שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

הנהלת המוקד

יושב ראש

פרופ' יוסי שורץ 

חברי ההנהלה

מר נח מוריס - גזבר, עו"ד תגריד ג'השאן,

הגב' רחל וגשל, עו"ד דניאל זיידמן, רו"ח אחמד מנאע,

ד"ר רפי מרון, מר עומר נאשף, הגב' חדוה רדובניץ'

גוף מבקר

רו"ח רויטל שמרון

יועץ משפטי

עו"ד אופיר כץ

רואה חשבון

סומך-חייקין

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב