שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2013-1967 
שללה ישראל את מעמדם של 
14,309 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט

שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
27.11.2014
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית
27.11.2014
נקבעו מועדי דיון בעתירות לבג"ץ כנגד הכוונה להרוס ארבעה בתים בירושלים המזרחית: שתיים מהעתירות יידונו ביום 1.12.2014 בשעה 11:30; שתי העתירות האחרות יידונו ביום 3.12.2014 בשעה 11:30
27.11.2014
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ כנגד הכוונה להרוס ארבעה בתים בירושלים המזרחית: בית המשפט הוציא צו ארעי המורה להימנע מלהרוס את הבתים עד להחלטה אחרת. טרם נקבע מועד לדיון בעתירות
25.11.2014
תוך כדי מאבק ממושך להשבת גופותיהם של פלסטינים מתברר: ישראל איננה יודעת היכן קברה כמה מהגופות שהתחייבה להעביר למשפחות
25.11.2014
בתשובה להשגות כנגד הכוונה להרוס ארבעה בתים בירושלים המזרחית: הצבא נותר בעמדתו וטוען כי בהריסת הבתים "יש כדי לבסס הרתעה אפקטיבית כלפי מפגעים פוטנציאליים"
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב