שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

משפט מינהלי

(20-1 מ-165)
  מסמכים (165)     תיקים (1)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףבג"ץ 4264/14 - דאוד ואח' נ' מדינת ישראל - מפקד כוחות צה"ל בשטחי יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה / עליון  |  4264/16  |  8.12.2016
ועדת הפנים סירבה להפוך את צו הכניסה לישראל לקבוע והאריכה את הוראת השעה עד סוף 2016
ועדת כנסת  |  25.5.2016
דיווח על דיון בוועדת הפנים של הכנסת בעניין בית הדין לעררים. הוועדה מסרבת לבקשת משרד המשפטים להפוך את הצו המורה על הקמתו לקבוע, אך מאריכה אותו עד סוף שנת 2016. נציג המוקד להגנת הפרט טוען שתפקוד בית הדין לקוי כיוון שכוח האדם בו חסר. יו"ר הוועדה מציין כי משרד המשפטים לא נתן לו כלים לבחון האם יש די דיינים, וכי על המשרד היה לשבת עם הארגונים ולשמוע אותם. יושב הראש מוסיף כי "הצו עוד לא מבושל לחקיקה קב...
25.5.2016
המוקד למדינה: העומס על בית הדין לעררים פוגע בזכויות הפונים אליו ויש לשקול מחדש את אופן המשך תפקודו
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
בג"ץ 5239/11 - אורי אבנרי ואח' נ' הכנסת ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5239/11  |  15.4.2015
פסק דין של בית המשפט העליון בארבע עתירות שהגישו ארגונים לזכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בדרישה להורות למדינה לבטל את חוק החרם, המאפשר נקיטת סנקציות על מי שקורא להטיל חרם על ישראל או על איזור הנמצא בשליטתה. שופטי הרוב בבג"ץ דחו את העתירות וביטלו רק את הסעיף המאפשר לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק. בית המשפט קבע כי "קריאה לחרם נכנסת למסגרת הקטגוריה המכונה בספרות החוקתית: הפרדוקס הדמוקרטי, אשר ב...
הנדון: הפחתת אגרות בית המשפט בעתירות שעניינן חופש המידע
תכתובת עקרונית  |  13.8.2014
פניית ארבעה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לשרת המשפטים, בקריאה להפחית את אגרות בית המשפט בהליכים שעניינם חופש המידע. במקרים רבים לא די בהגשת בקשה לקבלת מידע מסוים, ונדרשת פנייה לערכאות; וכי הבדל העלות בין בקשה לקבלת מידע ובין הליך משפטי לאותה מטרה אינו פרופורציונלי, והוא מהווה חסם משמעותי בפני קידום תכליותיו של חוק חופש המידע.
2.11.2012
המוקד להגנת הפרט לבית משפט השלום: האגרה שדורש משרד הפנים לטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע גבוהה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק
בש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים ואח' תשובה לערעור מטעם המשיבים
תשובה לערעור  |  10235-09-12  |  31.10.2012
תשובת פרקליטות מחוז ירושלים לערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדרוש אגרת טיפול בסך 3,250 ש"ח בעד טיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע. הפרקליטות מודיעה כי משרד הפנים חוזר בו מדרישת התשלום הגבוהה ומסכים לגבות אגרת טיפול בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות חופש המידע. הפרקליטות מבקשת, בהסכמת המוקד, למחוק את העתירה.
עש"א 10235-09-12 - המוקד להגנת הפרט נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול ואח' ערעור על החלטת הממונה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
ערעור  |  10235-09-12  |  2.9.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדרוש אגרת טיפול בסך 3,250 ש"ח בעד טיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע. המוקד טוען כי מחיר האגרה שמשרד הפנים דורש, אשר נקבע על ידי חברה פרטית המנהלת את מאגרי המידע של מרשם האוכלוסין, גבוה לאין שיעור מהמותר בחוק, וכי אי מתן הסבר אמיתי לחישוב פוגע בחובת ההנמקה החלה על משרד הפנים. המוקד מוסיף כי בהתנהלותו זו מפריט משרד הפנים למעשה את חופש המידע, ומתעלם מחובתו ...
25.7.2012
אירוע של המוקד להגנת הפרט בשיתוף גלריה יפו 23 בירושלים, במסגרת פרוייקט "פסיקה במבחן": הפרדה – איך פועלות המערכות המפרידות בשטחי הגדה? כיצד ניתן להיאבק בהן?
החלטת ועדת ההשגות לזרים בהשגה 281/11 בגין אי מענה לדרישת חומר ראייתי במסגרת "כוונה לסרב" לבקשת איחוד משפחות, שנאיטה
החלטת משרד הפנים  |  19.7.2012
החלטת ועדת ההשגה לזרים בהשגת המוקד להגנת הפרט על הימנעות משרד הפנים מהיענות לדרישה לקבל חומר ראייתי במסגרת כוונתו לסרב לבקשת איחוד משפחות של פלסטינית תושבת ישראל עם בעלה, תושב השטחים הכבושים. ההשגה נמחקת. למרות שהוועדה קובעת כי ראוי שמשרד הפנים יעיין בחומר החסוי עליו מבוססת המלצת השב"כ, היא קובעת כי לבני הזוג יערך שימוע ללא החומרים הגלויים עליהם התבססה ההמלצה. ועדת ההשגה מוסיפה כי היא אינה המסג...
פרוייקט פסיקה במבחן: הזמנה לאירוע
אחר  |  17.7.2012
אירוע של המוקד להגנת הפרט וגלריה יפו 23 שייערך ביום שלישי 24.7.2012. הערב עוסק בנושא הפרדה: איך פועלות המערכות המפרידות בשטחי הגדה? כיצד ניתן להיאבק בהן? התכנית כוללת הרצאות של עו"ד יוסי וולפסון ועו"ד קמר מישרקי-אסעד והקרנת הסרט הקצר 'סוסיא' בנוכחות הבימאים דני רוזנברג ויואב גרוס. 
עת"ם 214-08-12 - שנאיטה ואח' נ' יו"ר ועדת ההשגה לזרים (מרחב ירושלים) ואח' עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  214-08-12  |  15.7.2012
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים לחזור בו מהחלטתו שלא להעביר את חומר הראיות הגלוי עליו מתבססת כוונתו לסרב לבקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) של פלסטינית תושבת ישראל עם תושב השטחים הכבושים. בנוסף מבקש המוקד להורות למשרד הפנים לקבוע, ככלל, כי במסגרת הודעות על "כוונות לסרב" לבקשות אחמ"ש מטעמי ביטחון יועבר מלוא החומר הביטחוני או הפלילי הגלוי למבקשים. המוקד מדגיש כי העברת החומרים מתבקשת מחובתו הבס...
מעמדם של נכסים בגדה המערבית שהיו בבעלות של יהודים לפני 1948: בג"ץ 3103/06 שלמה ולירו נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 6.2.2011)
ביקורת  |  3103/06   |  1.7.2012  |  עו"ד יותם בן-הלל
ביקורת
בג"ץ 3103/06 שלמה ולירו נ' מדינת ישראל עוסק בגורלם של נכסים בחברון אשר נקנו, על פי הטענה, על ידי משה ולירו בשנת 1935. ולירו נפטר בשנת 1945 ורכושו חוּלק בין שלושת ילדיו. העותרים הם שניים מילדיו ויורשיו של הילד השלישי.   כידוע, החל משנת 1948 היתה הגדה המערבית נתונה לשליטת ממלכת ירדן. כגורלם של נכסים אחרים אשר היו בבעלות יהודים ערב מלחמת 1948, גם הנכסים נושא העתירה הוקנו לממונה הירדני על רכוש האו...
עת"ם 28253-11-11 - שנאיטה ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה / מחוזי  |  28253-11-11  |  17.4.2012
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשרד הפנים להעביר את מלוא החומר הראייתי הגלוי, עליו הסתמך השב"כ בהמלצתו לסרב לבקשה לאיחוד משפחות של פלסטינית תושבת ישראל עם בעלה תושב השטחים הכבושים. העתירה נדחית. השופטת מקבלת את טענת משרד הפנים כי לוועדת ההשגה יש סמכות להורות על העברת החומר, ומורה על הכרעה בסוגיה במסגרת הוועדה. עם זאת קובע בית המשפט כי "ניתן היה להימנע מלהגיע לבית משפט זה בעתירה, לו היה...
בג"ץ 2072/12 - קואליציית נשים לשלום ואח' נ' שר האוצר ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  2072/12  |  12.3.2012
עתירה של תשעה ארגונים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות למדינה לבטל את חוק החרם, המאפשר נקיטת סנקציות על מי שקורא להטיל חרם על ישראל או על איזור הנמצא בשליטתה. העותרים טוענים כי החוק מטיל סנקציות בגין התבטאויות פוליטיות לגיטימיות, ופוגע בדיון הציבורי דווקא בנושאים הבוערים והשנויים ביותר במחלוקת. בכך הוא פוגע בזכויות החוקתיות לחופש ביטוי ולכבוד. יתר על כן, הגבלת חופש הביטוי בהתאם להשקפה פוליטית מ...
12.3.2012
בעתירה שהוגשה הבוקר לביטול "חוק החרם", קובעים ארגוני החברה האזרחית: החוק מטיל "תג מחיר" על התבטאויות פוליטיות לגיטימיות ופוגע בדיון הציבורי, דווקא בנושאים הבוערים והשנויים ביותר במחלוקת. בכך הוא פוגע בזכויות החוקתיות לחופש ביטוי, לכבוד ולשוויון
תגובת משרד הפנים להשגה 281/11 בגין אי מענה לדרישת חומר ראייתי במסגרת "כוונה לסרב" לבקשת איחוד משפחות, שנאיטה
תכתובת עקרונית  |  29.2.2012
תגובת משרד הפנים להשגת המוקד להגנת הפרט על הימנעותו מתשובה לדרישה לקבל חומר ראייתי נוכח כוונת משרד הפנים לסרב לבקשת איחוד משפחות של פלסטינית תושבת ישראל עם בעלה, תושב השטחים הכבושים. משרד הפנים מבקש לדחות את ההשגה וטוען כי "מקום שמדובר במניעה מטעמים ביטחוניים שיסודה בהליכים משפטיים [...] אין מקום או עילה להעביר מסמכים הנוגעים [לאדם המנוע]". למרות שמשרד הפנים אמור להפעיל שיקול דעת בנוגע להמלצת ה...
בג"ץ 5696/09 - מוגרבי ואח' נ' אלוף פיקוד העורף ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5696/09  |  15.2.2012
פסק דין בעתירה להורות לצבא לבטל צו הריסה לחלקים של בית בירושלים המזרחית השייך למשפחתו של צעיר שדרס קבוצת חיילים ואזרחים. העתירה נדחית. השופטים דוחים את טענת העותרים – שמדובר בתאונת דרכים, ושבכל מקרה אין להרוס את חלקי הבית בהם הצעיר לא התגורר – ופוסקים שהצעיר ביצע את הדריסה ממניעים לאומניים, ושהחלטת המדינה להרוס את חלקי הבית היא אמצעי הרתעה סביר ומידתי. בית המשפט מוסיף כי במקרה בו העותרים מסרבים...
המלחמה בגניבת כלי רכב בישראל: ב"ש (י-ם) 4506/08 עג'ג' נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 1.5.2008); בש"פ 4343/08 עג'ג' נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 29.6.2008)
ביקורת  |  4506/08, 4343/08  |  1.12.2011  |  עו"ד יוסי וולפסון
ביקורת
אחד הכללים המרכזיים בדיני הכיבוש הוא, ששיקול דעתו של המפקד הצבאי של שטח כבוש שבוי בידי שני קטבים מגנטיים בלבד: מצד אחד, הצרכים הצבאיים של כוחות הכיבוש; מצד שני, טובתה של האוכלוסייה בשטח הכבוש. שוב ושוב פסק בית המשפט העליון הישראלי, שאסור למפקד הצבאי לקחת בחשבון את האינטרסים הלאומיים של המדינה הכובשת, של ישראל. אבל כשמגיעים לכיסן של חברות הביטוח הישראליות, עיקרון יסוד זה נשכח על אם הדרך.פסק הדין...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב