שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2014-1967 שללה ישראל את מעמדם של
 
14,416 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
24.11.2015
"חוק העמותות" (התיקון לחוק חובת הגילוי) שמציעה הממשלה: במעטה של קידום עיקרון השקיפות פותחת המדינה ברדיפה פוליטית של ארגוני זכויות האדם ומבקשת לסמנם באות קין
24.11.2015
המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לממשלה: הכוונה למנוע מקרובי משפחותיהם של מבצעי פיגועים לצאת לחו"ל מהווה ענישה קולקטיבית, המנוגדת לחוק הישראלי והבינלאומי גם יחד
23.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להקפיא את ההליכים לשלילת מעמדם של ארבעה מתושבי ירושלים המזרחית עד להכרעה בעתירה העקרונית בסוגיה זו
22.11.2015
המוקד להגנת הפרט למתאם פעולות הממשלה בשטחים: החלטתך להשעות אלפי היתרי שהייה בישראל לתושבי נפת חברון, בעקבות פיגוע בתל-אביב שביצע לכאורה תושב חברון, מהווה ענישה קולקטיבית לכל דבר
19.11.2015
מציבים גבול: ישראל מונעת מפלסטינים השוהים בה מכוח הליך לאיחוד משפחות להיכנס לאילת
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב