שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מגיני זכויות אדם
55 מסמכים, 0 תיקים, 25 עדכונים
אלימות
491 מסמכים, 25 תיקים, 88 עדכונים
גירוש
370 מסמכים, 13 תיקים, 92 עדכונים
הריסת בתים
847 מסמכים, 4 תיקים, 230 עדכונים
מאז 1967 הורסת ישראל בתים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. הצבא מסתמך על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המאפשרת מרווח פעולה נרחב מאוד, וגוזר בהחלטה מינהלית, בלא משפט ובלא כל הליך משפטי, עונש קיצוני ובלתי הפיך זה. במקביל, ממשיך הצבא במדיני...
זכויות כלואים
913 מסמכים, 22 תיקים, 166 עדכונים
חומת ההפרדה
327 מסמכים, 8 תיקים, 47 עדכונים
חומת ההפרדה ההולכת ונבנית בשטחי הגדה המערבית משנה את המציאות בסביבתה ללא הכר. החומה חודרת עמוק אל תוך השטח הכבוש וכולאת שטחי קרקע ואוכלוסייה פלסטינית במתחם המבודד ממדינת ישראל, מצדו האחד, ומהשטחים הכבושים מצדו האחר. החומה דורסת ברגל גסה את זכויות הקניי...
חופש תנועה
1682 מסמכים, 55 תיקים, 341 עדכונים
ירושלים המזרחית
1672 מסמכים, 30 תיקים, 370 עדכונים
כבוד המת
152 מסמכים, 3 תיקים, 28 עדכונים
בפסיקת בית המשפט העליון נקבע שעקרון היסוד של כבוד האדם - זכות חוקתית בישראל - כולל בתוכו לא רק את כבודו של אדם בחייו, אלא גם את כבודו לאחר מותו ואת כבודם של יקיריו הנוצרים את זכרו בליבם. לבני משפחת הנפטר, קבע בית המשפט, עומדות הזכות והחירות, כי זכרו של...
כלא סודי
122 מסמכים, 3 תיקים, 10 עדכונים
כליאה ללא משפט
152 מסמכים, 7 תיקים, 22 עדכונים
מעצרים
377 מסמכים, 15 תיקים, 66 עדכונים
עינויים
245 מסמכים, 5 תיקים, 50 עדכונים
הזכות שלא להיות נתון לעינויים היא זכות מוחלטת. המשפט הבינלאומי קובע כי אין חריגים לאיסור המוחלט על עינויים – המוגדרים כפשע נגד האנושות – גם לא בנסיבות של מלחמה או מאבק בטרור. המונח "עינויים" מוגדר על ידי האו"ם כ"מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב א...
פגיעה ברכוש
1081 מסמכים, 10 תיקים, 281 עדכונים
פיצויים
130 מסמכים, 0 תיקים, 21 עדכונים
תושבות שטחים
645 מסמכים, 28 תיקים, 146 עדכונים
משפטי-כללי
340 מסמכים, 6 תיקים, 35 עדכונים
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב