק דין בעתירה עקרונית שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עוד שבעה ארגוני זכויות אדם נגד הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי לישראל יש סמכות לבצע הריסות בתים מכוח תקנה 119, וכי הנימוק להריסה הוא הרתעתי ולא עונשי. עם זאת מדגיש בית המשפט כי יש להשתמש בסמכות ההריסה באופן מידתי ורק כנגד מי שביצע מעשים חמורים במיוחד. בית המשפט קובע כי בעתיד יש להידרש לעניין מידת ההרתעה שהריסת...
בג"ץ 4554/14 - אלעואודה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  4554/14  |  26.6.2014
עתירה המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתם לחו"ל של שני אחים ובני משפחתם. שני האחים, ילידי חברון, מתגוררים בירדן ובתימן, והגיעו לבקר אצל המשפחה בעיר הולדתם. חזרתם לביתם נמנעה בשל האיסור הגורף לצאת לחו"ל שהוטל על כל תושבי חברון מתחת לגיל חמישים, בעקבות חטיפתם של שלושה ישראלים. המוקד דורש כי בית המשפט יבטל את האיסור ויורה לצבא לפרסם את הצו שמכוחו הוא הוטל. המוקד טוען כי מניעת היציאה לחו"ל...
Israel and the Occupied Territories: The place of the fence/wall in international law
נייר עמדה  |  19.2.2004
נייר עמדה של אמנסטי בנושא ההשלכות המשפטיות של חומת ההפרדה.
Israel's "separation barrier" in the occupied West Bank: Human Rights and International Humanitarian Law consequences
נייר עמדה  |  1.2.2004
נייר עמדה של Human Rights Watch בנושא ההשלכות המשפטיות של חומת ההפרדה.
M. Sfard , "The Fight Against The Separation Wall: The Legal Front in Israel"
אחר  |  13.9.2004
הרצאת עו"ד ספרד מטעם המוקד להגנת הפרט בכנס שנערך באו"ם סוקרת את התפתחות המאבק המשפטי של ארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים בחומת ההפרדה, הטיעונים המשפטיים נגדה, ופסיקת בג"ץ בעתירת בית סוריק והשפעותיה. כן סוקרת ההרצאה את חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג ואת השפעותיה האפשריות על המאבקים המשפטיים נגד החומה בישראל.
בג"ץ 5141/16 - מחאמרה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  5141/16  |  27.6.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו ביטא של אחד משני חשודים בביצוע פיגוע ירי בתל אביב ביוני 2016. בבית גרים ששת אחיו של האיש, אמו ואביו החולה והמשותק. המוקד טוען כי החשוד סטודנט להנדסת חשמל ואלקטרוניקה בירדן וכי מרכז חייו נמצא שם ולא בבית משפחתו ביטא, וכך אין זיקת מגורים מספקת בין החשוד לבין הדירה אותה מתכנן הצבא להרוס. בנוסף טוען המוקד כי הריסת הבית תהווה ענישה קולקטיבית ...
In A Dark Hour: The Use of Civilians During IDF Arrest Operations
דוח  |  18.4.2002
דו"ח של ארגון Human Rights Watch המתעד את הנוהג הבלתי חוקי של הצבא לאלץ פלסטינים לסייע לו בפעולותיו בשטחים. הדו"ח הוא תוצאה של תחקירים על פשיטות של הצבא בעיירות בגדה המערבית בסוף 2001 ותחילת 2002. הוא מתעד, בין היתר, מקרים של אילוץ פלסטינים באיומים לדפוק על דלתות, לפתוח חבילות חשודות, ולערוך חיפוש בבתים שהצבא חשד כי נמצאים בהם פלסטינים חמושים. מאתר Human Rights Watch.
ט' מימרן, "בין יעילות למשלימות – הצורך בבחינה מחודשת של מדיניות הריסת הבתים", מבזק הארות פסיקה 51, "המלחמה על הבית", "המשפט ברשת: זכויות אדם", 6.1.2017
אקדמי  |  6.1.2016
באדיבות הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא.פורסם לראשונה במבזק הארות פסיקה 51, "המלחמה על הבית", "המשפט ברשת: זכויות אדם", כתב העת המקוון של הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא.
בג"ץ 7220/15 - עליוה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  7220/15  |  1.12.2015
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להימנע מהריסת בית משפחתו של חשוד בתכנון פיגוע באוקטובר 2015, בו נרצחו בני הזוג הנקין. בית המשפט דוחה את העתירה ברוב של שני שופטים וקובע כי החלטת הצבא סבירה ומידתית, ועל כן אין מקום להתערב בה. בדעת המיעוט קובע השופט מזוז כי לא הונחה תשתית ראייתית מספקת לדחיית העתירה. מצד אחד, עדיין מתנהלת חקירה פלילית כנגד הצעיר, שלא נטל חלק בפיגוע הירי אבל חשוד בנטי...
חוות דעת בעניין ההצעה להרע את תנאי כליאתם של אסירים המשויכים לחמאס
חוות דעת  |  29.3.2009
חוות דעת של המוקד להגנת הפרט בעניין הצעת ועדת השרים לעניין תנאי כליאתם של אסירים פלסטינים השוהים בבתי כלא בישראל, להרע את תנאי האסירים המשויכים לארגון החמאס. חוות הדעת קובעת כי מדובר בהצעה קיצונית ובלתי סבירה לעונש קולקטיבי מפלה הפוגע בזכויות יסוד של האסיר ובני משפחתו והמנוגד למשפט הישראלי ולמשפט הבינלאומי ההומניטארי, והיא קוראת לבטלה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב