שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות מדינה)

(20-1 מ-86)
  מסמכים (86)     תיקים (0)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהנדון: בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע - נתונים לגבי תביעות נזיקין של תושבי השטחים
תכתובת עקרונית  |  3.8.2015
צו הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (הכרזה על שטח אויב – רצועת עזה), תשע"ה-2014
חקיקת משנה  |  7.10.2014
הכרזה על רצועת עזה כ"שטח אויב" לפי חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב - 1952. הצעה להחלטה
הצעת חוק  |  7.8.2014
נוהל עבודה ופירוט אמות המידה המנחות את הוועדה הפועלת במשרד הביטחון בעניין תשלומים לפנים משורת הדין
נוהל  |  20.5.2013
22.7.2012
הכנסת אישרה את תיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים: ישראל ממשיכה לפטור עצמה מאחריות לנזק שגרמו חייליה בשטחים הכבושים ומוסיפה קשיים נוספים על דרכם של פלסטינים לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם להם
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), תשי"ב - 1952 [נוסח מלא נכון ליום 16.7.2012, כולל תיקון מס' 8]
חוק  |  16.7.2012
באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ.
חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשע"ב-2012
חוק  |  16.7.2012
תיקון חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שמטרתו להסדיר את הטיפול בתביעות נגד המדינה בגין פעילות הצבא ויתר שלוחיה. התיקון קובע כי פעולה תיחשב ל"פעולה מלחמתית" – פעולה שהמדינה אינה חייבת לפצות את הנפגעים ממנה, גם אם נעשתה תוך הפרה בוטה של החוק – אפילו אם החיילים לא עשו אותה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף. בנוסף מרחיב התיקון את ההגדרה של "פעולה מלחמתית" וכולל בה כל פעולה ש"היא פעולה בעלת אופי ל...
תשלום פיצויים לאזרחים שנפגעו מפעילות כוחות הביטחון: ע"א 5964/92 בני עודה נ' מדינת ישראל; ע"א 6051/92 מדינת ישראל נ' בני עודה (פסק דין מיום 20.3.2002)
ביקורת  |  5964/92  |  1.2.2011  |  עו"ד אלון מרגלית
ביקורת
אזרח, תושב השטח הכבוש, שאינו נוטל חלק בלחימה, נפגע במהלך פעילות כוחות הביטחון ונגרם לו נזק גוף או רכוש. הוא מגיש תביעה לפיצויים כנגד המדינה לבית משפט בישראל. החקיקה הישראלית קובעת, כי המדינה אינה אחראית בנזיקין ופטורה מתשלום פיצויים אם הנזק נגרם במהלך "פעולה מלחמתית". בנסיבות אלה, התביעה תידחה אפילו פעלו הכוחות שלא כדין.אף שנקבע במקרה זה כי לא היה מדובר בפעולה מלחמתית, דומה כי צמצום הדיון למשפט...
16.11.2010
ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה בתיקון לחוק הנזיקין: המוקד להגנת הפרט מבהיר, כי מדובר בתיקון בלתי חוקתי, שתכליתו לפטור את המדינה מאחריות לנזקים שנגרמו על ידה לפלסטינים תושבי השטחים
חיילים לא משקרים: ת"א (י-ם) 8811/04 אבו סנינה נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 9.11.2009)
ביקורת  |  8811/04  |  1.4.2010  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
יחידה 202 של הצבא הישראלי היא אחת מן היחידות בעלות המוניטין כיחידה מבצעית משובחת. דבר זה הוא בגדר ידיעה שיפוטית. כך, לפחות, לפי פסק דינה של השופטת מלכה אביב, בבית משפט השלום בירושלים, בעניין אבו סנינה. אודה ואתוודה: לכותב שורות אלו אין לא מושג ולא חצי מושג מהי יחידה 202 או איזה מוניטין יצא לה. ואולי זהו שורש הבעיה.סילוקה של משפחה שלמה מביתה באישון לילה, כשניתנות לה רק דקות ספורות להתארגנות, נתפ...
תא (י-ם) 8811/04 - אבו סנינה ואח' נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה / שלום  |  8811/04   |  9.11.2009
פסק דין בו דוחה בית המשפט השלום בי-ם תביעת נזיקין שהגיש המוקד להגנת הפרט בשם פלסטינים שהצבא השתלט והחזיק בבתיהם עשרה ימים תוך גרימת נזק לרכוש וגניבת כסף ותכשיטים. ביהמ"ש קובע כי על אף שנפלו סתירות בטענות התובעים והחיילים כאחד הרי שיש להבחין בין הסתירות בדברי החיילים שלטענת ביהמ"ש לא היו מהותיות לעומת הסתירות בגרסאות התובעים שכן היו מהותיות. בנוסף קובע ביהמ"ש שלעניין הנזק שנגרם לרכוש התובעים נהנ...
ת"א 3125/01 - עזבון המנוח אחמד עלי סאלם עליוה ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה / מחוזי  |  23.6.2009
פסק דין בתביעת נזיקין שהגישו יורשי פלסטינים שנהרגו במהלך קרב יריות בין הצבא לחמושים ברצועת עזה. התובעים טענו כי על המדינה חלה אחריות ישירה ושילוחית למעשי החיילים שפעלו בשמה ונהגו ברשלנות, וכן שהיא גרמה לנפגעים נזק בהימנעה מחקירה ממצה בעניין, שקרה לפני כ-15 שנה. ביהמ"ש דחה את התביעה בטענה כי אין ודאות שהקורבנות נורו על ידי החיילים. כן קבע ביהמ"ש כי החיילים נהגו כנדרש, וכי מדובר בפעולה מלחמתית, א...
The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minster of Israel
אקדמי  |  25.2.2009
המאמר עוסק במסגרת המשפטית הרלוונטית לבחינת הסנקציות שהטילה ישראל על האוכלוסייה האזרחית בעזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה", לאור פסיקת בג"ץ בתיק בסיוני 9132/07, שעסק במחויבות ישראל לספק חשמל ודלק לרצועת עזה. הכותב בוחן את עמדת בג"ץ בתיק בסיוני, שלפיה עזה שלאחר ההתנתקות אינה שטח תחת כיבוש אלא שטח תחת מצור, ולפיכך הדינים הרלוונטיים לסיטואציה זו אינם בהכרח דיני התפיסה הלוחמתית, אלא דיני זכויות אדם ומח...
חריגים: העמדה לדין של חיילי צה"ל באינתיפדה השנייה ולאחריה 2000-2007
דוח  |  28.10.2008
דוח ארגון יש דין על תוצאות הגשת כתבי אישום נגד חיילים שהואשמו בפגיעה בפלסטינים וברכושם, בין ספטמבר 2000 לסוף 2007. מהדוח עולה כי רק ב-6% מכלל תיקי החקירה שנפתחו בתקופת הדוח הוגשו כתבי אישום. כמו כן עולה מהדוח שלמרות שבתקופה זו נהרגו אלפי פלסטינים, רק בארבעה מקרים הורשעו חיילים בהריגה; ושגזרי הדין במשפטים השונים רחוקים מאוד מרמת הענישה המרבית הקבועה בחוק.
7.7.2008
המוקד להגנת הפרט, האגודה לזכויות האזרח ועדאלה מפרסמים חוות דעת המתנגדת להצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) התשס"ח–2008, שעברה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעת החוק נועדה למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם נגרם הנזק ללא קשר לפעילות מלחמתית: הארגונים מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט ה...
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008 נייר עמדה
נייר עמדה  |  1.7.2008
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים קובעים בחוות דעת כי תיקון 8 המוצע לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) הינו בלתי חוקתי, ומנסה להחיות את החוק שנפסל פה אחד על ידי הרכב של תשעה שופטי בית המשפט העליון. הצעת החוק כבר עברה בקריאה ראשונה. היא חותרת, אמנם באמצעים משפטיים אחרים, למתן חסינות גורפת למדינה בגין פעולות הצבא בשטחים, ובמידה רבה גם בתחום ישראל. הארגונים מדגישים כי אם תתקבל דינה להת...
11.6.2008
אתמול, יום שלישי 10.6.2008, עברה בקריאה ראשונה בכנסת, הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח–2008. הצעת החוק, שמקדם שר המשפטים פרידמן, נועדה למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם הנזק נגרם בלי קשר לפעילות מלחמתית: ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את תיקון 7 שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תש...
10.6.2008
היום, שלישי 10.6.2008, תעלה הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח–2008, לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. הצעת החוק שמקדם השר פרידמן מיועדת למנוע מתושבי השטחים את האפשרות להגיש תביעות נזיקין נגד המדינה, גם במקרים בהם הנזק נגרם בלי קשר לפעילות מלחמתית: ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, מתריעים כי החוק המוצע מנסה להחיות את תיקון 7 שנפסל פה אחד על-ידי הרכב של תשעה שופ...
הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8), התשס"ח-2008
הצעת חוק  |  28.5.2008
הצעת החוק לתיקון מס' 8 לחוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), שנדונה במליאת הכנסת ואף עברה בקריאה ראשונה. הצעת החוק מבקשת לחוקק מחדש את החוק שנפסל על ידי בית המשפט העליון בבג"ץ עדאלה. בשורה של עניינים, הוראות הצעת החוק אף מפליגות הרבה מעבר להוראות תיקון 7 שנפסל. ההגדרה המוצעת ל"פעולה מלחמתית" בהצעת החוק מקנה למדינה חסינות כמעט מוחלטת מפני תביעה בגין נזק שנגרם במהלכן של פעולות צה"ל בשטחים ואף בש...
14.5.2008
הזכות לפיצויים בגין הפרתן של זכויות יסוד: מאמר העומד על חובתה של ישראל לפצות פלסטינים על עוולות הכיבוש וניסיונותיה לחמוק מחובה זו, ומסביר את החשיבות שיש לתביעות נזיקיות לעשיית צדק במישור הפרטני 


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב