שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

תפיסת בתים

(19-1 מ-19)
  מסמכים (19)     תיקים (1)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף9.3.2012
משך שנים "טרטרה" הפרקליטות הצבאית פלסטיני שהתלונן על נזקים שגרמו חיילים לביתו: למרות שהאיש מסר את עדותו שלוש פעמים, סגרה הפרקליטות את התיק בטענה לחוסר שיתוף פעולה מצד המתלונן
תשובת הפרקליטות הצבאית לפניית המוקד להגנת הפרט בנוגע לתלונה של תושב שכם בגין השתלטויות חוזרות של הצבא על ביתו ובגין גרימת נזק לבניין ולרכוש שבו, שכשיר
תכתובת עקרונית  |  7.3.2012
תשובת הפרקליטות הצבאית לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבל מידע בעניין תלונתו של רוקח, תושב שכם, על השתלטויות חוזרות של הצבא על ביתו ועל גרימת נזק לבניין ולרכוש שבו על ידי החיילים. הפרקליטות מודיעה כי "לאחר בחינת תיק החקירה בעניין זה, ובין היתר נוכח סירוב בני משפחתו של המתלונן לשתף פעולה עם מצ״ח, הוחלט על סגירת התיק ללא נקיטת צעדים משפטיים כנגד גורם צבאי כלשהו". זאת על אף שבשבע השנים שחלפו מאז הגשת התל...
חיילים לא משקרים: ת"א (י-ם) 8811/04 אבו סנינה נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 9.11.2009)
ביקורת  |  8811/04  |  1.4.2010  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
יחידה 202 של הצבא הישראלי היא אחת מן היחידות בעלות המוניטין כיחידה מבצעית משובחת. דבר זה הוא בגדר ידיעה שיפוטית. כך, לפחות, לפי פסק דינה של השופטת מלכה אביב, בבית משפט השלום בירושלים, בעניין אבו סנינה. אודה ואתוודה: לכותב שורות אלו אין לא מושג ולא חצי מושג מהי יחידה 202 או איזה מוניטין יצא לה. ואולי זהו שורש הבעיה.סילוקה של משפחה שלמה מביתה באישון לילה, כשניתנות לה רק דקות ספורות להתארגנות, נתפ...
מסמך ארגוני זכויות אדם לועדת גולדסטון
נייר עמדה  |  28.6.2009
מסמך שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים לוועדת גולדסטון, שהוקמה ע"י האו"ם לבדיקת החשדות להפרות דיני המלחמה במהלך הלחימה ברצועת עזה. הארגונים מבהירים כי, לאור התנהלות ישראל לפני המלחמה, במהלכה ואחריה, יש מקום לבדיקת החשדות להפרות המשפט הבינלאומי ההומניטארי על ידי ישראל. כיוון שפניות הארגונים לבצע חקירה בלתי תלויה בעניין זה על ידי גורם עצמאי נענו בשלילה על ידי היועמ"ש, למינוי הועדה...
מנגנון לחקירת מקרי פגיעה באזרחים בעזה - חשד להפרות חמורות של דיני לחימה
תכתובת עקרונית  |  20.3.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים למכתבו של היועמ"ש לממשלה, הדוחה את דרישתם להקים מנגנון עצמאי לבדיקת חשדות שישראל הפירה עקרונות של המשפט הבינלאומי ההומניטארי בזמן המלחמה בעזה. הארגונים מבהירים כי על ישראל מוטלת החובה להקים מנגנון עצמאי, ובו מומחים בתחום, שייזום ויחקור באורח אובייקטיבי את החשדות החמורים העולים מן המלחמה בעזה. בנוסף מפנים הארגונים את היועמ"ש לחוות דעת של מומחים למשפט בינלאו...
The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minster of Israel
אקדמי  |  25.2.2009
המאמר עוסק במסגרת המשפטית הרלוונטית לבחינת הסנקציות שהטילה ישראל על האוכלוסייה האזרחית בעזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה", לאור פסיקת בג"ץ בתיק בסיוני 9132/07, שעסק במחויבות ישראל לספק חשמל ודלק לרצועת עזה. הכותב בוחן את עמדת בג"ץ בתיק בסיוני, שלפיה עזה שלאחר ההתנתקות אינה שטח תחת כיבוש אלא שטח תחת מצור, ולפיכך הדינים הרלוונטיים לסיטואציה זו אינם בהכרח דיני התפיסה הלוחמתית, אלא דיני זכויות אדם ומח...
מנגנון לחקירת מקרי פגיעה באזרחים בעזה - חשד להפרות חמורות של דיני לחימה
תכתובת עקרונית  |  24.2.2009
תגובת היועמ"ש לממשלה לדרישת המוקד להגנת הפרט וארגונים נוספים להקים מנגנון עצמאי לבדיקת חשדות שישראל הפירה עקרונות של המשפט הבינלאומי ההומניטארי בזמן המלחמה בעזה. היועמ"ש טוען כי ישראל פעלה מתוך הקפדה ברורה ומלאה על עקרונות ההבחנה והמידתיות המחייבים, להבחין בין לוחמים ואזרחים, ובין מטרות צבאיות לגיטימיות ומטרות שאינן כאלה, ולצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים. כן דוחה היועמ"ש את דרישת הארגונים להוציא ...
חריגים: העמדה לדין של חיילי צה"ל באינתיפדה השנייה ולאחריה 2000-2007
דוח  |  28.10.2008
דוח ארגון יש דין על תוצאות הגשת כתבי אישום נגד חיילים שהואשמו בפגיעה בפלסטינים וברכושם, בין ספטמבר 2000 לסוף 2007. מהדוח עולה כי רק ב-6% מכלל תיקי החקירה שנפתחו בתקופת הדוח הוגשו כתבי אישום. כמו כן עולה מהדוח שלמרות שבתקופה זו נהרגו אלפי פלסטינים, רק בארבעה מקרים הורשעו חיילים בהריגה; ושגזרי הדין במשפטים השונים רחוקים מאוד מרמת הענישה המרבית הקבועה בחוק.
פניית המוקד להגנת הפרט למצ"ח בעניין הטיפול בתלונה על השתלטות וגרימת נזק לבניין ולרכוש, שכשיר
תכתובת עקרונית  |  1.4.2008
פניית המוקד להגנת הפרט אל המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) בעניין הטיפול בתלונתו של רוקח, תושב שכם, על השתלטויות חוזרות של הצבא על ביתו ועל גרימת נזק לבניין ולרכוש שבו על ידי החיילים. המוקד מדגיש כי החל משנת 2005 מזומנים בני המשפחה שוב ושוב למסור עדות, ומסמכים המעידים על הנזק שנגרם הוצגו בפני חוקרי מצ"ח, אך שלוש שנים מאז פתיחתה אין לחקירה תוצאות. המוקד מודיע כי לאור התנהלות החקירה עד כה הוא אינו רוא...
זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2007
דוח  |  9.12.2007
דו"ח האגודה לזכויות האזרח על מצב זכויות האדם ב-2007. הדו"ח מציין את הפגיעה הקשה בזכותם של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים לחופש תנועה ולקניין, ומתייחס בפירוט למעצרים הרבים, למחסומים, ולפגיעות האלימות באזרחים חפים מפשע. עוד מאזכר הדו"ח את מצב שירותי החינוך והבריאות הרעועים במזרח ירושלים.
פעולות צה"ל בחברון - מה חוקי ומה לא
אחר  |  1.2.2007
האגודה לזכויות האזרח פירסמה פנקס כיס המיועד לחיילי הצבא המשרתים בחברון, ובו פירוט סמכויותיהם והנחיות להתנהגות באירועים שונים. כך, למשל, מובהר כי כאשר חייל עד לאלימות כלפי תושב פלסטיני או רכושו, מצד אזרח ישראלי או מצד רבש"צ האיזור, עליו לפעול מיידית להפסקת הפגיעה ולהגנה על הקורבן, ואף לעצור את התוקף אם הדבר נחוץ לצורך זיהויו עד הגעת המשטרה למקום. עוד מפורט בפנקס כי לחיילי הצבא אין סמכות חוקית לה...
בקשת המוקד להגנת הפרט לחקור תלונה בגין השתלטויות חוזרות של הצבא על ביתו של תושב שכם, ובגין גרימת נזק לבניין ולרכוש שבו, שכשיר
תכתובת עקרונית  |  27.7.2003
בקשת המוקד להגנת הפרט לחקור תלונה של רוקח, תושב שכם, על השתלטויות חוזרות של הצבא על ביתו ועל גרימת נזק לבניין ולרכוש שבו על ידי החיילים, וכן להעמיד את האחראים לנזק לדין. הרוקח מתלונן על נזקים רבים שגרמו חיילים לרכושו ורכוש בני משפחתו הגרים עמו במהלך ההשתלטויות, וכן על עגמת נפש עמוקה בשל היחס המזלזל, המאיים והמשפיל מצד החיילים. בין היתר חזרו החיילים והכניסו את 25 האנשים שגרו בבית לשני חדרים צפופ...
נוהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון ופעולות תשתית בתקופת לחימה
נוהל  |  1.2.2002
נוהל הצבא בנוגע להטלת עוצר, כתר, סגר, תפיסה והריסה של מקרקעין ורכוש בזמן לחימה. הנוהל מעגן את הזכות להודעה מוקדמת ואת זכות הטיעון, בטרם נקיטה באחד מן האמצעים שפורטו לעיל כלפי אדם פרטי מסוים או רכושו, בכפוף לסייגים מיוחדים. כמו כן, הנוהל קובע כי נקיטה באמצעים לעיל מחייבת תיעוד וכפופה לעיקרון המידתיות ולעיקרון הצורך הצבאי. ככלל, צעדים הננקטים מכוחו של נוהל זה צריכים להיות מלווים בהוראה בכתב ומותנ...
ת.א. (י-ם) 12848/01 - בריגית נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתב תביעה  |  12848/01   |  20.8.2001
תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט בגין רצף של התעללויות, השפלות ונזק לרכוש שנגרמו לתושביו הפלסטינים של בית שנתפס על ידי חיילים. האירועים נמשכו תקופה ארוכה, ולא פסקו גם לאחר תלונות המוקד בזמן אמת. למרות שהחיילים ישבו בבית זמן ממושך, הודיעה הפרקליטות הצבאית כי "לא אותרו החיילים נשואי התלונה", וכי "כיום לא נמצאים יותר חיילים במקום". מסכת ההתעללויות נמשכה עוד זמן רב לאחר הודעת הפרקליטות, ואף לאחר...
ת.א. (י-ם) 8193/97 - עבדאללה נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתב תביעה  |  8193/97  |  1.6.1997
תביעת פיצויים שהגיש המוקד להגנת הפרט בגין שימוש שלא כדין שעשו חיילים בבית פלסטיני בכפר דיר בלוט, ובגין נזק רב לבית ועקירה של עצי זית רבים במטע הסמוך לו, השייך למשפחה. הבית הוחרם ונאטם מזמן על ידי הצבא, אך כחלוף שנים הורה שר הביטחון להסיר את האטימה. בכל זאת, ולמרות פניות רבות של המוקד, המשיכו החיילים להחזיק בבית ולהשתמש בו כנקודת תצפית עוד למעלה משנה, ובאותה תקופה גם נעקרו העצים. המדינה נתבעת, ב...
ת.א. (י-ם) 6628/95 - זאייד ואח' נ' צבא הגנה לישראל ואח' כתב תביעה
כתב תביעה  |  6628/95   |  27.4.1995
תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט בגין נזקים שגרמו חיילים לבית משפחה פלסטינית בקלנדיה אותו תפסו לצרכי תצפית, ובגין הטרדת בני המשפחה ועוגמת הנפש שנגרמה להם. התיק הסתיים בפשרה, והמדינה שילמה לתובעים 1500 ש"ח. כעבור כשנתיים שוב נכנסו חיילים לבית וגרמו נזקים לרכוש. החיילים אף תקפו את התובע והיכו אותו בכל חלקי גופו. גם אז הוגשה תביעה נזיקית שהסתיימה בפשרה. ראו פריטים קשורים.
הנדון: תצפית בבית משפחת צרצארה - מ.פ דהיישה
אחר  |  2914/91  |  28.8.1992
תגובת הצבא על דרישת המוקד להגנת הפרט להסיר תצפית מבית משפחה פלסטינית במחנה הפליטים דהיישה. היועמ"ש לגדה המערבית מציין בתגובתו כי בעקבות פניית המוקד תפונה התצפית מגג הבית, וכי הובהר לחיילים באזור כי אסור לעלות על גג בית המשפחה בהיעדר "צורך צבאי מיידי, חיוני וממשי". כמו כן מדגיש היועמ"ש שאם ייתפס המבנה בעתיד ייעשה הדבר רק לאחר מסירת צו תפיסה חוקי לבעלי הנכס.
בג"ץ 2914/91 - צרצארה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה
עתירה לבג"ץ  |  2914/91  |  14.6.1991
עתירת המוקד להגנת הפרט לחייב את הצבא לפנות תצפית המוצבת זה שנה וחצי על גג ביתה של פלסטינית ממחנה הפליטים דהיישה ללא צו כמתבקש בחוק. מלבד התפיסה הבלתי חוקית של הגג גרמו החיילים במהלך השהייה בעמדה נזק רב לרכוש המשפחה, השליכו אשפה לתוך בית המגורים, עשו את צורכיהם לעין כול, והכו וקיללו את בעלי הבית. פניות קודמות לממשל הצבאי בבית לחם וכן ליועמ"ש בית אל לא הביאו לשינוי, ואף החמירו את המצב.
בג"ץ 24/91 - רחמן תימרז ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באיזור חבל עזה פסק דין
פסיקה / עליון  |  24/91  |  17.2.1991
המסמך באדיבות 'תקדין'.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב