שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

אתרי זכויות אדם בינלאומיים

Amnesty International - AI
ארגון אמנסטי הבין-לאומי מנטר ומתעד הפרות של זכויות אדם ברחבי העולם – בייחוד מקרי עונש מוות, עינויים, והתייחסות אכזרית לסרבני מצפון – על ידי ממשלות וגופים אחרים.
Redress - Seeking Reparation for Torture Survivors
עמותה המסייעת לקורבנות עינויים למצות את הדין עם מעניהם וכן מסייעת בהליך השיקום. באתר דוחות נושא, דוחות מדינה וכן מעקב אחר הפעילות המשפטית של העמותה.
Association for the Prevention of Torture - APT
האגודה פועלת למניעת עינויים והתייחסות אכזרית. היא מקדמת הגשמה של סטנדרטים בין-לאומיים השוללים עינויים, ומנטרת ומתעדת חריגות מהם.
Center for Economic and Social Rights - CESR
המרכז פועל לקידום צדק חברתי וזכויות אדם באמצעות חקירה ותיעוד של הפרות, ייצוג משפטי למען שינוי במדיניות, קישור בין פעילים במדינות שונות וחינוך הציבור.
Derechos Human Rights
הארגון עוסק בהפצת מידע הנוגע לזכויות אדם ובניתוחו באמצעות האינטרנט וכלי תקשורת אחרים, לקידום תביעות נגד מפרי זכויות אדם ולתמיכה בארגוני זכויות אדם מקומיים ובפעיליהם.
Diakonia
הארגון פועל לקידום זכויות אדם, שוויון וחיים בכבוד. מטרתו המרכזית היא יצירת עולם דמוקרטי שבו ישופרו תנאי המחיה והסטנדרטים לקיום בכבוד של בני האדם.
Human Rights Education Associates - HREA
ארגון בין-לאומי התומך בלימוד זכויות אדם על ידי הכשרה של פעילים ואנשי מקצוע, פיתוח חומרים ותכניות לחינוך, פיתוח ארגוני והחזקת רשת של משאבים ואנשי מקצוע בתחום החינוך לזכויות אדם.
Human Rights First - Lawyers Committee for Human Rights
הארגון תומך בפעילי זכויות אדם ברחבי העולם, מגן על פליטי רדיפה ודיכוי, יוצר אמצעים להגנה על זכויות עובדים, ומסייע לבנייתה של מערכת צדק בין-לאומית.
Human Rights Watch - HRW
הארגון חוקר, מתעד וחושף הפרות של זכויות אדם ברחבי העולם, בכוונה להניע בכך ממשלות להפסיק מעשים אלה ולהעמיד את העבריינים לדין.
The International Committee of the Red Cross - ICRC
הצלב האדום הבין-לאומי עוסק בייחוד בהבטחת קיומם של עקרונות יסוד בניהול מלחמה ובהתנהגות לוחמים. הוא עוסק גם בהגשת סיוע מעשי לאנשים במצוקה בשיתוף פעולה הדוק עם ארגוני הצלב האדום והסהר האדום ברחבי העולם.
International Federation of Human Rights - FIDH
הפדרציה מקדמת את החלת הזכויות המוגדרות בהצהרת זכויות האדם ובכלים בין-לאומיים אחרים שנועדו להגן עליהן. היא מעמידה לרשות חבריה, ארגוני זכויות אדם בארצות השונות, רשת מומחיות וכן מדריך לנוהליהם של ארגונים בין-לאומיים.
Madre
ארגון נשים בינלאומי לזכויות אדם העובד עם קבוצות נשים קהילתיות באזורי סכסוך ברחבי העולם. הוא מציע משאבים והכשרה שיאפשרו לארגונים בתחום למלא תפקידים מנהיגותיים בקהילותיהם.
Médecins Sans Frontières - MSF
ארגון בין-לאומי לעזרה הומניטרית המגיש סיוע חירום רפואי לאוכלוסיות בסיכון, ללא הבחנת דת, גזע, עמדה פוליטית או מין.
Physicians for Human Rights - PHR
הארגון חוקר וחושף הפרות של זכויות אדם ברחבי העולם, ופועל להפסקתן באמצעות הכשרת תלמידים בתחומי הרפואה, בריאות הציבור והסיעוד.
United Nations Human Rights
באתר מידע על יזמות האו"ם, ונציב זכויות האדם שלו, בתחום זכויות האדם ברחבי העולם וכן דו"חות בנוגע לקיומן של אמנות זכויות אדם המתייחסים למדינות מסוימות.
Witness
הארגון מקדם את חשיפתן של הפרות זכויות אדם בכלי תקשורת ברחבי העולם. הוא מעמיד ציוד וידאו וטכנולוגיית וידאו לרשות פעילי זכויות אדם כדי לעורר באמצעותם עניין ציבורי וויכוח פוליטי בשאלות הנוגעות לזכויות אדם.
World Organization Against Torture - OMCT
קואליציה בין-לאומית של ארגונים לא-ממשלתיים הלוחמים נגד עינויים, הוצאות להורג ללא משפט הוגן, העלמות וצורות אחרות של התייחסות לא-אנושית. ברשת SOS Torture שלו משתתפים מאות ארגונים לא-ממשלתיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב