שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

רישום ילדים בירושלים

(20-1 מ-435)
  מסמכים (435)     תיקים (12)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף12.12.2018
נמנע ניסיון ענישה קולקטיבית כלפי ילדים: בעקבות התערבות המוקד, חזר בו משרד הפנים מהכוונה לשלול את מעמדם של שני קטינים ילידי ירושלים המזרחית בגין קרבתם למפגע
ערר 2582/18 - קונבר ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה הודעת עדכון מטעם המשיבה ובקשה למחיקת הערר וביטול הדיון הקבוע ליום 12.12.18
הודעה  |  2582/18  |  11.12.2018
22.10.2018
פסק דין בערר של המוקד להגנת הפרט: על משרד הפנים להבטיח רצף של שהייה חוקית בישראל למבקשי מעמד הפועלים בהתאם לנהליו
ערר (י-ם) 5501-18 - ביאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה  |  5501-18  |  21.10.2018
7.10.2018
משרד הפנים יעניק אשרת תייר לילדיהם הקטינים של תושבי ירושלים המזרחית שבקשתם להשבת מעמד נמצאת בבחינה: האשרה לא תקנה לילדים זכויות סוציאליות
הנדון: הסדרת מעמדם החוקי של ילדים לתושבי קבע שאיבדו את מעמדם ושבקשת ההורה המשמורן שלהם לפתיחה בהליך להשבת מעמד אושרה (תגובת המדינה מיום 4.10.2018)
תכתובת עקרונית  |  4.10.2018
הודעת משרד הפנים, במענה לפניית המוקד להגנת הפרט, על החלטתו לתת מעמד של אשרת תייר מסוג ב' 1 לקטינים, ילדיהם של תושבי ירושלים המזרחית, שמעמדם פקע כיוון שמרכז חייהם בחו"ל וכעת בקשתם להשיבו נבחנת, עד להסדרת מעמדם כדין.
29.7.2018
בהחלטה תקדימית: בית הדין לעררים קיבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על משרד הפנים בגין ביזוי פסק דין
25.7.2018
המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: יש להעניק מעמד חוקי לילדיהם הקטינים של תושבי ירושלים המזרחית שבקשתם להשבת מעמד נמצאת בבחינה
הנדון: הסדרת מעמדם החוקי של ילדים לתושבי קבע שאיבדו את מעמדם ושבקשת ההורה המשמורן שלהם לפתיחה בהליך להשבת מעמד אושרה
תכתובת עקרונית  |  23.7.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט ממשרד הפנים להסדיר את מעמדם של קטינים, ילדיהם של תושבי ירושלים המזרחית שמעמדם פקע כיוון שמרכז חייהם בחו"ל, וכעת בקשתם להשיבו נבחנת. בקשותיהם נבחנות כבר שנתיים, ובמהלכן לא ניתן לילדים כל מעמד. המוקד טוען שאין מקום להותיר קטינים אלה תלויים על בלימה עד לתום ההליך שבו מצויים הוריהם, וכי ילדים אלו, ככל ילד אחר, זכאים לזכויות בסיסיות ובראשן הזכות לבריאות והזכות לחינוך, שהם אינם ...
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול החלטה
החלטה  |  4860/17  |  18.7.2018
החלטת בית הדין לעררים לפסוק הוצאות בסך 3,000 ש"ח לטובת המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-קיום פסק דין בערר שהגיש המוקד. בפסק הדין נקבע סד זמנים לטיפול בבקשה לרישום ילדיו של תושב ירושלים שמת לפני שהסדיר את מעמדם. המדינה לא קיימה את פסק הדין ולא התחילה לטפל בו. בית הדין קובע כי "נוכח מחדלו של המשיב ביישום פסה"ד שניתן בערר זה, יישא בהוצאות העוררים בסך 3,000 ש"ח".
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול תגובה מטעם המשיבה
תגובה  |  4860/17  |  17.7.2018
תגובת המדינה לבקשת המוקד להגנת הפרט מבית הדין לעררים להורות למדינה לחדול מהפרת פסק דינו שניתן בערר המוקד על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. בית הדין קבע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים, שאביהם מת לפני שהסדיר את מעמדם, והמדינה לא עמדה בו. המדינה טוענת בתגובתה כי "בשל חילופי כוח אדם של הגורם המטפל בתיק [...] נוצרה תקלה בהעברת הטיפול לגורם מקצועי חלופי ...
5.7.2018
רק בכוח: בית הדין לעררים השית הוצאות על משרד הפנים במטרה לאלץ אותו להכריע תוך זמן סביר בבקשותיהם של תושבי ירושלים המזרחית
ערר 1775/18 - נמר ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול החלטה
החלטה  |  1775/18  |  4.7.2018
החלטת בית הדין לעררים להשית הוצאות על המדינה בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין רישום ילדיה של תושבת ירושלים המזרחית במרשם האוכלוסין הישראלי. בית הדין מקבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על המדינה בשל אי-קבלת החלטה בעניינם של הילדים כפי שהתחייבה בפני בית הדין. בית הדין קובע כי על כל שבוע של עיכוב בהחלטה מאז 23.4.2018, היום שבו הייתה המדינה אמורה לקבל את ההחלטה, יוטל עליה קנס של 200 ש"ח. בית הדין מו...
ערר 1775/18 - נמר ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול מחאה ובקשה חוזרת מטעם העוררים
בקשה  |  1775/18  |  3.7.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט כי בית הדין לעררים ישית הוצאות על המדינה בשל אי-קיום הוראותיו. ביום 23.4.2018 הייתה המדינה אמורה לתת החלטה בעניין רישום ילדיה של תושבת ירושלים המזרחית במרשם האוכלוסין הישראלי. ערר שהגיש המוקד בעניינם תלוי ועומד, אבל החלטה בעניינם לא התקבלה עד לרגע הגשת הבקשה. המוקד טוען כי המדינה פוגעת ומזלזלת בהוראות הדין, וכי על בית המשפט להשית עליה הוצאות לדוגמה.
28.6.2018
לאחר מאבק ממושך: ניתן מעמד בישראל לשתיים משלוש בנותיה של תושבת ירושלים המזרחית שנפלה קורבן לאלימות במשפחה
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול בקשה מטעם העוררים
בקשה  |  4860/17  |  29.5.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מבית הדין לעררים כי יורה למדינה לחדול מהפרתו של פסק דינו שניתן בערר המוקד על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. בית הדין קבע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים, שאביהם מת לפני שהסדיר את מעמדם. המוקד טוען כי התנהלות המדינה מהווה הפרה בוטה של פסק הדין ופוגעת פגיעה קשה בילדים קטנים ויתומים. המוקד מזכיר את הודעת משרד המשפטים כי "בית הדין ...
ערר 2276/18 - סיאם ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פסק דין
פסיקה  |  2276/18  |  3.5.2018
קבלת ערר המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת תושבות קבע לקטין פלסטיני. בית המשפט קובע כי המדינה לא עמדה בהתחייבותה לכנס את הוועדה ההומניטארית לפני למעלה משנה, ובכך הפרה את ההחלטה שנתן בית הדין בערר הקודם. בית הדין מדגיש כי הצעיר "אינו תושב אזור, מרכז חיו בישראל מאז לידתו והוא נעדר רישום פלילי", וכי אין כל סיבה למנוע ממנו מעמד של תושבות קבע. בית הדין פוסק הוצאות לטובות המוקד בסך 5,000 ש"ח.
3.5.2018
בתום שבע שנות מאבק של המוקד: נער בן 16 שגדל מאז היותו פעוט במשפחת אומנה בירושלים המזרחית, יקבל מעמד קבע בישראל
ערר 2582/18 - קונבר ואח' נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר
ערעור  |  2582/18  |  26.3.2018
ערר 4860/17 - עפאנה ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול פסק דין
פסיקה  |  4860/17  |  19.3.2018
פסק דין בערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים לדחות בקשה לתת מעמד לארבעת ילדיו של תושב ירושלים. האב מת לפני שהסדיר את מעמד הילדים. בית הדין קובע סד זמנים מוגדר לטיפול בבקשה לרישום הילדים. הוא מותח ביקורת על המדינה, שלא הגישה כתב תשובה, ופוסק לטובת המוקד 4,000 ש"ח כהוצאות משפט.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב