שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות. 
דוח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2015-1967 שללה ישראל את מעמדם של
 
14,500 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
25.4.2016
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 25.4.2016
20.4.2016
בג"ץ דחה עתירה כנגד הריסה עונשית והוציא צו על תנאי בשתי עתירות נוספות: שני החשודים פעלו במעגל השני של מבַצעי הפיגוע ועניינם ראוי לעיון נוסף
17.4.2016
המדינה מתנגדת לדיון עקרוני בסוגיית ההריסות העונשיות בהרכב מורחב: אין ולא היה באמירות ביקורתיות של שופטים כדי להצדיק בחינה מחדש של "הלכה מושרשת ועקבית בפסיקתו של בית משפט נכבד זה"
12.4.2016
המוקד לבג"ץ: הוצאת צווי הריסה לבתים במחנות פליטים, אשר נבנו בחסות האו"ם ואינם בבעלות פרטית, מהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי
12.4.2016
בית הוריו של קטין תושב מחנה הפליטים קלנדיה ייהרס באישור בג"ץ: השופטים קבעו כי אבי המשפחה "עצם עיניים" נוכח התנהלותו של הבן
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב