שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2013-1967 
שללה ישראל את מעמדם של 
14,309 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט

שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
3.3.2015
לאחר שבית המשפט הורה למדינה לבחור חלופה מידתית: המדינה הודיעה לבג"ץ על כוונה לאטום את חדרו של היורה בפעיל הימין הקיצוני יהודה גליק ולא לפגוע בשאר חדרי הבית
1.3.2015
הצבא אישר לצעירה פלסטינית לבקר את אמה החולה בגדה, אך סירב לאשר את חזרתה לביתה בעזה: המוקד עתר לבג"ץ כנגד מה שנראה כמדיניות חדשה
26.2.2015
בתגובה לעתירה בעניינו של פלסטיני מהגדה המערבית, שביקש לבקר את אחיו החולה ברצועת עזה, טענה המדינה כי ניתוח לב פתוח שעבר האח אינו מקרה הומניטארי חריג: בית המשפט הבהיר למדינה כי עמדתה אינה מקובלת והביקור אושר
24.2.2015
בניגוד להוראות חד משמעיות של בית המשפט בעתירת המוקד, החליט משרד הפנים שלא להתיר את ישיבתו בישראל של פלסטיני הנשוי לתושבת ישראל: בית המשפט דחה את בקשת המוקד לפי פקודת ביזיון בית המשפט
23.2.2015
המוקד למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי: על המל"ל לטפל מייד בתביעותיהם של תושבים, שנותרו ללא מענה בשל ההחלטה להפסיק לקיים חקירות בשכונות ירושלים המזרחית
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב