שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

זכויות סוציאליות

(20-1 מ-227)
  מסמכים (227)     תיקים (6)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף12.9.2018
לאחר מאבק ממושך של המוקד: הצבא הנפיק היתרים לנהיגה בישראל לשני פלסטינים, החיים בישראל מכוח היתרי שהייה, לצורך הסעת ילדיהם החולים לטיפולים רפואיים
הנדון: בקשה להארכת היתר נהיגה בישראל שניתן למר ח'_, ת"ז ___ לפי נוהל "הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלס' תושבי איו"ש ורצ"ע"
תכתובת עקרונית  |  19.6.2018
3.6.2018
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: בוטל היטל העובד הזר למעסיקיהם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, ואלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה
בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' הודעה מטעם המשיבים 10-1
תכתובת עקרונית  |  1889/18  |  27.5.2018
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתר מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. המדינה מודיעה כי היא מבטלת את היטל העובד הזר וכי אנשים אלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה. בכל הנוגע לביטוח לאומי ופנסיוני, המדינה מבקשת לקבל ארכה של תשעים יום לצורך בי...
הנדון: בקשה להיתר נהיגה בישראל עבור מר צ__ ת"ז ____, לפי נוהל "הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראל לפלס' תושב איו"ש ורצ"ע"
תכתובת עקרונית  |  13.5.2018
3.4.2018
המוקד לבית המשפט: להורות למשרד הפנים ולצבא להסדיר את הטיפול בבקשות להארכת היתרי שהייה במסגרת הליך לאיחוד משפחות
15.3.2018
הכרעה תקדימית של בית הדין הארצי לעבודה: ילדים מירושלים המזרחית הממתינים לקבל מעמד במדינה, זכאים לביטוח בריאות ממלכתי עד הגיעם לגיל 14
עב"ל 13304-07-13 - חלאילה ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי פסק דין
פסיקה / עבודה ארצי  |  13304-07-13   |  13.3.2018
קבלת ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית הדין האזורי לעבודה, שלפיה ילדים שאחד מהוריהם תושב קבע בישראל ומעמדם טרם הוסדר אינם זכאים לביטוח מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי כל עוד לא הוסדר מעמדם במשרד הפנים. בית הדין הארצי הופך את ההחלטה וקובע כי קטינים עד גיל 14 במצב זה, אם ביקשו לקבל רישיון ישיבה בישראל, יירשמו לתקופת ביניים בקובץ הבריאות של המוסד לביטוח לאומי, ובהתאמה הם יהיו מבוטחים בביטוח בריאות ...
6.3.2018
המוקד בעתירה לבג"ץ: על ישראל להשוות את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל עם משפחותיהם דרך קבע לאלו של תושבי המדינה, שכן מרכז חייהם וכל זיקותיהם מצויות במדינה
בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  1889/18  |  5.3.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתר מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. המדינה מתייחסת לקבוצה זו כאל "עובדים זרים" ומחילה עליהם שורה של תקנות מכבידות המייקרות את העסקתם בכ-20% לעומת תושבי קבע, ובכך היא פוגעת בכושר השתכרותם וביציבותם התעסוקתית. המוקד עומד על כך שאנשים אלו הם תושבים בפו...
20.11.2017
בעקבות עתירת המוקד: החזר כספי ניתן לפלסטינים, שקיבלו לאחרונה מעמד בישראל מכוח החלטת שר הפנים, וכבר נרשמו לקופות החולים בהתאם לתקנות הבריאות החדשות
בג"ץ 9327/16 - אלזיר ואח' נ' שר הבריאות ואח' הודעת עדכון מטעם המדינה
הודעה  |  9327/16  |  16.11.2017
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה להנחות את קופות החולים לתת החזר כספי על תשלומים שנגבו מלקוחות פלסטינים שיקבלו בקרוב מעמד ארעי בישראל מכוח הליך לאיחוד משפחות. המדינה מדווחת על מצב הטיפול בהחזרת הכספים על בסיס מידע שנמסר לה מקופות החולים: "מכבי שירותי בריאות" החזירה את כל הכסף שגבתה, "כללית" השלימה את ההחזר לבעלי הרשאות לחיוב החשבון ובימים אלו היא מחזירה ליתר הזכאים, "לאומית" הודיע...
13.11.2017
הצבא ממשיך להקשות על פלסטינים באיחוד משפחות הנזקקים לרישיון לנהיגה בישראל: מתוך 47 בקשות שהוגשו בשנת 2016, אוּשרו שש בלבד
הנדון: בקשת חופש המידע - רישיונות או היתרי נהיגה בישראל לפלסטינים באיו"ש - התייחסות מנהא"ז איו"ש
תכתובת עקרונית  |  12.11.2017
תשובת הצבא לבקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בעניין הנפקת רישיונות נהיגה בישראל בשנת 2016 לפלסטינים המתגוררים בה כחוק במסגרת הליך לאיחוד משפחות. הצבא מוסר כי הוגשו 47 בקשות ומתוכן 40 נדחו, 6 אושרו ואחת הועברה לטיפול במת"ק עזה. ההיתר שניתן הוא למשך שנה ומוגבל לטיפולים רפואיים בלבד. בנוסף מציין הצבא כי ניתנו 140 היתרי נהיגה לרופאים שלא על פי "נוהל הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלסטי...
15.6.2017
המוקד לבית הדין: פרשנות המוסד לביטוח לאומי לחוק הבטחת הכנסה אינה מתיישבת עם מטרת החוק ופוגעת בקטינים פלסטינים באופן בלתי מידתי
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 2-3
תכתובת עקרונית  |  3390/16  |  6.6.2017
תגובת הכנסת לעתירת מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. בתגובה נטען כי התיקון לחוק אינו פוגע פגיעה נרחבת בזכויות הקטינים, ובפרט אינו פוגע כלל בזכותם לכבוד. כן נטען כי זכותם לשוויון תכובד, שכן מוצדקת ההבחנה בין עבירות ביטחון לבין כל עב...
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 1
תגובה  |  3390/16   |  28.5.2017
תגובת הכנסת לעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. הכנסת טוענת כי, בניגוד לטענות העותרים, החוק אינו פוגע בזכות לשוויון, שכן הוא מבוסס על שוני בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין קטינים שהורשעו בעבירות אחרות. בנוסף דו...
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. רישיונות או היתרי נהיגה בישראל לפלסטינים מהגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  15.5.2017
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 רישיונות או היתרי נהיגה בישראל לפלסטינים מרצועת עזה
תכתובת עקרונית  |  14.5.2017
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הנפקת רישיונות נהיגה בישראל לפלסטינים מרצועת עזה הנמצאים בישראל בהליך איחוד משפחות. בין השאר מבקש המוקד לדעת כמה בקשות הוגשו בשנת 2016, כמה מהן עדיין בטיפול, בכמה מהן ניתן רישיון ולכמה זמן הוא תקף.
7.5.2017
המדינה מסרבת – "מטעמי ביטחון" – להתיר יציאה לחו"ל דרך נתב"ג לפלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות: נתונים שמעביר הצבא למוקד מוכיחים כי מדובר בטיעון סרק


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב