שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

איחוד משפחות בירושלים

(20-1 מ-752)
  מסמכים (752)     תיקים (18)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף9.10.2018
בעקבות דרישת המוקד לתקן את הנוהל המעודכן של הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטאריים: מחוסרי מעמד בעולם יוכלו להגיש בקשות לוועדה על אף שאינם מחזיקים בדרכון
הנדון: דרישה לתיקון נוהל: הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים נוהל מס' 5.2.0022 (תשובת משרד הפנים מיום 4.10.2018)
תכתובת עקרונית  |  4.10.2018
3.10.2018
המוקד לבית הדין לעררים: יש להכריע בשאלת סמכותו של שר הפנים לגרש משיקולי הרתעה את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע, בטרם תידון שאלת הצגת החומר החסוי העומד, לכאורה, בבסיס ההחלטה
12.9.2018
לאחר מאבק ממושך של המוקד: הצבא הנפיק היתרים לנהיגה בישראל לשני פלסטינים, החיים בישראל מכוח היתרי שהייה, לצורך הסעת ילדיהם החולים לטיפולים רפואיים
26.8.2018
בעקבות ערר של המוקד להגנת הפרט: בית הדין לעררים קבע כי יש להאריך את אשרותיהם של מבקשי איחוד משפחות שפעלו בהתאם להנחיות משרד הפנים, גם אם טרם התקבלה עמדת גורמי הביטחון בעניינם
ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה  |  4340-18  |  23.8.2018
מחיקת ערר המוקד להגנת הפרט על החלטת משרד הפנים שלא להאריך את רישיון הישיבה בישראל של פלסטיני בעל מעמד של תושבות ארעית בירושלים בשל אי-קבלת עמדת גורמים. בית הדין קובע כי האיש קיבל את הסעד המבוקש וכי רישיון הישיבה שלו הוארך. בית הדין מתייחס גם לפן העקרוני של אי-הארכת הרישיון, וקובע שמשרד הפנים מחויב להבטיח רצף של שהייה חוקית בישראל למי שפועל בהתאם לנהליו: "תושב האזור הנמצא בהליך המדורג (ואוחז בהפ...
ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה הודעה מטעם המשיבה ובקשה למחיקת הערר וביטול הדיון
תגובה  |  4340-18  |  16.8.2018
הודעת המדינה בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט על אי-הארכת רישיון הישיבה של פלסטיני, בעל מעמד של תושבות ארעית בירושלים. המדינה טוענת כי עניינו של האיש נפתר וכי רישיון הישיבה שלו הוארך, ומבקשת כי בית הדין ימחק את הערר ויבטל את הדיון.
ערר 4340-18 - סביתאן ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה ערר
ערעור  |  4340-18  |  24.7.2018
12.7.2018
המדינה בערעור על החלטת בית הדין לעררים: לשר הפנים יש סמכות לגרש אישה מביתה בשל מעשה המיוחס לבנה
הנדון: מניעת כניסה לישראל לפלסטינים המצויים בהליכי איחוד משפחות, בשל חובות כספיים - _____ אבו גרבייה ת"ז ______
תכתובת עקרונית  |  9.7.2018
תשובת הצבא לפניית המוקד להגנת הפרט בעקבות מניעת כניסתו לישראל מהגדה המערבית של יליד הגדה המערבית הנמצא בהליך לאיחוד משפחות עם תושבת ירושלים המזרחית, בשל חוב כספי שיש לו. הצבא מסביר כי שלילת ההיתר נבעה מתקלה טכנית שתוקנה עם גילויה. הצבא מדגיש כי "מניעת כניסה לחייבים פלסטינים בשל חובות כספיים אינה חלה על היתרים הומניטאריים, ובכלל זה על היתרי איחוד משפחות".
5.7.2018
רק בכוח: בית הדין לעררים השית הוצאות על משרד הפנים במטרה לאלץ אותו להכריע תוך זמן סביר בבקשותיהם של תושבי ירושלים המזרחית
עמ"ן 11930-07-18 - מדינת ישראל נ' חטיב ואח' הודעת ערעור
ערעור  |  11930-07-18  |  4.7.2018
ערעור המדינה על קבלת ערר המוקד להגנת הפרט נגד כוונתה לגרש את אימו של נער שנחשד בדקירת שוטר מג"ב בירושלים ב-2015. המדינה טוענת שפסק הדין פירושו "צמצום משמעותי של שיקול הדעת הרחב של שר הפנים", שאין מקום לצמצום זה, ושיש לבחון כל מקרה לגופו. המדינה מדגישה כי כאשר בוחנים את נסיבות המקרה, אין זה סביר לחייב את משרד הפנים להמשיך לתת לאישה היתרי שהייה בירושלים. המדינה מוסיפה כי "לקביעתו העקרונית של בית ...
ערר 1775/18 - נמר ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול החלטה
החלטה  |  1775/18  |  4.7.2018
החלטת בית הדין לעררים להשית הוצאות על המדינה בערר שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין רישום ילדיה של תושבת ירושלים המזרחית במרשם האוכלוסין הישראלי. בית הדין מקבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על המדינה בשל אי-קבלת החלטה בעניינם של הילדים כפי שהתחייבה בפני בית הדין. בית הדין קובע כי על כל שבוע של עיכוב בהחלטה מאז 23.4.2018, היום שבו הייתה המדינה אמורה לקבל את ההחלטה, יוטל עליה קנס של 200 ש"ח. בית הדין מו...
ערר 1775/18 - נמר ואח' נ' רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול מחאה ובקשה חוזרת מטעם העוררים
בקשה  |  1775/18  |  3.7.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט כי בית הדין לעררים ישית הוצאות על המדינה בשל אי-קיום הוראותיו. ביום 23.4.2018 הייתה המדינה אמורה לתת החלטה בעניין רישום ילדיה של תושבת ירושלים המזרחית במרשם האוכלוסין הישראלי. ערר שהגיש המוקד בעניינם תלוי ועומד, אבל החלטה בעניינם לא התקבלה עד לרגע הגשת הבקשה. המוקד טוען כי המדינה פוגעת ומזלזלת בהוראות הדין, וכי על בית המשפט להשית עליה הוצאות לדוגמה.
28.6.2018
לאחר מאבק ממושך: ניתן מעמד בישראל לשתיים משלוש בנותיה של תושבת ירושלים המזרחית שנפלה קורבן לאלימות במשפחה
הנדון: מניעת הכניסה לישראל מפלסטינים המצויים בהליכי איחוד משפחות, בשל חובות כספיים
תכתובת עקרונית  |  6.6.2018
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעקבות שלילת היתר השהייה בישראל שניתן ליליד הגדה המערבית הנמצא בהליך לאיחוד משפחות עם אשתו, תושבת ירושלים המזרחית. לבני הזוג שישה ילדים. האיש חי בירושלים משנת 1994, אך כשחזר מביקור בגדה הוא נעצר במחסום קלנדיה, כניסתו נאסרה והיתרו נשלל בשל חוב כספי. המוקד טוען כי למנהל האזרחי אין סמכות לסרב להנפיק היתרים שהונפקו במסגרת הליך איחוד משפחות או לבטלם בשל חובות כספיים. המוק...
5.6.2018
אין קבוע כמו הזמני: הכנסת האריכה את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל, המונע איחוד משפחות של פלסטינים בישראל, זו הפעם השמונה-עשרה(!)
3.6.2018
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: בוטל היטל העובד הזר למעסיקיהם של כ-10,000 פלסטינים החיים בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות, ואלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה
בג"ץ 1889/18 - טבעוני ואח' נ' משרד הפנים ואח' הודעה מטעם המשיבים 10-1
תכתובת עקרונית  |  1889/18  |  27.5.2018
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט לשפר את תנאי העסקתם של פלסטינים המתגוררים בישראל מכוח היתרי שהייה מתחדשים או היתר מסוג ב'-1 ובקשתם לאיחוד משפחות אושרה, כך שיהיו זהים לתנאי העסקתם של תושבי קבע. המדינה מודיעה כי היא מבטלת את היטל העובד הזר וכי אנשים אלה יקבלו מעתה נקודות זיכוי לפי ההוראות הכלליות של פקודת מס הכנסה. בכל הנוגע לביטוח לאומי ופנסיוני, המדינה מבקשת לקבל ארכה של תשעים יום לצורך בי...
24.5.2018
פסק דין תקדימי של בית הדין לעררים פוסל החלטה של משרד הפנים לגרש מירושלים אֵם בשל מעשי בנה


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב