שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

אתרי זכויות אדם ישראליים

האגודה הערבית לזכויות האדם
האגודה פועלת לקידום הזכויות הפוליטיות, האזרחיות, הכלכליות והתרבותיות של המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל ולהגנה עליהן, ולהחלתם של עקרונות זכויות אדם בין-לאומיים בארץ.
האגודה לזכויות האזרח בישראל
האגודה פועלת – באמצעות חינוך, שדלנות, פעולה משפטית וכדומה – להגנה על זכויות האדם והאזרח של כל יחיד או קבוצה בישראל ובשטחים שבשליטתה.
אגודת הארבעים
האגודה פועלת לקידום זכויותיהם של כפרים ערביים ותיקים בישראל שהממשלה אינה מכירה בהם, נוטה להתעלם מהם ומונעת מהם שירותים בסיסיים.
אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל
סניף ישראל של אמנסטי אינטרנשונל הוא חלק מארגון עולמי הפועל למניעת הפרות חמורות של זכויות אדם על ידי ממשלות. הסניף הישראלי אינו מתייחס להפרות בתוך ישראל, הרשות הפלסטינית או ארצות שכנות.
בזכות - המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
בזכות פועל להבטחת שילובם המלא של אנשים עם מוגבלויות בחברה ושיתופם בכל תחומי החיים, ולחיזוק מודעות הציבור לזכויותיהם ולצורכיהם.
במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
עמותת במקום פועלת להבטחת זכותם של קהילות ומיעוטים בישראל לשוויון וצדק חברתי בענייני תכנון ופיתוח מרחביים והקצאת משאבי קרקע.
בצלם
בצלם מתעד ומפרסם מקרי הפרה של זכויות אדם בשטחים הכבושים, כדי לערער את ההכחשה של אלה בקרב הציבור וקובעי המדיניות בישראל, ולסייע לצמיחתה של תרבות זכויות אדם בישראל.
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע
עמותה שמטרתה להגן על זכויותיהם היסודיות של פלסטינים לחופש התנועה ועל האינטרסים החיוניים אשר תלויים במימוש חופש זה. גישה פועלת להתאים את פעולותיו של הצבא לדרישותיו של המשפט הישראלי והבינלאומי.
הוועד הישראלי נגד הריסת בתים
הוועד הישראלי נגד הריסת בתים הוא קבוצת פעולה ישירה בלתי אלימה המתנגדת להריסת בתים, להפקעת קרקעות, להרחבת התנחלויות, לעקירת עצים ולמדיניות ה"סגר" וה"הפרדה" בשטחים הכבושים – ע"י ישראל או בחסותה.
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
הקבוצה מנטרת שימוש בעינויים במהלך חקירות בישראל וברשות הפלסטינית, מציעה סיוע משפטי לקרבנות עינויים והתייחסות אכזרית, ומשמשת מרכז מידע על עינויים בישראל וברשות הפלסטינית.
יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
ארגון הפועל נגד הפגיעה בזכויות האדם של פלסטינים בשטחים הכבושים באמצעות הפצת מידע והפעלת לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה. הארגון מתמקד באכיפת החוק על מתנחלים אלימים.
לסה פסה – Laissez Passer
אתר המרכז ידיעות, דעות והגיגים של כותבים שונים על הגירה, על מהגרים ועל המעמד בישראל.
מחסום Watch
מחסום Watch מנטר התנהגות של חיילים ושוטרים כלפי פלסטינים העוברים במחסומים ישראליים. הוא מנהל פיקוח יומיומי, מתמודד עם עוולות ומתעד אירועים משמעותיים.
מרכז מוסאוא - לזכויות האזרחים הערבים בישראל
המרכז פועל לשם השגת זכויות מלאות לפלסטינים אזרחי ישראל, תוך שמירה על ייחודם הלאומי-חברתי. באתר פרסומים, הודעות לעיתונות ומידע על מאבקים משפטיים שהמרכז מנהל.
נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)
נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ) היא קבוצת נשים שמתנגדות לכיבוש הישראלי ופועלת במטרה לתמוך באסירות הפוליטיות ולקדם את שחרור כל האסירות והאסירים שנאבקו או הואשמו במאבק נגד הכיבוש הישראלי ומוחזקים/ות בבתי כלא הישראליים. הקבוצה הוקמה ב-1988, והיא עוקבת בקביעות אחר התנאים בהם מוחזקות אסירות פוליטיות ופועלת נגד שיטות הדיכוי שפוגעות בזכויותיהן.
סיכוי
סיכוי, עמותת ייצוג יהודית-ערבית, פועלת לקידום השוויון בין אזרחים ערבים-פלסטינים ואזרחים יהודים בישראל – בתקציבי הממשלה, בהקצאת משאבים, במדיניות ההעסקה, בשימוש בקרקע וכדומה.
עדאלה: המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
עדאלה, ארגון ללא כוונת רווח, מיועד להגן על זכויות המיעוט הערבי בישראל, בתחומים כגון זכויות קרקע, זכויות אזרחיות ופוליטיות, זכויות תרבותיות ודתיות, זכויות כלכליות, זכויות האישה וזכויות האסיר.
עיר עמים
עיר עמים היא עמותה העוסקת במורכבות של ירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר תוך קידומה כעיר תקינה ושוויונית אותה חולקים שני עמים.
קו לעובד
קו לעובד הוא ארגון ללא כוונת רווח שמטרתו להגן על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי, ובייחוד עובדים זרים, פלסטינים, עובדי חברות כוח אדם ועולים חדשים.
רופאים לזכויות אדם - ישראל
מטרת רופאים לזכויות אדם, ארגון ללא כוונת רווח, לקדם את הזכות לטיפול רפואי בישראל ובשטחים הכבושים ולהגן עליה. פעילויותיו כוללות התערבות ישירה והגשת עזרה רפואית לכל אדם המנוע מלקבלה – לרבות עובדים זרים, תושבי השטחים הכבושים, אסירים ועצירים – וכן ייצוג, תביעה משפטית, מעורבות ציבורית, חינוך קהילתי ותעמולה.
שדולת הנשים בישראל
השדולה פועלת לקידום מעמד האישה בישראל, ללא הבחנת השתייכות פוליטית, דתית או אתנית. היא מנסה לשנות את ההקשר החברתי ואת הנורמות המונעים מנשים לתפוס את מקומן הראוי כשותפות שוות-מעמד בחברה הישראלית.
שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם
שומרי משפט עוסק בהצגת עמדתה של המסורת היהודית כלפי זכויות אדם, ותומך באי-ציות אזרחי מול הפרות חמורות של זכויות אדם תחת מסווה ביטחוני.
זכויות האדם בעזה ובישראל בצל הלחימה
במהלך הלחימה בעזה ובדרום ישראל סיפקו ארגוני זכויות האדם הישראליים עדכונים בעניין השפעותיה על האוכלוסייה האזרחית, בדגש על מידע שאינו מגיע לכלל הציבור הישראלי באמצעות כלי התקשורת.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב