שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

זכות הגישה לבתי המשפט

(20-1 מ-45)
  מסמכים (45)     תיקים (1)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף11.8.2019
ערבונות בסך עשרות אלפי שקלים נדרשים במסגרת ערעורים על פסיקות של בית המשפט המחוזי: הדבר עלול להותיר את אפשרות הערעור של פלסטינים לבית המשפט העליון "על הנייר" בלבד
עע"ם 4773/19 עראם נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב לבקשה להפחתת סכום העירבון
תגובה  |  1.8.2019
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט להפחית את סכום העירבון שנקבע בערעור שהגיש על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את עתירתו לתת היתר יציאה מהארץ לפלסטיני תושב הגדה המערבית המעוניין לצאת לשנה לחו"ל לצורכי עבודה ומחקר אקדמי. המדינה מבקשת מבית מהשפט לדחות את הבקשה, וטוענת שהמוקד לא הוכיח את שני התנאים הנדרשים להפחתת עירבון, שהם חוסר יכולת כלכלית וסיכויים גבוהים להצלחתו בעירור.
עע"ם 4773/19 עראם נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית בקשה לשיקול מחדש והפחתה של סכום ערבון
בקשה  |  29.7.2019
בקשת המוקד להגנת הפרט מבית המשפט להפחית את סכום העירבון שנקבע בערעור שהגיש על החלטת בית המשפט המחוזי לדחות את עתירתו לתת היתר יציאה מהארץ לפלסטיני תושב הגדה המערבית המעוניין לצאת לשנה לחו"ל לצורכי עבודה ומחקר אקדמי. המוקד טוען שסכום זה אינו הולם את סכום ההוצאות המרבי הצפוי להיפסק אם הערעור ידחה. המוקד מוסיף שעירבון גבוה סותר את העיקרון שלפיו "אין נטייה לנעול בפני תובע את שערי בית המשפט אך משום ...
עע"ם 4772/19 - אבו קטיש נ' שר הפנים בקשה לשיקול מחדש והפחתה של סכום ערבון
בקשה  |  21.7.2019
28.10.2018
צעד נוסף בסיפוח הזוחל של הגדה המערבית: נכנס לתוקפו חוק המעביר את הסמכות לדון בחלק מהעתירות העוסקות בשטחים הכבושים, מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים
חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117), התשע"ח-2018
חוק  |  17.7.2018
2.10.2017
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש לתת לפלסטינים שרכושם הוחרם בעבר על ידי הצבא את האפשרות לערער על כך בפני הוועדה המיוחדת שהוקמה בנושא בהנחיית בית המשפט
בג"ץ 1292/14, 1785/14 - חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב
תגובה  |  1785/14  |  30.12.2015
תגובת המדינה בשתי עתירות המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) ניתנת לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. המדינה טוענת כי אין לבתי המשפט הצבאיים בשטחים הסמכות והמיומנות לדון בהחרמות מינהליות מכוח תקנות ההגנה, וכי הצו שהוצא "בא להבהיר את המצב המשפטי הקיים". בנוסף טוענת המדינה כי בתי המשפט הצבאיים בשטחים הוקמו כדי לדון בהל...
11.9.2014
הצבא במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע: בין השנים 2013-2011 חל גידול של מאות אחוזים במספר הצווים שהוציא הצבא להחרמת רכושם של פלסטינים
בג"ץ 1785/14 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  1785/14  |  9.3.2014
עתירה המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) ניתנת לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. המוקד טוען כי הצו פוגע בזכות הגישה לערכאות, המעוגנת הן במשפט הבינלאומי והן בפסיקות בג"ץ. למעשה עלול הצו למנוע מתושבים פלסטינים להיות נוכחים בדיוני בית המשפט ולהציג במהלכם הוכחות וטענות עובדתיות לגבי ההחרמה, וכך גדל הסיכון של החרמת רכוש...
9.3.2014
המוקד פונה לבג"ץ: יש להורות על ביטול הצו הצבאי החדש, הקובע שאין אפשרות לערער על החלטת הצבא להחרים רכוש של פלסטינים
ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי העוררים לעניין הסמכות העניינית
סיכומים  |  4735/13  |  21.1.2014
סיכומי המוקד בעניין סמכות בית המשפט לדון בערעורים על החרמת כספים על ידי הצבא, לאור צו חדש הקובע מפורשות כי אין לבית המשפט הצבאי סמכות לכך. המוקד טוען כי הצו עומד בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי ולעקרונות המשפט המינהלי והחוקתי בישראל, ודורש מבית המשפט לבטלו. למצער מבקש המוקד מבית המשפט להעביר את הדיון בתיק לערכאה המשפטית המוסמכת לכך.
ערער 4735/13 - צראוי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי המשיב לעניין הסמכות העניינית
סיכומים  |  4735/13  |  14.1.2014
סיכומי הצבא בעניין סמכותו של בית המשפט הצבאי לדון בערעורים על החרמת כספים על ידי הצבא, מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום. לטענת הצבא, הצו החדש מבהיר שלבית המשפט הצבאי אין סמכות לדון בערעורים כאלה. עוד טוען הצבא כי גם במצב החוקי שהיה קיים לפני פרסום הצו לא הייתה לבית המשפט סמכות כזו, ופרסומו רק מחדד את המציאות החוקית הקיימת.
ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית החלטה
החלטה  |  4735/13  |  6.1.2014
החלטת בית הדין הצבאי בערער המוקד להגנת הפרט בעניינה של פלסטינית שכספה הוחרם כשעברה במעבר הגבול בגשר אלנבי. בית המשפט דוחה את בקשת המוקד לקבל את הערער "על הסף" בשל פגמים שנפלו בהליך. בית המשפט קובע כי זכות השימוע של האישה כובדה, וגם אם יתברר בהמשך הדיון בתיק שהחרמת הכסף לא הייתה מוצדקת, הנימוק שנתן הצבא להחרמה חוקי, על פניו, ואינו מהווה עילה לקבלה אוטומטית של הערער. בהמשך ההחלטה מבקש בית המשפט מ...
צו 1732 - צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (תיקון מס' 36), התשע"ד-2013
חקיקה צבאית  |  25.12.2013
צו שהוציא הצבא הקובע כי החלטת מפקד צבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) "אינה ניתנת לערעור בפני בית המשפט הצבאי ואין אחריה ולא כלום". הצו נועד להבהיר מצב מעורפל באשר לסמכות בית המשפט הצבאי לדון במקרים של רכוש שהוחרם על ידי הצבא.
עע"ם 7499/12 - בדרסאוי ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' הודעת ערעור
ערעור  |  7499/12  |  17.10.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המינהלי משנת 2011 בעניינם של זוג הורים מרצועת עזה, שהמדינה הכירה בזכותם להגיש תביעת נזיקין בעקבות מותו של בנם בן השנה וחצי מאש חייל ישראלי אך סירבה להתיר לאם ולעד נוסף להיכנס לישראל. המוקד טוען שלא רק שלבית המשפט המינהלי אין סמכות לדון בחשיבות הופעתו של עד זה או אחר בתביעת נזיקין, אלא שמניעת כניסתם של עדים פוגעת בזכותו היסודית של תובע לבחור את העדים לתב...
עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון פסק דין
פסיקה / מחוזי  |  11636-06-11  |  7.8.2012
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל להתיר לזוג הורים מרצועת עזה, ולרופא, להיכנס לישראל כדי להעיד בתביעת נזיקין נגד ישראל בגין הריגת בנם הפעוט בידי הצבא. העתירה נדחית. בית המשפט קובע כי החלטת ישראל להתיר לאב להיכנס ולסרב לכניסת האם והרופא סבירה, ומוסיף כי העובדה שגם הם זומנו למתן עדות "יכולה להצביע על רלוונטיות לכאורה שיש בה כדי להצדיק זימון עדים לפי בקשת בעל דין, אך אין בכך כדי להצביע...
בג"ץ 1901/08 - דבאבסה ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראשי פסק דין
פסיקה / עליון  |  1901/08  |  15.7.2012
פסק דין בעתירה להורות לפרקליטות הצבאית לקיים חקירה פלילית לבירור נסיבות מותו של פלסטיני שנהרג בידי חיילים במסגרת מבצע צבאי בגדה המערבית בזמן שלא היה חמוש. העתירה נדחית. השופטים קבעו כי אין מקום להתערבותם בהחלטת הפרקליטות וקבעו כי התערבות בית המשפט בשיקול דעתן של הפרקליטות הצבאית ופרקליטות המדינה מוגבל ל"מקרים חריגים במיוחד, בנסיבות קיצוניות, שבהן גלוי וברור, שנפל משגה היורד לשורשו של עניין, או ...
28.6.2012
המוקד להגנת הפרט קורא לפרקליטות המדינה לטפל כראוי בתלונותיהם של פלסטינים על עינויים במהלך חקירות על ידי השב"כ: חקירת חשד לשימוש בעינויים על ידי גורמי החקירה היא אינטרס ציבורי
עת"ם 11636-06-11 - בדרסאוי ואח' נ' מדינת ישראל – משרד הביטחון סיכומים מטעם העותרים
סיכומים  |  11636-06-11  |  11.6.2012
סיכומי המוקד להגנת הפרט בעתירה להורות לישראל להתיר לזוג הורים מרצועת עזה, ולרופא, להיכנס לישראל כדי להעיד בתביעת נזיקין נגד ישראל בגין הריגת בנם הפעוט בידי הצבא. לאחר שהמדינה הסכימה לאפשר לאב להעיד בישראל, אך מנעה את עדויותיהם של האם והרופא בטענה כי אינן תורמות לעמדת התובעים בתיק הנזיקין, טוען המוקד כי אין זה מתפקידה של ישראל – שהנה הנתבעת בתביעת הנזיקין – לנהל בשם ההורים את תביעתם או להחליט מי...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב