שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מגיני זכויות אדם
63 מסמכים, 0 תיקים, 29 עדכונים
אלימות
500 מסמכים, 25 תיקים, 93 עדכונים
גירוש
398 מסמכים, 13 תיקים, 99 עדכונים
הריסת בתים
886 מסמכים, 4 תיקים, 243 עדכונים
מאז 1967 הורסת ישראל בתים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. הצבא מסתמך על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המאפשרת מרווח פעולה נרחב מאוד, וגוזר בהחלטה מינהלית, בלא משפט ובלא כל הליך משפטי, עונש קיצוני ובלתי הפיך זה. במקביל, ממשיך הצבא במדיני...
זכויות כלואים
1007 מסמכים, 22 תיקים, 188 עדכונים
חומת ההפרדה
401 מסמכים, 8 תיקים, 69 עדכונים
חומת ההפרדה ההולכת ונבנית בשטחי הגדה המערבית משנה את המציאות בסביבתה ללא הכר. החומה חודרת עמוק אל תוך השטח הכבוש וכולאת שטחי קרקע ואוכלוסייה פלסטינית במתחם המבודד ממדינת ישראל, מצדו האחד, ומהשטחים הכבושים מצדו האחר. החומה דורסת ברגל גסה את זכויות הקניי...
חופש תנועה
1830 מסמכים, 55 תיקים, 390 עדכונים
ירושלים המזרחית
1802 מסמכים, 30 תיקים, 409 עדכונים
כבוד המת
158 מסמכים, 3 תיקים, 28 עדכונים
בפסיקת בית המשפט העליון נקבע שעקרון היסוד של כבוד האדם - זכות חוקתית בישראל - כולל בתוכו לא רק את כבודו של אדם בחייו, אלא גם את כבודו לאחר מותו ואת כבודם של יקיריו הנוצרים את זכרו בליבם. לבני משפחת הנפטר, קבע בית המשפט, עומדות הזכות והחירות, כי זכרו של...
כלא סודי
122 מסמכים, 3 תיקים, 10 עדכונים
כליאה ללא משפט
166 מסמכים, 7 תיקים, 27 עדכונים
מעצרים
427 מסמכים, 15 תיקים, 79 עדכונים
עינויים
253 מסמכים, 5 תיקים, 52 עדכונים
הזכות שלא להיות נתון לעינויים היא זכות מוחלטת. המשפט הבינלאומי קובע כי אין חריגים לאיסור המוחלט על עינויים – המוגדרים כפשע נגד האנושות – גם לא בנסיבות של מלחמה או מאבק בטרור. המונח "עינויים" מוגדר על ידי האו"ם כ"מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב א...
פגיעה ברכוש
1122 מסמכים, 10 תיקים, 295 עדכונים
פיצויים
130 מסמכים, 0 תיקים, 21 עדכונים
תושבות שטחים
679 מסמכים, 28 תיקים, 156 עדכונים
משפטי-כללי
357 מסמכים, 6 תיקים, 39 עדכונים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב