שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ברוכים הבאים!
המוקד להגנת הפרט - ארגון זכויות אדם המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר זה מידע הנוגע להפרות זכויות אדם אלה: חוקים ותקנות של מדינת ישראל והמימשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט
"הטרנספר השקט"

בין השנים 2013-1967 
שללה ישראל את מעמדם של 
14,309 פלסטינים מירושלים המזרחית
ציר זמן: הריסת בתים עונשית
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט

שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכת מינהל האוכלוסין בירושלים המזרחית
"חדל להיות תושב"

בשנים 1994-1967 
שללה ישראל את תושבותם של 
כרבע מיליון פלסטינים מהגדה המערבית ורצועת עזה

צירי זמן
רצף מאורעות הכיבוש וההתפתחויות המשפטיות בנושאים השונים
לצירי הזמן
פסיקה במבחן
בתי המשפט בישראל בראי זכויות אדם והמשפט הבינלאומי
לביקורות
תיקים
תלאות הכיבוש דרך סיפורם האישי של הנפגעים
לצפייה בתיקים
עדכונים
15.1.2015
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם: יש לקיים דיון נוסף, בהרכב שופטים מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות
6.1.2015
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: יש להורות למשרד הפנים לתת מעמד לאישה מהגדה המערבית למרות שבעלה נישא לאישה נוספת, ולבחון מדי שנה את ההיבט הביטחוני, ואותו בלבד, כשיקול להכרעה בבקשות לאיחוד משפחות, שהרי היבט זה הוא הבסיס לחוק האזרחות
5.1.2015
המוקד לשר הפנים: חזור בך מהחלטתך לגרש את אלמנתו של מבצע הפיגוע בהר נוף מירושלים
4.1.2015
המוקד להגנת הפרט בהשגה חדשה: יש לבטל את צו ההרחקה משטח הגדה המערבית שהוציא הצבא נגד תושב ירושלים, שגורש במקביל גם מעירו
1.1.2015
בג"ץ החליט בעניין הריסה עונשית של 4 בתים בירושלים המזרחית ועתירה עקרונית כנגד מדיניות זו: שלושה בתים ייהרסו, לגבי בית נוסף נדרשה המדינה לנמק שוב מדוע יש טעם בהריסה והעתירה העקרונית נדחתה אף היא
כל העדכוניםmail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב