שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

רשיונות ביקור

(20-1 מ-43)
  מסמכים (43)     תיקים (2)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהנדון: פנייה בנושא הנחיות בעניין כניסה לשטחי הגדה המערבית, יציאה מהם, והארכת תוקף אשרות ורישיונות ביקור בתקופת ההתגוננות מפני נגיף הקורונה
תכתובת עקרונית  |  31.3.2020
31.3.2020
בשל מצב החירום הבריאותי: הצבא יאריך אוטומטית את תוקף היתרי השהייה של תיירים בגדה המערבית ובלבד שאשרתם פגה רק לאחר 12.3.2020
הנדון: בקשה להארכה אוטומטית של היתרי השהייה בגדה המערבית מסוג ב/2 של תיירים שנכנסו לגדה כדין, בשל משבר הקורונה
תכתובת עקרונית  |  26.3.2020
צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 19) (יהודה והשומרון), התשע"ב-2012
חקיקה צבאית  |  1698  |  7.6.2012
צו צבאי המעניק לפקחים של רשות האוכלוסין (יחידת עוז) רשות לפעול בשטחים הכבושים ולעצור כל מי שנמצא בהם ללא היתר, כולל פעילים בינלאומיים. הצו מאפשר לראשונה לפקחים לפעול בשטחים הכבושים, כולל שטחי A שהוכרו בהסכמי אוסלו כשטחים שבשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית. הצו קובע כי כאשר יש לפקח "יסוד סביר" לחשוב שמישהו נמצא בשטחים ללא היתר, הוא רשאי לעכבו, לדרוש ממנו מסמכים הנוגעים לשהייתו, ולקחת או...
מכתב המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה במסגרת בג"ץ 2159/09 דאוד נ' אלוף פיקוד הדרום
תכתובת עקרונית  |  2159/09  |  22.7.2009
מכתב המוקד להגנת הפרט לפרקליטות המדינה במסגרת עתירה להורות לצבא להתיר לתושבת ירושלים המזרחית לבקר את בעלה בעזה לאחר שבני הזוג לא התראו למעלה משלוש שנים. המוקד מבקש מהמדינה לשקול מחדש את סירובה להתיר את הביקור לנוכח תקופת הזמן הארוכה שחלפה מאז שבני הזוג התראו, או לשקול חלופות למניעה המוחלטת של המפגש. המוקד טוען כי הצבא מונע מהאישה חיי אישות וחיי משפחה עד מועד בלתי ידוע, ודן אותה לחיי עגינות. פגי...
בג"ץ 2159/09 - דאוד ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
תגובה  |  2159/09  |  19.4.2009
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לתושבת ירושלים המזרחית לבקר את בעלה בעזה לאחר שבני הזוג לא התראו קרוב לשלוש שנים. המדינה טוענת כי יש לדחות את העתירה הואיל והצבא מונע את הביקור "מטעמי ביטחון", ואין מקום להתערבות בהחלטה זו. המדינה טוענת כי נקודת המוצא היא "שלאף ישראלי אין זכות להיכנס לשטח רצועת עזה", להוציא "מקרים הומניטאריים חריגים". המדינה מוסיפה כי בגלל "קשרים של קרובי...
בג"ץ 2159/09 - דאוד ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  2159/09  |  9.3.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לתושבת ירושלים המזרחית לבקר את בעלה בעזה לאחר שבני הזוג לא התראו קרוב לשלוש שנים. העתירה הוגשה לאחר שהצבא לא ענה לפניות המוקד למעלה מארבעה חודשים. המוקד טוען כי העיכוב הממושך בהתנהלות הצבא הוא בלתי סביר, בלתי מידתי ובלתי חוקי, וגורם לפגיעה קשה בזכויות האישה ובעלה. המוקד מוסיף שמניעת הביקור פוגעת קשות בזכות האישה לחופש תנועה, שהיא הביטוי המרכזי לאוטונומ...
The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minster of Israel
אקדמי  |  25.2.2009
המאמר עוסק במסגרת המשפטית הרלוונטית לבחינת הסנקציות שהטילה ישראל על האוכלוסייה האזרחית בעזה במהלך מבצע "עופרת יצוקה", לאור פסיקת בג"ץ בתיק בסיוני 9132/07, שעסק במחויבות ישראל לספק חשמל ודלק לרצועת עזה. הכותב בוחן את עמדת בג"ץ בתיק בסיוני, שלפיה עזה שלאחר ההתנתקות אינה שטח תחת כיבוש אלא שטח תחת מצור, ולפיכך הדינים הרלוונטיים לסיטואציה זו אינם בהכרח דיני התפיסה הלוחמתית, אלא דיני זכויות אדם ומח...
מדיניות המעבר לאיו"ש דרך ישראל
נוהל  |  31.7.2008
נוהל המפרט את מדיניות הצבא בעניין כניסת אזרחים זרים (שאינם רשומים במרשם האוכלוסין הפלסטיני) לתוך הגדה המערבית. הנוהל קובע אילו אוכלוסיות יורשו להיכנס לגדה, בכפוף להוצאת אשרת כניסה. תוקף אשרת כניסה לגדה הוא שלושה חודשים, ובמקרים מסוימים ניתן להאריכהּ לתקופה שלא תעלה על 27 חודשים במצטבר. בעניין אופן הגשת הבקשה והקריטריונים לאישורה מבחין הנוהל בין נתיני מדינות שחתומות על הסכם פטור מאשרה עם ישראל ל...
בג"ץ 11446/05 - זמערי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה
פסיקה / עליון  |  11446/05  |  14.1.2008
בעתירת המוקד לאיחוד משפחות של מגורש עם ילדיו קבע ביהמ"ש כי על המדינה לבדוק אם טרם הושלמה מכסת אחמ"ש המוסכמת עם הרשות הפלסטינית. אם אכן נותרו מקומות, קבע ביהמ"ש, על העותרים לפנות לרשות הפלסטינית, שתעביר את בקשותיהם לצד הישראלי, והאחרון יטפל בבקשתם.
בג"ץ 7479/06 - דבאבסה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית בקשה מוסכמת למחיקת העתירה
בקשה  |  7479/06  |  27.8.2007
בעקבות עתירת המוקד קיבל קטין פלסטיני המתגורר עם הוריו בירדן רישיון ביקור לגדה המערבית ונרשם במרשם האוכלוסין שם. בעתירה תאר המוקד את מעגל העיוועים שלא ניתן לפרוץ: מחד, בעקבות דרישת הצד הישראלי שאינה מעוגנת, למעשה, באף מסמך, רישומם של ילדים בני פחות מ-16 המצויים בחו"ל התאפשר רק כאשר היו נוכחים פיזית בגדה. מאידך, כל עוד לא נרשמו – לא איפשר הצבא את כניסתם לגדה. לעתירה ראו פריטים קשורים.
בעיות במימוש נוהל "כניסת זרים לשטחי איו"ש-הנחיות"עבור בנות זוג ירדניות של תושבי הגדה
תכתובת עקרונית  |  23.8.2007
המוקד להגנת הפרט קובל במכתב למתאם הפעולות בשטחים, על התנהלות שגרירות ישראל בירדן מול ירדניות המבקשות אשרת כניסה לשטחים כך שיוכלו להיפגש עם בני זוגן. השגרירות בירדן פועלת בניגוד לנהלים שפורסמו ע"י מתפ"ש בפברואר 2007. מתלונות שהגיעו למוקד עולה כי רוב הנשים כלל אינן מורשות להיכנס לשגרירות, ואלו שנכנסו מסורבות על אתר, מבלי שכלל ניתנה להן האפשרות להגיש את בקשתן. הנשים מתבקשות לצאת מהשגרירות, ואין מצ...
Movement and Access Restrictions in the West Bank: Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy
דוח  |  9.5.2007
דו"ח של הבנק העולמי מבקר את מדינת ישראל על ההגבלות הקשות שהיא מטילה על חופש התנועה בתחום הרשות הפלסטינית, הפוגעות ביכולתה של זו להתפתח כלכלית. ההגבלות הישראליות חוסמות את הגישה לכמחצית משטח הגדה המערבית, ומפוררות כל סיכוי שהכלכלה הפלשתינית תצא מן המשבר שאליו נקלעה. מספרם העולה של החסימות, נקודות הביקורת והשערים מייקר את הפעילות העסקית ויוצר חוסר ודאות וחוסר יעילות כלכלית. להערכת כותבי הדו"ח, הג...
בג"ץ 3804/07 - דאוד ואח' נ' אלוף פיקוד דרום ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  3804/07  |  1.5.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לתושבת ירושלים המזרחית לבקר את בעלה בעזה בהתאם לנוהל "משפחות חצויות". המוקד טוען כי הצבא, המונע את ביקוריה בעזה על סמך מידע ביטחוני הקיים לכאורה אודות קרובי משפחה של בעלה, מתעלם מזכות האישה לאוטונומיה ולבחירת דרך חיים משלה. המוקד מוסיף כי הפגיעה בחירותו של אדם שממנו עצמו לא נשקפת סכנה הינה בהכרח בלתי מידתית, ונוגדת את העיקרון שאין להגביל את חירותו של א...
כניסת זרים לשטחי איו"ש - הנחיות
נוהל  |  11.2.2007
הנוהל שהתקבל ממתאם הפעולות בשטחים, קובע כי ככלל, תתאפשר כניסה של זרים לגדה. זרים ממדינות אשר אין להן הסדר אשרות עם ישראל (ירדן למשל), יכולים להיכנס דרך ישראל לגדה לאחר קבלת ויזה ממשרד הפנים באמצעות השגרירות או הקונסוליה. לשם קבלת הויזה, מוסיף הנוהל, עליהם להגיש בקשה, תוך פירוט סיבת ביקור.
כובשים מנותקים: מעמדה המשפטי של רצועת עזה
נייר עמדה  |  17.1.2007
נייר עמדה זה מתאר בקצרה את הצעדים אשר נקטה ישראל בכדי להפריד את רצועת עזה מן הגדה המערבית על ידי חסימת הגישה בין שני האזורים ויצירת מסגרת משפטית המיועדת, ככל הנראה, לבידודה של רצועת עזה מישראל ומן הגדה המערבית. מטרתו של נייר העמדה היא להסב את תשומת ליבם של הגורמים הרלוונטיים, ובכלל זאת גופים בינלאומיים, לצעדים המביאים להפרדתה של עזה מן הגדה המערבית תוך הפרה של התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל....
עת"ם (י-ם) 1833/06 - ש' ע' ע' ואח' נ' שר הפנים עתירה
עתירה מנהלית  |  1833/06   |  14.12.2006
האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים נגד החלטת שר הפנים שלא לחדש או להאריך רישיונות תייר של אזרחים זרים הנשואים לתושבי הגדה המערבית. מדיניות זו, טוענת האגודה, מונעת מאזרחים זרים, בניגוד לדין הישראלי והבינלאומי, לחיות עם בני זוגם וילדיהם באופן חוקי בגדה המערבית.
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 19), התשס"ו-2006 והשפעתה על תושבי הקבע בירושלים המזרחית, בני זוגם וילדיהם
נייר עמדה  |  27.11.2006
הצעת חוק חדשה "עוקפת בג"ץ" לתיקון חוק הכניסה לישראל. בנייר עמדה מיום 27.11.06 קובע המוקד להגנת הפרט כי הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 19), התשס"ו-2006, הקובעת כי שר הפנים לא ייתן אשרה או רישיון ישיבה לאנשים השוהים בישראל ללא היתר אלא אם יעזבו את הארץ ל"תקופת צינון" ממושכת, הינה בלתי חוקית בעליל.
הזכות לחיי משפחה בשטחים – הקריטריונים לאיחוד משפחות ולרישיונות ביקור מכתב לשר הביטחון
תכתובת עקרונית  |  23.10.2006
המוקד להגנת הפרט פנה במכתב לשר הביטחון להתערב באופן אישי לשינוי המדיניות הבלתי חוקית של הצבא בנוגע לאיחוד משפחות ורשיונות ביקור של תושבי השטחים הכבושים. במכתב סוקר המוקד את ההסדרים שהיו נהוגים בעניין איחוד משפחות ורשיונות ביקור עד לשנת 2000, וכן את הקפאתם של הסדרים אלה בניגוד לדין הישראלי והבינלאומי לאחר פרוץ האינתיפאדה. המוקד פנה לשר הביטחון בבקשה לשנות את המדיניות הנוהגת כיום, כך שקשר זוגי יה...
סגירת משרד הייעוץ המשפטי במת"ק ארז
תכתובת עקרונית  |  23.10.2006
במכתב שהעביר לפרקליט הצבאי הראשי, קובע המוקד כי סגירת משרד הייעוץ המשפטי במת"ק ארז, כחלק מיישום "תוכנית ההתנתקות", היא פעולה "קוסמטית", לחיזוק הטענה של מדינת ישראל כי רצועת עזה אינה מצויה יותר תחת שלטון צבאי. סמכויותיו של המשרד המייעץ חולקו בין כמה משרדים צבאיים כך שסגירתו נטולה כל משמעות מהותית. המוקד טוען, כי נכון ליום כתיבת המכתב, ולמרות פינוי ההתנחלויות והמתקנים הצבאיים מרצועת עזה, לישראל י...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב