שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2014-1967 שללה ישראל את מעמדם של
 
14,416 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
21.9.2015
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: תנאי הכליאה באגף החקירות שבכלא שקמה מחפירים ואינם עומדים בסטנדרטים הקבועים בדין הישראלי והבינלאומי
20.9.2015
על פי מקורות פלסטיניים: עד סוף שנת 2015 תחזיר ישראל 119 גופות של פלסטינים המוחזקות על ידה
11.9.2015
בפעם השנייה בתוך כשבועיים: ישראל דורשת הפקדת ערבות כספית גבוהה כתנאי ליציאתו של פלסטיני לחו"ל
10.9.2015
בתגובה לעתירות המוקד להגנת הפרט כנגד הכוונה להרוס דירת מגורים בבניין משותף בחברון: המדינה עומדת על ההריסה וטוענת ש"אין במערכות הענישה וההרתעה ה'רגילות', כדי לשמש הרתעה מספקת וראויה למחבלים ולמפגעים"
7.9.2015
רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים עתרו לבג"ץ נגד החוק להאכלה בכפייה של אסירים פלסטינים שובתי רעב: "חוק שמטרתו שבירת שביתת הרעב והשתקת מחאתם"
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב