שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות. 
דוח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2015-1967 שללה ישראל את מעמדם של
 
14,500 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
27.10.2016
במסגרת עתירה לבג"ץ מודה המדינה: בעבר היתה הנחיה שהתירה לפלסטינים המחזיקים במעמד ארעי בישראל לצאת את הארץ דרך נתב"ג, אולם זו לא פורסמה מעולם
18.10.2016
המוקד בעתירה נוספת נגד צו הריסה עונשית: השימוש בתקנה 119 פסול גם אם בג"ץ נמנע מדיון עקרוני בסוגיה
18.10.2016
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 18.10.2016
13.10.2016
בעקבות התערבות המוקד: פלסטינים העומדים לקבל מעמד בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות יקבלו פטור מתקנות הבריאות החדשות, המחייבות הצטרפות לביטוח רפואי יקר
10.10.2016
המוקד לבג"ץ: על המדינה להשיב גופות של פלסטינים, המוחזקות בידיה שנים רבות, למשפחותיהם
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב