שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

אתרים משפטיים ישראליים

Mishpat.net
עניינים משפטיים שונים: מאגרי מידע, רשימת עורכי דין, פורומים, ספריות, ספרים למכירה, קישורים לאתרים, דיונים בעניינים שונים, פסיקה ועוד
אתר הכנסת
אתר עשיר של הכנסת ובו מידע הנוגע לחוקים: פרסום חוקים, הצעות חוק, הסבר אודות תהליך החקיקה, פרוטוקולים של דיוני הכנסת, מסמכי התהליך המדיני, כתובות דוא"ל של חברי הכנסת ועוד
בית המשפט העליון
באתר פסקי דין תקדימיים ועדכניים של בית המשפט העליון הניתנים לחיפוש על פי חתכים שונים, דו"חות סטטיסטיים, חיפוש תיקים, יומן דיונים ועוד
לשכת עורכי הדין בישראל
מוסדות, פעילויות, ועוד; מאמרים נבחרים מתוך "הפרקליט" ופרסומים אחרים של הלשכה
מרכז מינרבה לזכויות האדם
המרכז פועל לטיפוח המחקר האקדמי בנושא זכויות האדם, באמצעות ייזום מחקרים, ארגון כנסים וסדנאות, ופעילות חינוכית. באתר ניתן למצוא פסיקה וחקיקה ישראלית, זרה ובינלאומית, אמנות בינלאומיות, דו"חות של ארגונים, ועוד.
מרכז "קונקורד" לחקר יחסי הגומלין בין הדין הבינלאומי למשפט הישראלי
המרכז, חלק מהמסלול האקדמי - המכללה למינהל, מנהל מחקרים ועוסק במגוון תחומים אקדמיים בנושא יחסי הגומלין בין הדין הבינלאומי למשפט הישראלי.
משפטים
כתב עת של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים: מידע על המאמרים שהתפרסמו בעבר ותקצירי מאמרים שיש כוונה לפרסמם
משרד המשפטים
מידע על משרד המשפטים ואגפיו השונים; מאגרי מידע, כגון קובץ התקנות, ילקוט הפרסומים; קישורים לאתרים ישראליים ואחרים המכילים פסקי דין, חקיקה, חדשות בתחום המשפט
התכניות לחינוך משפטי קליני של אוניברסיטת תל-אביב
התוכניות לחינוך משפטי קליני מציעות לסטודנטים למשפטים, לעורכי-דין ולחברי סגל הזדמנות לשלב מחקר, הוראה, מתן סיוע משפטי והעצמה אישית וקהילתית לאנשים חסרי-אמצעים ולקבוצות חלשות בחברה הישראלית.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב