שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות. 
דוח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2015-1967 שללה ישראל את מעמדם של
 
14,500 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
24.7.2016
בג"ץ אישר שני צווי הריסה עונשית, אחד באופן חלקי: "יש רגליים לסברה כי האווירה ששררה בבתיהם של המפגעים, עודדה אותם... להיות מעורבים בפעילות ביטחונית נגד ישראלים"; השופט פוגלמן: "יש להבחין בין מודעוּת כללית מצד בני משפחה... לבין ידיעתם על תכנית קונקרטית"
21.7.2016
משרד הפנים החל ביישום החלטתו לשדרג את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: ראשוני הזכאים מתוך כ-2,000 קיבלו תעודות זהות
21.7.2016
המוקד לבג"ץ: תושבי יטא נתונים תחת כתר צבאי מזה שבועות ארוכים; מדובר בהפרה חמורה של זכויות אדם ובענישה קולקטיבית הפסולה מכל וכל
20.7.2016
המוקד לראש המינהל האזרחי: כשלי המערכת בטיפול בפניות של פלסטינים ניכרים בכלל התחומים
18.7.2016
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 18.7.2016
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב