שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

אתרי זכויות אדם פלסטיניים

א-דמיר
א-דמיר מסייע לאסירים פלסטינים, מגן על זכויותיהם של אסירים פוליטיים ופועל למניעת עינויים, באמצעות ניטור, תביעה משפטית ופעולות הזדהות.
האגודה הבינלאומית לזכויות הילד/פלסטין - DCI\Palestine
הארגון עוסק בקידום זכויותיהם של ילדים בשטחים הכבושים. הוא מנטר ומתעד הפרות, ומציע חינם תמיכה משפטית ומידע בעניין זה.
איחוד ועדות פלסטיניות לסיוע רפואי - UPMRC
האיחוד, ארגון רפואי קהילתי פלסטיני ללא כוונת רווח, מציע שירותי רפואה במרכזים קהילתיים ורפואיים ובמרפאות ניידות ברחבי הגדה המערבית ורצועת עזה.
אל-חק
אל-חק, חבר בנציבות המשפטנים הבין-לאומית (ICJ), מקדם את ההגנה על זכויות אדם ואת שלטון החוק בשטחים הכבושים, ומנטר ומתעד הפרות של זכויות אדם על ידי השלטונות הישראלים והפלסטינים.
מכון מנדלה לזכויות אדם
המכון, ארגון ללא כוונת רווח, מציע סיוע חומרי, משפטי, פסיכולוגי, תזונתי, רפואי וחינוכי לאסירים ואסירים ששוחררו ולבני משפחותיהם, ומייצג את עניינם לפני הציבור והקהילה הבין-לאומית.
מרכז אל מיזאן לזכויות האדם
מטרת אל-מיזאן להגן על זכויות אדם – בייחוד כלכליות, תרבותיות וחברתיות – בשטחים הכבושים ולעודד את אימוצם של סטנדרטים בין-לאומיים בחוק הפלסטיני.
מרכז האשה לעזרה משפטית וייעוץ - WCLAC
המרכז פועל לקידום מעמדן החברתי והמשפטי של נשים פלסטיניות. הוא מציע תמיכה והדרכה לנשים שזכויות האדם שלהן וזכויותיהן החוקיות הופרו.
המרכז הפלסטיני לזכויות אדם - PCHR
המרכז הוא גוף משפטי עצמאי העוסק בהגנה על זכויות אדם, קידום שלטון החוק ותמיכה בעקרונות דמוקרטיים בשטחים הכבושים, באמצעות חקירה ותיעוד וכן בהגשת סיוע משפטי וייעוץ.
הנציבות הפלסטינית העצמאית לזכויות האזרח - ICHR
הנציבות הוקמה בשנת 1993 כדי לשמש נציבות תלונות בענייני זכויות אדם. היא מנטרת ומתעדת מינהל קלוקל ושימוש פסול בכוח הגורמים הפרות של זכויות אדם על ידי גופי שלטון פלסטינים ועל ידי מוסדות ציבוריים וציבוריים-למחצה.
הקבוצה הפלסטינית לפיקוח על זכויות האדם - PHRMG
הקבוצה מנטרת ומתעדת הפרות של זכויות אדם על ידי ישראל ועל ידי הרשות הפלסטינית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב