שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

דוחות המוקד

(20-1 מ-60)
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהמוקד להגנת הפרט - דו"ח פעילות לשנת 2020
דוח המוקד  |  1.1.2021
בחסות החשכה: מעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
דוח המוקד  |  1.10.2020
סיכום פעילות המוקד בשנת 2019
דוח המוקד  |  1.1.2020
סיכום שנת 2019 בתחומים בהם פעל המוקד
סיכום פעילות המוקד בשנת 2018
דוח המוקד  |  1.1.2019
סיכום שנת 2018 בתחומים בהם פעל המוקד
המוקד להגנת הפרט מציין 30 שנים של הגנה על זכויות אדם
דוח המוקד  |  16.12.2018
סיכום 30 שנות פעילות של המוקד להגנת הפרט.
ילדות אזוּקה: מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דוח המוקד  |  29.4.2018
דוח המוקד להגנת הפרט בעניין מעצרם של קטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית. הדוח מצביע על מגמה של הפרת זכויותיהם של קטינים הנעצרים ונחקרים על ידי כוחות הביטחון הישראלים. כפי שעולה מ-29 עדויות שנגבו בשנת 2017, קטינים פלסטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לישראל, ונחקרים בלי שהובהרו להם זכויותיהם ובדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה. בנוסף, נראה כי חוקריהם לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נו...
סיכום פעילות המוקד בשנת 2017
דוח המוקד  |  1.1.2018
סיכום שנת 2017 בתחומים בהם פעל המוקד
לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
דוח המוקד  |  25.10.2017
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם הבוחן כיצד נעצרים נערים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית וכיצד נוהגת בהם מערכת אכיפת החוק. מהמחקר עולה כי ברוב המקרים הנערים נלקחים מבתיהם או ממקום סמוך, נחקרים במשך שעות ונכלאים בתנאים קשים, וחלקם אף סובלים מאלימות. הם עוברים את התהליך כולו בבדידות מוחלטת, בלי נוכחות אדם שיוכל להגן עליהם, להסביר להם את שעתיד להתרחש ולסייע להם. הארגונים טוענים כי מערכת אכיפת החוק מתייח...
סיכום פעילות המוקד בשנת 2016
דוח המוקד  |  1.1.2017
סיכום שנת 2016 בתחומים בהם פעל המוקד.
HaMoked's Alternative Report to the UN Committee Against Torture (CAT) for consideration of Israel’s Fifth Periodic Report
דוח המוקד  |  20.3.2016
דו"ח צללים שהגיש המוקד להגנת הפרט לוועדת האו"ם נגד עינויים בעקבות הדו"ח התקופתי של מדינת ישראל לוועדה. בדו"ח סוקר המוקד את שגרת ההתעללות בעצורים פלסטינים המוחזקים באגפי חקירות של השב"כ. בנוסף מתייחס המוקד להפרת זכויות שיטתית שנוקטת המדינה בהקשרים שונים, לרבות מניעת ביקורי משפחות אצל אסירים פלסטינים הכלואים בשטחה, הגבלה על חופש התנועה בין הגדה המערבית לרצועת עזה, האיסור על איחוד משפחות עם תושבי ...
בחסות החוק: בין התעללות לעינויים במתקן החקירה "שקמה"
דוח המוקד  |  24.2.2016
דו"ח משותף למוקד להגנת הפרט ולבצלם המתאר את תנאי המעצר והחקירה במתקן החקירות של השב"כ בבית סוהר שקמה. הדו"ח חושף דפוס עקבי וברור של יחס אכזרי ומשפיל כלפי הנחקרים במתקן, תוך הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי. הדו"ח מדגים כי מדובר במערכת משולבת של התעללות ועינויים, וכי תנאי הכליאה במתקן משלימים את החקירות עצמן ומטרתם להחליש את גופו של העצור ולערער את נפשו.
תוספת לדו"ח המוקד על הפרות זכויות אדם שביצעה ישראל בקיץ 2014
דוח המוקד  |  25.5.2015
תוספת לדו"ח המוקד להגנת הפרט לצוות ועדת החקירה של האו"ם בנושא מלחמת עזה 2014. התוספת לדו"ח מתמקדת בשלושה תחומים הקשורים לפעולות ישראל נגד הפלסטינים בשטחים הכבושים: הזכות לחופש תנועה, הריסות בתים עונשיות וכבוד המת.
דו"ח המוקד בנוגע להפרות זכויות אדם שביצעה ישראל בקיץ 2014
דוח המוקד  |  27.1.2015
דו"ח המוקד להגנת הפרט המתמקד בטיפולו בחמישה תחומים הקשורים לפעולות ישראל כנגד האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים במהלך הלחימה ברצועת עזה, לפניה ולאחריה: איתור עצורים, הזכות לחופש התנועה, זכויות כלואים, הריסות בתים עונשיות, וכבוד המת. הדו"ח סוקר את הפרות זכויות האדם על ידי ישראל בכל אחד מהתחומים הללו, בהתבסס על מידע שהצטבר במוקד מיום 13.6.2014, שבו נודע דבר חטיפתם של שלושה נערים ישראלים בגדה המ...
הוראת שעה? החיים בירושלים המזרחית בצל חוק האזרחות והכניסה לישראל
דוח המוקד  |  1.9.2014
דו"ח המוקד להגנת הפרט המתאר את השלכותיו הקשות של חוק האזרחות והכניסה לישראל ("הוראת השעה") על תושבי ירושלים המזרחית, בני זוגם תושבי השטחים וילדיהם, ובו דגש על ההתעמרות הביורוקרטית היומיומית מצד הרשויות הישראליות. הדו"ח משרטט את מעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית ואת מדיניות ישראל כלפיהם מאז סיפוח העיר בשנת 1967, בוחן את גלגוליה של "הוראת השעה" ואת המאבק המשפטי של ארגוני זכויות האדם לביטולה ו...
מעבר להרי החושך – השלכות בידודהּ של רצועת עזה בידי ישראל על זכותם של פלסטינים לחיי משפחה
דוח המוקד  |  20.1.2014
דו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם המתאר את מצוקתן הקשה של משפחות פלסטיניות המפוצלות בין רצועת עזה לגדה המערבית, ובין רצועת עזה לישראל. הדו"ח סוקר את הנהלים השונים שלפיהם אמורות המשפחות הללו להתנהל, ובוחן את יישומם לאור מקרים שבהם טיפל המוקד – אם באמצעות מגעים עם רשויות הצבא ואם באמצעות עתירות לבג"ץ.
דו"ח פעילות לשנים 2012-2011
דוח המוקד  |  1.9.2013
סיכום השנים 2012-2011 בתחומים בהם פעל המוקד.
משטר ההיתרים: הפגיעה בזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית המכונים "מרחב התפר"
דוח המוקד  |  31.3.2013
דוח נושא של המוקד להגנת הפרט הדן במשטר ההיתרים שמקיים הצבא הישראלי בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין חומת ההפרדה לבין הקו הירוק. אף על פי ששטחים אלה, המכונים בפי ישראל "מרחב התפר", הם חלק בלתי נפרד מן הגדה המערבית, כל פלסטיני המתגורר בהם או מעוניין להיכנס אליהם נדרש לקבל מראש היתר צבאי לשם כך. הדוח עוסק בחוקיותו, יישומו ומשמעויותיו של משטר ההיתרים, ומתבסס ברובו על עבודת המוקד בשנים 2012-2009 באזור...
דו"ח פעילות לשנים 2010-2008
דוח המוקד  |  1.6.2011
סיכום השנים 2010-2008 בתחומים בהם פעל המוקד.
שיטות חשוכות: ההתנהלות כלפי עצורים פלסטינים שהוחזקו במתקן חקירות של השב"כ בפתח-תקווה
דוח המוקד  |  2.11.2010
שיטות חשוכות: דו"ח משותף למוקד להגנת הפרט ולבצלם חושף את שגרת ההתעללות במתקן המעצר אפוף החשאיות של השב"כ בפתח תקווה; מהמחקר עולה כי נגד הכלואים בפתח תקווה הופעלו אמצעים האסורים באופן מוחלט על-פי המשפט הישראלי והבינלאומי ואשר מהווים יחס אכזרי, בלתי-אנושי ומשפיל ובחלק מהמקרים גם עינויים.
ללא משפט: מעצר מנהלי של פלסטינים על-ידי ישראל וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
דוח המוקד  |  14.10.2009
דו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם על מעצרם המינהלי של פלסטינים וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. על פי הדו"ח, במועד פרסומו כלואים בבתי הכלא הישראליים 335 פלסטינים ללא משפט. לעצירים אלה אין אפשרות להתגונן כראוי ולהפריך את הטענות נגדם או להציג ראיות חלופיות, כיוון שברובם המכריע של המקרים מטילים השופטים חיסיון על הראיות ומסתפקים בדיווחים כתובים של השב"כ, הנמסרים להם שלא בנוכחות העציר או בא כוחו....
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב