שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2013-1967 
שללה ישראל את מעמדם של 
14,309 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט

שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
19.2.2015
הצבא אישר, לראשונה מזה כ-15 שנים, מעבר של סטודנטים מרצועת עזה לגדה המערבית לצורך לימודים: למחרת חזר בו וטען שמדובר היה ב"טעות סופר"
18.2.2015
בתשובה להשגה שהגיש המוקד, "מקל" הצבא על אחד מתושבי ירושלים המזרחית שכנגדם הוצא צו הרחקה מעירם: יוכל להמשיך לגור בביתו, אך למעט הכביש המוביל ליציאה מהעיר, ייאסר עליו להימצא בכל חלק אחר של ירושלים
15.2.2015
המדינה לבג"ץ: אין מקום לדיון נוסף בנושא הריסת בתים העונשית לאחר שנדחתה העתירה העקרונית שהגיש המוקד כנגד מדיניות זו
12.2.2015
בניגוד להוראות חד משמעיות של בית המשפט בעתירת המוקד: משרד הפנים מתעקש שלא להתיר את ישיבתו בישראל של פלסטיני הנשוי לתושבת ישראל בשל "ניגוד עניינים", שכן האיש מועסק ברשות הפלסטינית
9.2.2015
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות לצבא לבטל את צו ההרחקה שהוציא כנגד תושב ירושלים המזרחית, האוסר עליו להימצא בתחומי עירו
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב