שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות. 
דוח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2015-1967 שללה ישראל את מעמדם של
 
14,500 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
23.6.2016
המוקד למשרד הפנים: כדי להבטיח את מימוש ההחלטה על מתן תעודות זהות לכאלפיים פלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות, עליכם ליידע בכל ערוץ אפשרי ובשפה הערבית את הזכאים לשדרוג
19.6.2016
המוקד בהשגה כנגד החלטת הצבא להרוס בית ביטא: מדובר בהחלטה בלתי מידתית בעליל, שכן החשוד בביצוע הפיגוע לא התגורר בבית הוריו
19.6.2016
בעקבות דרישת בג"ץ לנמק ההחלטה להרוס שני בתים בשכם: המדינה מציעה אטימה הפיכה של בית תחת הריסתו ועומדת על הריסתו של הבית הנוסף
15.6.2016
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 15.6.2016
15.6.2016
ארגונים לשינוי חברתי וזכויות אדם בפנייה לנשיא המדינה: יש לעצור את הגל האנטי דמוקרטי השוטף את החברה הישראלית ולבלום את המתקפות על ארגונים אזרחיים שלהם תפקיד חיוני בשמירה על הדמוקרטיה
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב