שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2013-1967 
שללה ישראל את מעמדם של 
14,309 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט

שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
24.11.2014
בתשובה לשתיים מההשגות כנגד הכוונה להרוס בתים בירושלים המזרחית: הצבא נותר בעמדתו וטוען כי בהריסת הבתים "יש כדי לבסס הרתעה אפקטיבית כלפי מפגעים פוטנציאליים"
23.11.2014
המוקד להגנת הפרט בהשגות כנגד הכוונה להרוס בהריסה עונשית ארבעה בתים בירושלים המזרחית: על המדינה להימנע משימוש באמצעי הפסול, הפוגע בהכרח בחפים מפשע
20.11.2014
לקראת הריסות עונשיות נוספות בירושלים המזרחית: נמסרו צווי הריסה לארבעה בתים, בהם התגוררו שלושה שביצעו פיגועים בעיר ואחד שחשוד בביצוע פיגוע
19.11.2014
לראשונה מאז 2009: ישראל נערכת להרוס בתי מגורים בירושלים המזרחית כעונש על ביצוע פיגועים
9.11.2014
בית המשפט המחוזי הטיל על משרד הפנים הוצאות בסך 15,000 ש"ח וקבע: יש להשוות את מעמדם של ילדים אשר נולדו בישראל וננטשו על ידי הוריהם, לזה של אפוטרופסם החוקי
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב