שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

הזכות לבחור מקום מגורים

(20-1 מ-260)
  מסמכים (260)     תיקים (16)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהנדון: הודעה על שינוי כתובת מגורים - בג"ץ 580/13, 584/13
תכתובת עקרונית  |  580/13  |  28.6.2017
הודעת הצבא על שינוי כתובתם במרשם האוכלוסין של צעיר וצעירה פלסטינים שנולדו ברצועת עזה ועברו לגור בגדה המערבית בהיותם פעוטים. המדינה סירבה במשך שנים לעדכן את הכתובת, ורק לאחר מאבק משפטי ממושך שניהל המוקד להגנת הפרט שונתה הכתובת מעזה לנפת קלקיליה.
בג"ץ 580/13 - מצרי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פרוטוקול
פרוטוקול  |  580/13  |  24.11.2016
פרוטוקול דיון בעתירות המוקד להגנת הפרט לשנות במרשם האוכלוסין את מענם של צעיר וצעירה פלסטינים שנולדו ברצועת עזה ועברו לגור בגדה המערבית בהיותם פעוטים. במהלך הדיון, נוכח התעקשות המדינה על שלוש שנות המתנה עד לרישום כתובתם של הצעירים, המליץ השופט כי המוקד והמדינה יסכימו ביניהם על תקופת ההמתנה. בית המשפט הדגיש כי הצעירים הגיעו לגדה בגיל מאוד צעיר ונמצאים בה עשרות שנים, והעיר כי השאלה ממתי סופרים את ...
בג"ץ 580/13 - מצרי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  580/13  |  24.11.2016
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט לשנות את מענם במרשם האוכלוסין של צעיר וצעירה פלסטינים שנולדו ברצועת עזה ועברו להתגורר בגדה המערבית בהיותם פעוטים. בית המשפט מוחק את העתירה בעקבות הסכמת המוקד והמדינה כי הצעירים יירשמו במרשם האוכלוסין ביום 17.6.2017 לפי כתובתם בגדה המערבית, בכפוף להיעדר מניעה פלילית או ביטחונית.
בג"ץ 580/13 - מצרי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה מטעם העותרים
הודעה  |  580/13  |  11.5.2016
הודעת המוקד להגנת הפרט בעתירותיו לשנות את מענם במרשם האוכלוסין של צעיר וצעירה פלסטינים שנולדו ברצועת עזה ועברו להתגורר בגדה המערבית בהיותם פעוטים. המוקד מודיע לבית המשפט כי המשא ומתן בינו לבין המדינה נכשל, ומבקש כי בית המשפט יורה למדינה לנמק את סירובה לעדכן את הכתובות לאלתר במקום לחייב אותם להמתין לשם כך עד סוף 2017.
בג"ץ 580/13 - מצרי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מטעם המשיבים
הודעה  |  580/16  |  16.1.2016
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לשנות במרשם האוכלוסין את כתובתם של שני צעירים פלסטינים שנולדו ברצועת עזה ועברו להתגורר עם הוריהם בגדה המערבית בהיותם פעוטות. עמדת המדינה היא שעל הצעירים למצות את הליך ה"השתקעות" בגדה בהתאם לנוהל "טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש". עם זאת, בהמשך לבקשת בית המשפט מודיעה המדינה "כי באופן חריג יופטרו העותרים מן החובה לפעול לקבלת היתרי שהייה מתחדשים באי...
בג"ץ 3522/15 - חסונה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  3522/15  |  6.12.2015
בג"ץ 3522/15 - חסונה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מטעם העותרים
הודעה  |  3522/15  |  1.12.2015
בג"ץ 3522/15 - חסונה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מטעם המשיבים
הודעה  |  3522/15  |  1.11.2015
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לשני קטינים תושבי רצועת עזה שהתייתמו מאמם לעבור לגדה המערבית על מנת שיוכלו להתגורר עם אביהם. לגישת המדינה, על המשפחה להגיש "בקשת השתקעות" לרשות הפלסטינית, וזו תעביר אותה למתאם פעולות הממשלה בשטחים בהתאם ל"נוהל טיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה באיו"ש". המדינה טוענת כי במקרה זה הוגשה הבקשה ישירות לצד הישראלי, בניגוד לנוהל. על מנת שניתן יהיה לבחון את ...
בג"ץ 580/13 - מצרי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול
פרוטוקול  |  580/13  |  28.10.2015
פרוטוקול דיון בעתירות המוקד להגנת הפרט לשנות במרשם האוכלוסין את כתובתם של שני צעירים פלסטינים שנולדו ברצועת עזה ועברו להתגורר עם הוריהם בגדה המערבית בהיותם פעוטות. המוקד טוען כי מדיניות הגירוש וההרחקה במחסומים (של מי שכתובתו רשומה בעזה) מונעת מהצעירים לממש את זכותם לחופש תנועה. המדינה מודיעה כי תשקול את שינוי כתובתם של הצעירים לאחר שיחזיקו בהיתרי שהייה בגדה במשך שלוש שנים רצופות. בתגובה טוען המ...
בג"ץ 3522/15 - חסונה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  3522/15  |  21.5.2015
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לשני קטינים תושבי רצועת עזה שהתייתמו מאמם לעבור לגדה המערבית על מנת שיוכלו להתגורר עם אביהם. אבי הילדים, יליד קלקיליה, עבר מעזה לגדה נוכח המצב הכלכלי הקשה ברצועה, ומבקש לאחד את משפחתו. לטענת המוקד, המדינה פוגעת בזכותם של הילדים ואביהם לחיי משפחה ומזיקה בצורה קשה לילדים, הנאלצים לחיות ללא תא משפחתי וללא הורה. עוד טוען המוקד כי על המדינה מוטלת חובה אקטיבית להגן על זכו...
30.3.2015
הצבא בתשובה לפניית המוקד להגנת הפרט וארגון גישה: בין השנים 2011 ל-2014 אושרו 58 בקשות להשתקעות של פלסטינים תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה, וזאת בכפוף לחתימה על התחייבות שלא לשוב לשטחי הגדה לעולם
הנדון: פניית גישה לפי חוק חופש מידע, נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע - מענה
תכתובת עקרונית  |  26.3.2015
תשובה משלימה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. מתשובת הצבא עולה כי בין ינואר 2011 לאוגוסט 2014 הוגשו 58 בקשות להשתקעות בעזה, 7 מהן של גברים ו-51 של נשים; וכי שישה מתושבי הגדה "שהשתקעו" בעזה הורשו לחזור פעם אחת לגדה ועוד שבעה קיבלו אישור לחזור לגדה יותר מפעם אחת. הצבא לא מוסר מידע על מספר כלל הבקשות שהוגשו מכ...
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע - נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצע"ז - מענה חלקי
תכתובת עקרונית  |  22.3.2015
תשובה חלקית לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. תשובת הצבא כוללת בעיקר מידע לוגיסטי.
3.2.2015
בעקבות עתירת המוקד, שחרר השב"ס אסיר לביתו שגדה המערבית, למרות שכתובתו על פי מרשם האוכלוסין ברצועת עזה: המדינה הודיעה בבית המשפט שמדובר במדיניות מחייבת, עליה כבר הוצהר בעתירה אחרת שהגיש המוקד
בג"ץ 641/15 - אבו ואדי ואח' נ' שירות בתי הסוהר ואח' הודעה מטעם המשיבים
הודעה  |  641/15  |  29.1.2015
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להחזיר לביתו בגדה המערבית אסיר פלסטיני משתחרר אף שכתובתו במרשם האוכלוסין המצוי בידי ישראל היא רצועת עזה. המדינה מודיעה כי הוחלט לשחרר את האסיר בגדה המערבית, ומוסיפה כי לא מדובר בהחלטה חריגה, אלא במדיניות אשר לה התחייבה ישראל במסגרת עתירה של המוקד.
בג"ץ 580/13 - מצרי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה מטעם העותרים
תגובה  |  580/13  |  28.1.2015
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להורות למדינה לעדכן את כתובותיהם של שני צעירים פלסטינים, נער ונערה, ולרשום כי מקום מגוריהם הוא בגדה המערבית ולא ברצועת עזה, אותה עזבו כבר בשנות ה-90 של המאה הקודמת. בתגובתה הודיעה המדינה כי הוחלט להכניס את השניים לתהליך השתקעות של שבע שנים, כפי שהוא מוגדר ב"נוהל השתקעות". המוקד מתנגד לתגובת המדינה, ומדגיש כי הפתרון המבוקש אינו כולל מעמד חדש, אלא שינו...
בג"ץ 641/15 - אבו ואדי ואח' נ' שירות בתי הסוהר ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  641/15  |  27.1.2015
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשב"ס ולצבא להחזיר לביתו בגדה המערבית אסיר פלסטיני משתחרר אשר כתובתו במרשם האוכלוסין המצוי בידי ישראל היא רצועת עזה, אף שלמעשה הוא מתגורר בגדה כבר כ-15 שנה. המוקד טוען כי מחובתה של ישראל לשחרר את האסיר סמוך למקום מגוריו, ומזכיר שישראל כבר התחייבה בעבר שלא לגרש לעזה אדם שעבר לגדה לפני השלמת "תכנית ההתנתקות" ביום 12.9.2005.
28.10.2014
תשובות הצבא לפניות המוקד להגנת הפרט וארגון גישה מוכיחות: נוהל הטיפול בבקשות השתקעות תושבי רצועת עזה בגדה המערבית נותר בלתי אפשרי גם לאחר השינויים שהוכנסו בו
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע – נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע
תכתובת עקרונית  |  7.10.2014
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. בין היתר מבקשים הארגונים לדעת כמה בקשות להשתקעות ברצועה הוגשו בין ינואר 2011 לאוגוסט 2014; כמה מהן סורבו ומאילו טעמים; ומה מספר האנשים שהורשו לשוב לגדה לאחר ש"השתקעו" בעזה.
הנדון : מענה לבקשתכם לפי חוק חופש המידע בנושא "טיפול בבקשות השתקעות של תושבי רצועת עזה בגדה המערבית"
תכתובת עקרונית  |  15.9.2014
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט יחד עם עמותת גישה. על פי תשובת הצבא, מאז פרסום הנוהל המתוקן טופלו רק שתי בקשות השתקעות בגדה המערבית – אחת אושרה ואחת נדחתה – אלא ששתיהן הוגשו קודם לפרסום התיקון והיו בעניינם עתירות לבג"ץ שטרם הוכרעו באותו שלב. בסופו של דבר "הוחלט, עקב טעות, לטפל בהן [בשתי הבקשות] לפי המתווה הקיים בנוהל".


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב