שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות. 
דוח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2015-1967 שללה ישראל את מעמדם של
 
14,500 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
30.5.2016
המוקד לוועדה שתדון בהארכת תוקף חוק האזרחות: הגיעה השעה לבחון מחדש את סעיפי החוק בטרם תאושר הארכתו
24.5.2016
ארגוני החברה האזרחית בישראל לשרי הממשלה ולחברי הכנסת: אִמרוּ לא להצעת חוק העמותות, שמטרתה להגביל את פעילותם של ארגוני זכויות האדם ולפגוע באפקטיביות שלהם
2.5.2016
הנשיאה נאור דחתה את בקשת המוקד לדיון עקרוני בסוגיית ההריסות העונשיות בהרכב מורחב: "לא שוכנעתי כי קיים כיום חוסר יציבות בפסיקה במידה כזו המצדיקה את הרחבת ההרכב"
25.4.2016
המדינה בהודעה לבג"ץ: נבקש להמתין עם תגובתנו לעתירה כנגד שלילת תושבותם של ארבעה ירושלמים עד להכרעת בית המשפט בעתירה עקרונית בעניין
25.4.2016
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 25.4.2016
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב