שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

הנהלת המוקד

יושב ראש

פרופ' יוסי שוורץ 

חברי ההנהלה

מר נח מוריס - גזבר, מר דן ביתן, עו"ד תגריד ג'השאן,

הגב' רחל וגשל, עו"ד דניאל זיידמן, מר עלא חטיב,

ד"ר רפי מרון, מר עומר נאשף, הגב' חדוה רדובניץ'

גוף מבקר

רו"ח רויטל שמרון

יועץ משפטי

עו"ד אופיר כץ

רואה חשבון

סומך-חייקין

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב