שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

דוחות

(20-1 מ-92)
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהסף נחצה: הרשויות הישראליות ופשעי האפרטהייד והרדיפה - דו"ח של ארגון HRW
דוח  |  27.4.2021
מידע על קטינים הנכללים בהליך איחוד משפחות - סקירה של מרכז המידע והמחקר של הכנסת
דוח  |  25.4.2021
דו"ח מבקר המדינה: טיפול המדינה במעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים (פרק 9)
דוח  |  2.6.2019
מתוך אתר מבקר המדינה
לא תתעמר בה: עשור לנוהל הסדרת מעמדם של מהגרות ומהגרים קורבנות אלימות במשפחה
דוח  |  1.8.2018
מאתר המוקד לפליטים ולמהגרים
פטוּר בלא כלום: כיצד מועלת ישראל בחובתה לשלם פיצויים לפלסטינים בגין נזקים שגרמו להם כוחות הביטחון
דוח  |  12.3.2017
מאתר בצלם
הכל מתוכנן: על מדיניות של הכשלת תכנון בשכונות הפלסטיניות בירושלים
דוח  |  1.2.2017
דו"ח משותף של העמותות עיר עמים ובמקום הבוחן את מדיניות התכנון בשכונות פלסטיניות בירושלים המזרחית כפי שהיא משתקפת משלוש תכניות בנייה שהוכנו עבור שלוש קהילות פלסטיניות. מהדו"ח עולה כי חוזרים על עצמם חסמים פוליטיים, תכנוניים ובירוקרטיים, המונעים תכנון משמעותי בשכונות הפלסטיניות. העמותות טוענות כי נראה שמאחורי אותם חסמים עומדים שיקולים דמוגרפים שתכליתם "דאגה להרחבת האוכלוסייה הישראלית ולצמצום האוכל...
Concluding Observations of the Committee against Torture on the Fifth Periodic Report of Israel
דוח  |  3.6.2016
מנגנוני מניעה של עינויים תקציר דו"ח
דוח  |  10.12.2015
באדיבות הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל   תקציר הדו"ח באתר הוועד
עקורים בעירם: מדיניות ישראל במזרח ירושלים והשפעתה על השכונות הפלסטיניות הירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה יוני 2015
דוח  |  1.6.2015
מאתר עיר עמים
ככה נלחמנו בעזה 2014: עדויות וצילומים של חיילים ממבצע "צוק איתן"
דוח  |  4.5.2015
דו"ח שכתב ארגון שוברים שתיקה הכולל עדוית של חיליים ומפקדים שהשתתפו במבצע "צוק איתן". מן הדו"ח עולה כי העיקרון אשר הנחה את הצבא הוא מינימום סיכון לחיילים גם במחיר פגיעה בחפים מפשע, והוא שהוביל לפגיעה חסרת תקדים באוכלוסייה ובתשתיות האזרחיות ברצועת עזה. בין היתר עולה מן הדו"ח כי הוראות הפתיחה באש במהלך הלחימה היו מתירניות ביותר, ולחיילים הובהר שכל דמות שהם מזהים היא בגדר אויב. בדו"ח מתואר הרס חסר ...
דו"ח ועדת טירקל - הבדיקה והחקירה בישראל של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה על פי המשפט הבינלאומי
דוח  |  1.2.2013
חלקו השני של דו"ח הוועדה הציבורית שמינתה ממשלת ישראל בעקבות אירועי המשט לעזה ביום 31 במאי 2010. בין השאר מתייחסת הוועדה לחקירות שמבצע הממונה על בדיקת תלונות נחקרים בשב"כ (המבת"ן) וקובעת כי "יש פגמים חמורים באפקטיביות וביסודיות של החקירה וכן במהירות החקירה". עוד מציינת הוועדה כי מתוך למעלה מ-700 תלונות שהוגשו נגד חוקרי שב"כ מאז שנת 1992, המבת"ן והממונה על המבת"ן לא המליצו מעולם על חקירה פלילית ב...
ציון: נכשל - מערכת החינוך הכושלת בירושלים המזרחית
דוח  |  31.8.2012
דו"ח האגודה לזכויות האזרח ועיר עמים הסוקר את המשבר החינוכי בירושלים המזרחית וגורמיו. בדו"ח נטען כי שירותי החינוך הירודים הניתנים בירושלים המזרחית מפירים באופן בוטה את זכותם של תושביה לחינוך, ומאלצים משפחות רבות לשלם מכיסן עבור מסגרות חינוך לא רשמיות ולא מפוקחות כראוי על ידי משרד החינוך. בין היתר מעלה הדו"ח כי בירושלים המזרחית קיים מחסור של למעלה מאלף כיתות לימוד, וכי המבנים הקיימים סובלים מליקו...
זמניים קבועים
דוח  |  31.5.2012
דו"ח עיר עמים הכולל שני מאמרים בעניין פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית. בדו"ח סקירה של המצב המשפטי-מדיני של ירושלים וניתוח של הקושי המשפטי להחיל את החוק, המשפט והמינהל הישראליים על ירושלים המזרחית. בנוסף נבחן מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית מבחינה פוליטית, ונטען כי הוא פוגע בין היתר בזכות לחיי משפחה, בזכות לדיור ובזכות לחינוך, ומשקף אפליה במימוש זכויותיהם לעומת אזרחי ישראל. כמו כן נטען בדו"ח כי הה...
על העינויים
דוח  |  31.5.2012
אסופת מאמרים שפרסמו  עדאלה, רופאים לזכויות אדם ישראל, וארגון מיזאן לזכויות אדם. המאמרים נכתבו על ידי מומחים ופעילים בתחומי הרפואה והמשפט, פלסטינים, ישראלים ואחרים, ומבוססים על הרצאות שנשאו בכנס בירושלים באפריל 2011 בנושא קידום וחשבון של נטילת האחריות למקרים של עינויים ויחס בלתי אנושי ומשפיל בישראל. המאמרים סוקרים את היסטוריית השימוש בעינויים בישראל, ואת האתגרים היומיומיים שפעילים נתקלים בהם בני...
טיפול משפחתי פרק ב: המשך שימוש בבני משפחה בחקירות שב"כ
דוח  |  31.5.2012
דו"ח של הוועד נגד עינויים בישראל על השימוש שעושים חוקרי שב"כ בבני משפחותיהם של נחקרים כלחץ לשתף פעולה בחקירה. בדו"ח נטען כי השב"כ ממשיך להשתמש בשיטה פסולה זו, ובכך מפר הפרה בוטה את פסיקת בג"ץ ואת התחייבויות ראשי השב"כ.
"שכח ממנו, הוא לא כאן": שליטת ישראל במעמד התושבות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה
דוח  |  1.2.2012
דו"ח של ארגון Human Rights Watch המתעד כיצד ישראל מדירה פלסטינים ממרשם האוכלוסין בשטחים הכבושים ומטילה הגבלות רחבות על אלו שכן רשומים בו. בדו"ח נטען כי שליטת ישראל במרשם האוכלוסין פוגעת פגיעה קשה ביכולתם של הפלסטינים לגור בשטחים הכבושים, לנוע בתוכם ולצאת מהם לחו"ל, וכך פוגעת בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה, לטיפול רפואי ולחינוך. מהדו"ח עולה כי את התנהלות ישראל אי אפשר להצדיק בשיקולי ביטחון, ...
צה"ל חוקר את עצמו: חקירת חשדות להפרת דיני מלחמה
דוח  |  1.12.2011
נייר עמדה של ד"ר עמיחי כהן ופרופ' יובל שני, חוקרי תכנית ביטחון ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, בעניין האופן בו יש לבצע חקירה בחשד להפרת דיני המלחמה על ידי הצבא. החוקרים טוענים כי הדרך בה חוקר הצבא חשדות אלה אינה עולה תמיד בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי. בנייר העמדה מוצעת רפורמה במדיניות החקירות הצבאיות, הכוללת שינוי בכללי הפתיחה בחקירה פלילית והקמת מוסד אזרחי לפיקוח על חקירות צבאיות בחשדות להפר...
חקירה לכאורה: כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים
דוח  |  1.8.2011
דו"ח ארגון יש דין חושף את הכשלים השיטתיים המונעים הצלחה של חקירות מצ"ח בדבר עבירות של חיילים נגד פלסטינים. כתוצאה מהכשלים, 96.5% מהתלונות המוגשות נסגרות ללא הגשת כתבי אישום. הדו"ח נכתב על בסיס מעקב של יש דין אחר 192 תלונות וניתוח תוכנם של עשרות תיקי חקירה העוסקים בקשת רחבה של פגיעות בפלסטינים וברכושם, ביניהן הרג ופציעה, גניבה ופגיעה אחרת ברכוש, והתעללות בעצורים. מהדו"ח עולה כי הגורמים לכישלון ה...
שבע שנים לאחר מתן חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק על הגדר: השפעת הגדר באזור ירושלים
דוח  |  11.7.2011
דו"ח של המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים מטעם האו"ם (OCHA) במלאות שבע שנים לפרסום חוות הדעת המייעצת של בית הדין הבינלאומי לצדק בדבר החומה. הדו"ח מתרכז באיזור ירושלים המזרחית וקובע כי ישראל מפירה את זכויות הפלסטינים לחופש תנועה, עבודה, חינוך ובריאות. OCHA קורא לישראל לחדול מהפרת מחויבויותיה על פי המשפט הבינלאומי – להפסיק את בניית החומה בתחומי הגדה המערבית, להעתיק את התוואי הקיים אל הקו הירוק, ול...
ירושלים המזרחית – בעיות הומניטאריות עיקריות – דו"ח מיוחד של המשרד לעניינים הומניטאריים של האו"ם
דוח  |  24.3.2011
דו"ח של המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים של האו"ם (OCHA) הדן בבעיות ההומניטאריות העיקריות בירושלים המזרחית. בין היתר עוסק הדו"ח במעמד התושבות של פלסטינים בירושלים המזרחית; בתכנון, איזור והריסות מבנים בשטח הכבוש; בהתנחלויות; בחומת ההפרדה באזור ירושלים; ובהגבלות על הגישה לחינוך ובריאות. הדו"ח מזכיר כי מתוקף החוק ההומניטארי הבינלאומי וחוק זכויות האדם הבינלאומי חייבת ישראל, ככוח הכובש, להבטיח שהצרכ...
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב