שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

מגן אנושי

(20-1 מ-24)
  מסמכים (24)     תיקים (0)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףפעילות בתי משפט צבאיים בישראל: בג"ץ 2690/09 יש דין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית (פסק דין מיום 28.3.2010)
ביקורת  |  2690/09  |  1.12.2010  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
בשנת 1995, בפסק דין ואג'יה, הכשיר בית המשפט העליון את פעולתם בתחומי ישראל של בתי המשפט הצבאיים, שהוקמו לפי דיני השטחים הכבושים.[1] אף שישראלים מאיישים את מערכות השלטון הן בשטחים והן בישראל, מדובר בשתי מערכות נפרדות. בראש המערכת הישראלית עומדת הכנסת, המבטאת את ריבונות העם. הנורמה העליונה בישראל מבוטאת בחוקי היסוד ובשורה של עקרונות לא כתובים. בראש המערכת בשטחים עומד המפקד הצבאי. הוא אינו ריבון ב...
מסמך ארגוני זכויות אדם לועדת גולדסטון
נייר עמדה  |  28.6.2009
מסמך שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים לוועדת גולדסטון, שהוקמה ע"י האו"ם לבדיקת החשדות להפרות דיני המלחמה במהלך הלחימה ברצועת עזה. הארגונים מבהירים כי, לאור התנהלות ישראל לפני המלחמה, במהלכה ואחריה, יש מקום לבדיקת החשדות להפרות המשפט הבינלאומי ההומניטארי על ידי ישראל. כיוון שפניות הארגונים לבצע חקירה בלתי תלויה בעניין זה על ידי גורם עצמאי נענו בשלילה על ידי היועמ"ש, למינוי הועדה...
5.2.2009
אם אין מה להסתיר למה לא לחקור? ארגוני זכויות האדם בישראל קוראים להקמת ועדת חקירה לבדיקת האירועים ברצועת עזה
בג"ץ 4194/08 - אלורידאן ואח' נ' מפקד המשטרה הצבאית החוקרת ואח' הודעה מטעם העותרים
תגובה  |  4194/08  |  8.9.2008
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירה בעניין העיכובים הממושכים והבלתי סבירים מצד הצבא בהעברת חומר חקירה לפלסטינים שנפגעו מכוחות הביטחון. המוקד מציין כי המשיבים, שהסכימו בתגובתם להעביר לשמונה מתוך עשרה עותרים את חומר החקירה בעניינם, לא עשו זאת. הוא חוזר ומדגיש את חשיבותו של נוהל ברור להעברת חומר חקירה גם ללא קשר לעניינם של העותרים הספציפיים. במקרה של העותרים שהליך אזרחי מתקיים בעניינם, מדגיש המוקד, יש ...
בג"ץ 4194/08 - אלורידאן ואח' נ' מפקד המשטרה הצבאית החוקרת ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
תגובה  |  4194/08   |  23.7.2008
תגובת המשיבים לעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין העיכובים הארוכים והבלתי סבירים של הצבא בהעברת חומר חקירה לפלסטינים שנפגעו מכוחות הביטחון. המשיבים מסכימים להעביר ל-8 מתוך 10 עותרים את חומר החקירה בעניינם, ויעשו זאת בתוך 30 יום. בעניינם של העותרים הנוספים טוענים המשיבים כי הגיעו איתם להסדר במסגרת התביעה האזרחית המתנהלת בעניינם, וכך התייתרה העתירה. בכל מקרה, טוענים המשיבים, הם משתדלים להעביר את חומר ...
בג"ץ 4194/08 - אלורידאן ואח' נ' מפקד המשטרה הצבאית החוקרת עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  4194/08  |  12.5.2008
עתירת המוקד להגנת הפרט בעניין העיכובים הארוכים והבלתי סבירים של הצבא בהעברת חומר חקירה לפלסטינים שנפגעו מכוחות הביטחון. הצבא מעכב במשך שנים את העברת החומר לעותרים, למרות שהם זכאים לעיין בו. כך מונע מהם הצבא להגיש ערר על אופי החקירה או תוצאותיה, ולהגיש תביעה נזיקית לפיצויים. המוקד מדגיש כי העברת חומר חקירה בתוך פרק זמן סביר היא חלק בלתי נפרד מן הזכות הבסיסית של המתלוננים להליך שיפוטי הוגן.
הזכות לפיצויים על הפרתן של זכויות אדם
אחר  |  1.5.2008
מאמר על חובת ישראל לפצות פלסטינים על עוולות הכיבוש. המאמר עומד על החשיבות הרבה של תביעות פרטניות מצד פלסטינים, כיוון שזו הדרך היחידה לעשיית צדק מסוימת ולחשיפת מנגנוני העוול. כמו כן מסביר המאמר את ניסיונות המחוקק הישראלי להתחמק מתביעות פיצויים וליצור, באמצעות חקיקה, מנגנון חסינות בעבור המדינה.
דנג"ץ 10739/05 - שר הביטחון ואח' נ' עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' החלטה
פסיקה / עליון  |  27.2.2006
בג"ץ דחה את עתירת המדינה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שניתן בבג"ץ 3799/02 בסוגיית "המגינים האנושיים". השופט ריבלין ציין כי בפסק דינו נשען בג"ץ על הצטברות מסה קריטית של שיקולים השוללים את "נוהל אזהרה מוקדמת", והגוברים על השיקולים התומכים בו. השופט קבע כי טענותיה של המדינה הן, למעשה, בבחינת ערעור על נימוקיו של בג"ץ. ואולם, מוסד הדיון הנוסף אינו מהווה ערכאת ערעור: הוא מתקיים רק במקרים חריגים, ומקרה ז...
דנג"ץ 10739/05 - שר הביטחון ואח' נ' עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לעתירה לקיום דיון נוסף
תגובה  |  10739/05   |  8.2.2006
תגובת ארגוני זכויות האדם לעתירת שר הביטחון והרמטכ"ל לקיים דיון נוסף בפסק הדין שניתן בבג"ץ 3799/02 בסוגיית "המגינים האנושיים". הארגונים טוענים שלא נתקיימו התנאים הנדרשים בחוק לקיום דיון נוסף. בנוסף, הם מביאים עדות לכך שגם לאחר פסק הדין האמור ממשיך הצבא לעשות שימוש באזרחים פלסטינים לצורכי פעולותיו בשטחים, ומזכירים שעוד במהלך הדיון בעתירה בפני בג"ץ הפר הצבא את צווי הביניים שניתנו במסגרתה. מאתר עדאלה.
דנג"ץ 10739/05 - שר הביטחון ואח' נ' עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' עתירה לקיום דיון נוסף
עתירה לבג"ץ  |  17.11.2005
המדינה טוענת כי מפסק הדין בבג"ץ 3799/02 משתמע כי "נוהל אזהרה מוקדמת" אינו סותר חזיתית את המשפט הבינלאומי, שכן ההסתייעות באזרח מוגן בביצוע מעצר, על פי נוהל זה, אינה כופה עליו נטילת חלק במאמץ מלחמתי של המדינה הכובשת נגד מדינתו, אלא רק מבקשת, מטעמים הומניטריים, את סיועו בהעברת אזהרה. המדינה אף מביעה חשש כי לקביעה שאסור לצבא להסתייע באזרח המוגן בשום מקרה, גם בהסכמתו המלאה, יכולה להיות השלכה לכאורה ...
בג"ץ 3799/02 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז בצה"ל ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  3799/02  |  6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא באזרחים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי. לאחר שאסר, במסגרת עתירה זו, את השימוש ב"נוהל שכן", קבע בג"ץ כי גם השימוש ב"נוהל אזהרה מוקדמת" של הצבא אינו חוקי. על פי הדין הבינלאומי נקבע כי אין להשתמש בתושב פלסטיני כמעביר אזהרה מטעם הצבא אל מי שהצבא מבקש לעצרו; כי אין להכניסו, אפילו בהסכמתו, אל תוך תחום שמתקיימת בו פעולה לחימתית; וכי לאור חוסר השוויון בין הצבא וב...
6.10.2005
בג"ץ קבע כי השימוש שעושה הצבא בתושבים פלסטינים כ"מגינים אנושיים" הוא בלתי חוקי ונוגד את הוראות המשפט הבינלאומי: במסגרת עתירה שהגישו בעניין שבעה ארגוני זכויות אדם, אסר בג"ץ על השימוש באוכלוסייה אזרחית במסגרת פעילות לביצוע מעצרים בשטחים
בג"ץ 3799/02 - עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז בצה"ל ואח' תגובה מטעם העותרים
תגובה  |  3799/02  |  22.3.2005
העותרים טוענים כי "נוהל אזהרה מוקדמת" אינו חוקי. הנוהל הוצג לבית המשפט בעקבות צו ארעי המונע מהצבא להשתמש באוכלוסיה האזרחית הפלסטינית כ"מגן אנושי", כולל "נוהל שכן". על פי "נוהל אזהרה מוקדמת", מותר "להסתייע" באזרח פלסטיני במהלך פעילות צבאית שמטרתה ביצוע מעצר אם הוא מסכים לכך, ואם לפי שיקול דעתו של המפקד הצבאי בשטח אין בכך סכנה לחייו. העותרים מדגישים כי נוהל זה מעמיד את האזרח המוגן בסכנה מוחשית ומ...
R. Otto, "Neighbours as human shields? The Israel Defense Forces’ "Early Warning Procedure" and international humanitarian law", IRRC (December 2004) 771-787
אקדמי  |  31.12.2004
רונלד אוטו, על "שכנים כמגן אנושי: 'נוהל אזהרה מוקדמת' של הצבא הישראלי והמשפט ההומניטארי הבינלאומי". המחבר טוען כי נוהל אזהרה מוקדמת מפר את הוראות אמנת ז'נבה ואת האיסור המוחלט בדין הבינלאומי באשר לשימוש במגן אנושי. בנוסף טוען אוטו כי הנוהל אינו עומד במבחן המידתיות, בסכנו את חייו של מי שאינו מעורב כלל באירוע.
ת.א. (י-ם) 10458/04 - יאסין ואח' נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתב תביעה  |  10458/04  |  8.9.2004
תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בגין נזק רב שנגרם לרכוש ביתם של תושבי השטחים במהלך חיפוש שערכו חיילים במקום, ובגין שימוש שנעשה בבן המשפחה כ"מגן אנושי" בעת הפריצה לבית. שימוש זה מנוגד לצו הביניים שהוציא בית המשפט העליון בבג"ץ 3799/02, ומהווה הפרה של הזכות לחיים, לכבוד ולחירות ושל כללי המשפט הבינלאומי.
9.8.2004
אילוץ אדם לשמש כמגן אנושי וגרימת נזק לרכוש במהלך חיפוש בבית: תביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בגין נזק רב שנגרם לרכוש ביתם של תושבי השטחים במהלך חיפוש שערכו חיילי צה"ל במקום ובגין אילוץ בן המשפחה לשמש כמגן אנושי בעת הפריצה לבית
IT-95-14-A - Prosecutor v. Blaskic Judgement
פסיקה / טריבונל בינלאומי  |  29.7.2004
ערכאת הערעור של בית הדין הבינלאומי לעניין הפשעים שבוצעו ביוגוסלביה לשעבר הותירה על כנה הרשאתו של מפקד צבאי בשימוש באסירים שבמשמורתו כ"מגינים אנושיים". הוכח שהמערער הורה להציב אסירים בחזית מלון ששימש כמפקדתו באותה עת. המערער טען כי לא הוכח שנשקפה לאסירים סכנה, ועל כן לא מדובר ב"מגן אנושי"; אבל בית הדין דחה את טענתו וקבע כי תכלית המשפט הבינלאומי ההומניטרי היא להימנע מלהעמיד אנשים בסכנה מלכתחילה, ...
בג"ץ 3799/02 - עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז בצה"ל ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשה למתן צו ביניים והודעה משלימה מטעם המשיבים
תגובה  |  3799/02  |  5.12.2002
תגובה והודעה משלימה מטעם המדינה לעתירת ארגוני זכויות אדם להורות לצבא לחדול מלהשתמש בבני אדם כ"מגן אנושי" או כבני ערובה במהלך פעילותו בגדה המערבית. המדינה מבקשת לדחות את העתירה כיוון שהצבא הוציא פקודה לכוחות הפועלים בשטח האוסרת לחלוטין שימוש באזרחים, באשר הם, כ"מגן חי" מפני ירי או פיגועים של הצד הפלסטיני, או כבני ערובה. מדובר אפוא למעשה בעתירה תיאורטית, ודינה להידחות.
הוראה מבצעית "אזהרה מוקדמת"
נוהל  |  26.11.2002
נוהל מבצעי שהוצג לבית המשפט במסגרת הדיון בבג"ץ 3799/02, בעקבות צו ארעי המונע מן הצבא להשתמש באוכלוסיה האזרחית הפלסטינית כ"מגן אנושי", כולל "נוהל שכן". על פי "נוהל אזהרה מוקדמת", מותר "להסתייע" באזרח פלסטיני במהלך פעילות צבאית שמטרתה ביצוע מעצר אם הוא מסכים לכך, ואם לפי שיקול דעתו של המפקד הצבאי בשטח אין בכך סכנה לחייו. בדומה ל"נוהל שכן", גם נוהל זה נוגד את הדין הבינלאומי ההומניטרי, ופוגע באופן ...
מגן אנושי: שימוש באזרחים פלסטינים כבמגינים אנושיים בניגוד לצו בג"ץ
דוח  |  1.11.2002
דו"ח בצלם. במשך תקופה ארוכה השתמש צה"ל באזרחים פלסטינים כ"מגן אנושי" והורה להם לבצע פעולות צבאיות הכרוכות בסיכון ממשי לחייהם. רק לאחר עתירה לבג"ץ החליטה המדינה לשנות את מדיניותה, וגם אז באופן חלקי בלבד. מותו של אזרח פלסטיני ופנייה נוספת לבג"ץ נדרשו כדי לאסור על שימוש כלשהו באזרחים פלסטינים, ובכלל זה השימוש ב"נוהל שכן". במספר מקרים הפר צה"ל את צו בג"ץ בעניין ועשה ככל יכולתו להסתיר זאת. על פי הדי...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב