שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

הנהלת המוקד

יושב ראש

פרופ' יוסי שורץ 

חברי ההנהלה

מר נח מוריס - גזבר, מר דן ביתן,

הגב' רחל וגשל, עו"ד דניאל זיידמן, רו"ח אחמד מנאע,

ד"ר רפי מרון, מר עומר נאשף

גוף מבקר

רו"ח רויטל שמרון

יועץ משפטי

עו"ד אופיר כץ

רואה חשבון

BDO זיו האפט

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב