שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מגיני זכויות אדם
33 מסמכים, 0 תיקים, 18 עדכונים
אלימות
456 מסמכים, 25 תיקים, 84 עדכונים
גירוש
307 מסמכים, 13 תיקים, 76 עדכונים
הריסת בתים
736 מסמכים, 4 תיקים, 197 עדכונים
מאז 1967 הורסת ישראל בתים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. הצבא מסתמך על תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, המאפשרת מרווח פעולה נרחב מאוד, וגוזר בהחלטה מינהלית, בלא משפט ובלא כל הליך משפטי, עונש קיצוני ובלתי הפיך זה. במקביל, ממשיך הצבא במדיני...
זכויות כלואים
750 מסמכים, 22 תיקים, 142 עדכונים
חומת ההפרדה
283 מסמכים, 8 תיקים, 36 עדכונים
חומת ההפרדה ההולכת ונבנית בשטחי הגדה המערבית משנה את המציאות בסביבתה ללא הכר. החומה חודרת עמוק אל תוך השטח הכבוש וכולאת שטחי קרקע ואוכלוסייה פלסטינית במתחם המבודד ממדינת ישראל, מצדו האחד, ומהשטחים הכבושים מצדו האחר. החומה דורסת ברגל גסה את זכויות הקניי...
חופש תנועה
1507 מסמכים, 55 תיקים, 299 עדכונים
ירושלים המזרחית
1388 מסמכים, 30 תיקים, 292 עדכונים
כבוד המת
101 מסמכים, 3 תיקים, 20 עדכונים
בפסיקת בית המשפט העליון נקבע שעקרון היסוד של כבוד האדם - זכות חוקתית בישראל - כולל בתוכו לא רק את כבודו של אדם בחייו, אלא גם את כבודו לאחר מותו ואת כבודם של יקיריו הנוצרים את זכרו בליבם. לבני משפחת הנפטר, קבע בית המשפט, עומדות הזכות והחירות, כי זכרו של...
כלא סודי
116 מסמכים, 3 תיקים, 10 עדכונים
כליאה ללא משפט
127 מסמכים, 7 תיקים, 18 עדכונים
מעצרים
320 מסמכים, 15 תיקים, 50 עדכונים
עינויים
210 מסמכים, 5 תיקים, 44 עדכונים
הזכות שלא להיות נתון לעינויים היא זכות מוחלטת. המשפט הבינלאומי קובע כי אין חריגים לאיסור המוחלט על עינויים – המוגדרים כפשע נגד האנושות – גם לא בנסיבות של מלחמה או מאבק בטרור. המונח "עינויים" מוגדר על ידי האו"ם כ"מעשה אשר באמצעותו נגרם במכוון לאדם כאב א...
פגיעה ברכוש
952 מסמכים, 10 תיקים, 243 עדכונים
פיצויים
111 מסמכים, 0 תיקים, 19 עדכונים
תושבות שטחים
565 מסמכים, 28 תיקים, 127 עדכונים
משפטי-כללי
328 מסמכים, 6 תיקים, 32 עדכונים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב