שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מגיני זכויות אדם
40 מסמכים, 0 תיקים, 20 עדכונים
אלימות
476 מסמכים, 25 תיקים, 84 עדכונים
גירוש
317 מסמכים, 13 תיקים, 78 עדכונים
הריסת בתים
787 מסמכים, 4 תיקים, 212 עדכונים
מאז 1967 הורסת ישראל בתים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. הצבא מסתמך על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המאפשרת מרווח פעולה נרחב מאוד, וגוזר בהחלטה מינהלית, בלא משפט ובלא כל הליך משפטי, עונש קיצוני ובלתי הפיך זה. במקביל, ממשיך הצבא במדיני...
זכויות כלואים
815 מסמכים, 22 תיקים, 149 עדכונים
חומת ההפרדה
289 מסמכים, 8 תיקים, 38 עדכונים
חומת ההפרדה ההולכת ונבנית בשטחי הגדה המערבית משנה את המציאות בסביבתה ללא הכר. החומה חודרת עמוק אל תוך השטח הכבוש וכולאת שטחי קרקע ואוכלוסייה פלסטינית במתחם המבודד ממדינת ישראל, מצדו האחד, ומהשטחים הכבושים מצדו האחר. החומה דורסת ברגל גסה את זכויות הקניי...
חופש תנועה
1565 מסמכים, 55 תיקים, 312 עדכונים
ירושלים המזרחית
1454 מסמכים, 30 תיקים, 309 עדכונים
כבוד המת
129 מסמכים, 3 תיקים, 24 עדכונים
בפסיקת בית המשפט העליון נקבע שעקרון היסוד של כבוד האדם - זכות חוקתית בישראל - כולל בתוכו לא רק את כבודו של אדם בחייו, אלא גם את כבודו לאחר מותו ואת כבודם של יקיריו הנוצרים את זכרו בליבם. לבני משפחת הנפטר, קבע בית המשפט, עומדות הזכות והחירות, כי זכרו של...
כלא סודי
120 מסמכים, 3 תיקים, 10 עדכונים
כליאה ללא משפט
136 מסמכים, 7 תיקים, 18 עדכונים
מעצרים
333 מסמכים, 15 תיקים, 52 עדכונים
עינויים
231 מסמכים, 5 תיקים, 46 עדכונים
הזכות שלא להיות נתון לעינויים היא זכות מוחלטת. המשפט הבינלאומי קובע כי אין חריגים לאיסור המוחלט על עינויים – המוגדרים כפשע נגד האנושות – גם לא בנסיבות של מלחמה או מאבק בטרור. המונח "עינויים" מוגדר על ידי האו"ם כ"מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב א...
פגיעה ברכוש
1014 מסמכים, 10 תיקים, 261 עדכונים
פיצויים
128 מסמכים, 0 תיקים, 20 עדכונים
תושבות שטחים
582 מסמכים, 28 תיקים, 129 עדכונים
משפטי-כללי
332 מסמכים, 6 תיקים, 32 עדכונים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב