שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

התורמים למוקד

המוקד להגנת הפרט מבקש להודות לתורמים הבאים על תמיכתם בפעילותו ב-2020:


 • British Embassy, Tel Aviv
 • Catholic Central Agency for Development Aid (KZE)
 • Catholic Relief Services (CRS)
 • Norwegian Refugee Council (NRC)
 • Oxfam Novib, Netherlands
 • Pro Victimis, Switzerland
 • Sigrid Rausing Trust, United Kingdom
 • Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID)
 • Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
 • The Commission of the European Communities, Belgium
 • United Nations Children's Fund (UNICEF)
 • United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (UNVFVT)

ולאנשים הרבים שהביעו את תמיכתם בהתנדבות ובתרומה.mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב