שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2013-1967 
שללה ישראל את מעמדם של 
14,309 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט

שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
31.7.2014
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ כנגד הכוונה להרוס שלושה בתים בחברון: בית המשפט קבע כי על המדינה להשיב לעתירות עד ליום 3.8.2014 בשעה 17:00 והוציא צו ביניים המורה להימנע מלהרוס את הבתים עד להחלטה אחרת. דיון בעתירות נקבע ליום 4.8.2014 בשעה 10:00
30.7.2014
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות למדינה להעביר את פרטיהם המזהים של כלל העצורים מרצועת עזה המוחזקים ע"י הצבא בתחומי מדינת ישראל, וכן מידע אודות מקומות החזקתם
30.7.2014
הצבא נענה לבקשה למתן ארכה לצורך הגשת עתירות כנגד הכוונה להרוס שלושה בתים בחברון: צווי ההריסה לא ימומשו בטרם יום 31.7.2014, בשעה 18:00
29.7.2014
בתשובה להשגות נגד הכוונה להרוס שלושה בתים בחברון: הצבא נותר בעמדתו. אשר לאחת הדירות – זו תיאטם ולא תיהרס. המוקד להגנת הפרט יעתור לבג"ץ
28.7.2014
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות למדינה להודיע למשפחותיהם של עצורים מרצועת עזה היכן הם מוחזקים
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב