המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
21.09.2015|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה, ולהעביר את המוחזקים בו למתקן כליאה חלופי ראוי עד אשר יתוקנו הליקויים. המוקד טוען כי תנאי הכליאה אינם עומדים בדרישות המינימליות של המשפט הבינלאומי ואינם ממלאים את המתחייב על פי הדין הישראלי, והוא מסתמך על עדויות רבות של אסירים ואסירים לשעבר שהתלוננו על התנאים הקשים השוררים באגף זה, בו הוחזקו בתחילת תקופת מאסרם. בעתירה סוקר המוקד את התנאים המחפירים בהם מוחזקים העצורים לעומת אלה הנדרשים על פי חוק.

נושאים קשורים