שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות. 
דוח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2015-1967 שללה ישראל את מעמדם של
 
14,500 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
31.8.2016
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 31.8.2016
23.8.2016
ארגוני זכויות האדם בישראל: מחזקים את ידם של ארגוני הסיוע הבינלאומיים הפועלים ברצועת עזה ומתנגדים להטלת דופי בפעילותם החיונית
21.8.2016
המוקד לצבא: בניגוד גמור לטענתכם, שתיים משלוש הכניסות לחיזמא חסומות; יש לפתוח החסימות לאלתר
21.8.2016
הקלות הבלתי נסבלת של מדיניות ההריסות: בפסק דין לקוני, כמו מכוח השגרה, אישר בג"ץ הריסה עונשית של בית נוסף
15.8.2016
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 15.8.2016
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב