שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2012-1967 
שללה ישראל את מעמדם של 
14,203 פלסטינים מירושלים המזרחית
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט

שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

ציר הזמן: חומת ההפרדה ו"מרחב התפר"
צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
6.4.2014
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2013 שלל משרד הפנים את מעמדם של 106 פלסטינים מירושלים המזרחית
2.4.2014
המוקד להגנת הפרט לצבא: הסירו את החסימה בכניסה לכפר עזון עתמה
30.3.2014
המוקד להגנת הפרט בעתירה לבג"ץ: יש להורות לצבא להתיר כניסה לישראל דרך מחסום שועפאט לפלסטינים המתגוררים בצידה המזרחי של חומת ההפרדה בירושלים ומחזיקים בהיתר שהייה מכח הליך לאיחוד משפחות
23.3.2014
המוקד להגנת הפרט בנייר עמדה: יש לבטל את חוק האזרחות, שממשלת ישראל האריכה את תוקפו זו הפעם החמש-עשרה
16.3.2014
לאחר עתירת המוקד להגנת הפרט קבע בג"ץ: על המדינה לנמק בהקדם מדוע אינה מעסיקה מתורגמנים מקצועיים לשפה הערבית בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב