שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

הוועדה המייעצת

פרופ' ארנה בן-נפתלי – מייסדת הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. מרצה בתחום המשפט הבינלאומי ההומניטארי ודיני כיבוש ובמשפט ותרבות.

פרופ' נטע זיו – מנהלת הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב, ומנחה את הקליניקה לדיור, קהילה ומשפט. מתמחה בנושא אתיקה מקצועית והמקצוע המשפטי, משפט ושינוי חברתי וזכויות אנשים עם מוגבלות.

פרופ' שי לביא – ראש מרכז ספרא לאתיקה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב. תחומי מחקריו כוללים את המשפט הפלילי, סוציולוגיה של המשפט, תורת המשפט וביו-אתיקה.

פרופ' מנחם קליין – מרצה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטת בר אילן. מתמחה בהיסטוריה של המזרח התיכון במאה העשרים, ירושלים, התנועה הלאומית הפלסטינית ויחסי ישראל והפלסטינים.

פרופ' מרדכי קרמניצר – פרופ' אמריטוס בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, סגן נשיא למחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה ועומד בראש הפרויקטים: עקרונות חוקתיים ויישומם, ביטחון לאומי ודמוקרטיה והשחיתות השלטונית בישראל. מתמחה בתחומי המשפט הפלילי, הצבאי והציבורי.

דליה קרשטיין – מנכ"לית המוקד להגנת הפרט.

פרופ' אלחנן ריינר – פרופ' בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר בכיר במרכז שלום הרטמן. חוקר היסטוריה תרבותית של יהודי אירופה בעת החדשה המוקדמת, היסטוריה דתית של היהודים בימי הביניים, ומיתוסים ומסורות שבעל-פה וזיקתם לתרבות הכתובה.

פרופ' יוסי שורץ – ראש מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. חוקר היסטוריה אינטלקטואלית בימי הביניים המאוחרים והעת החדשה המוקדמת. מייסד המוקד להגנת הפרט ויו"ר הנהלת המוקד.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב