שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מגיני זכויות אדם
34 מסמכים, 0 תיקים, 19 עדכונים
אלימות
457 מסמכים, 25 תיקים, 84 עדכונים
גירוש
309 מסמכים, 13 תיקים, 77 עדכונים
הריסת בתים
742 מסמכים, 4 תיקים, 199 עדכונים
מאז 1967 הורסת ישראל בתים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. הצבא מסתמך על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המאפשרת מרווח פעולה נרחב מאוד, וגוזר בהחלטה מינהלית, בלא משפט ובלא כל הליך משפטי, עונש קיצוני ובלתי הפיך זה. במקביל, ממשיך הצבא במדיני...
זכויות כלואים
785 מסמכים, 22 תיקים, 148 עדכונים
חומת ההפרדה
285 מסמכים, 8 תיקים, 37 עדכונים
חומת ההפרדה ההולכת ונבנית בשטחי הגדה המערבית משנה את המציאות בסביבתה ללא הכר. החומה חודרת עמוק אל תוך השטח הכבוש וכולאת שטחי קרקע ואוכלוסייה פלסטינית במתחם המבודד ממדינת ישראל, מצדו האחד, ומהשטחים הכבושים מצדו האחר. החומה דורסת ברגל גסה את זכויות הקניי...
חופש תנועה
1540 מסמכים, 55 תיקים, 307 עדכונים
ירושלים המזרחית
1425 מסמכים, 30 תיקים, 305 עדכונים
כבוד המת
117 מסמכים, 3 תיקים, 22 עדכונים
בפסיקת בית המשפט העליון נקבע שעקרון היסוד של כבוד האדם - זכות חוקתית בישראל - כולל בתוכו לא רק את כבודו של אדם בחייו, אלא גם את כבודו לאחר מותו ואת כבודם של יקיריו הנוצרים את זכרו בליבם. לבני משפחת הנפטר, קבע בית המשפט, עומדות הזכות והחירות, כי זכרו של...
כלא סודי
116 מסמכים, 3 תיקים, 10 עדכונים
כליאה ללא משפט
127 מסמכים, 7 תיקים, 18 עדכונים
מעצרים
331 מסמכים, 15 תיקים, 51 עדכונים
עינויים
216 מסמכים, 5 תיקים, 45 עדכונים
הזכות שלא להיות נתון לעינויים היא זכות מוחלטת. המשפט הבינלאומי קובע כי אין חריגים לאיסור המוחלט על עינויים – המוגדרים כפשע נגד האנושות – גם לא בנסיבות של מלחמה או מאבק בטרור. המונח "עינויים" מוגדר על ידי האו"ם כ"מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב א...
פגיעה ברכוש
967 מסמכים, 10 תיקים, 247 עדכונים
פיצויים
111 מסמכים, 0 תיקים, 19 עדכונים
תושבות שטחים
567 מסמכים, 28 תיקים, 128 עדכונים
משפטי-כללי
331 מסמכים, 6 תיקים, 32 עדכונים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב