שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

משפחות חצויות

(20-1 מ-71)
  מסמכים (71)     תיקים (5)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף8.2.2015
המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בפניות לצבא ולרשות האוכלוסין: יש לבטל את הדרישה הפוגענית מקטינים המבקשים לבקר בעזה להפקיד במעבר ארז דרכון ישראלי או תעודת נסיעה
הנדון: דרישה כי קטינים ישראלים יציגו מסמך נסיעה במעבר ארז כתנאי לכניסתם לרצועת עזה
תכתובת עקרונית  |  5.2.2015
בקשת המוקד להגנת הפרט ועמותת גישה מרשות האוכלוסין וההגירה שלא לחייב קטינים מתחת לגיל 16 להציג מסמך נסיעה במעבר ארז כתנאי לכניסתם לרצועת עזה. בעבר די היה בהיותם רשומים בספח תעודת הזהות של ההורה הישראלי שאתו נכנסו לעזה, והארגונים טוענים כי הדרישה החדשה תקשה מאוד על משפחות המבקשות להיכנס לרצועה, וכי ניתן להבטיח את זהות הקטינים גם באמצעים אחרים.
הנדון: הבהרות לגבי הסדרי כניסת ישראלים לרצועת עזה דרך מעבר עזה
תכתובת עקרונית  |  30.6.2014
תשובת הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט ועמותת גישה לבטל את הדרישה מתושבים ואזרחים ישראלים המבקשים להיכנס לרצועת עזה להציג דרכון ישראלי או מסמכי נסיעה (תעודת "לסה פסה") ולהפקידם במעבר ארז. בתשובתו מציין הצבא כי החל ביום 30.7.2014 כל ישראלי שגילו מעל 16 יוכל להיכנס לרצועה עם הצגת תעודת זהות. רק אם יש ברשותו דרכון או "לסה פסה" הוא יידרש להפקיד גם אותם. ואולם, מי שגילו למטה מ-16 יחויב להפקיד דרכון ישראל...
בג"ץ 5649/12 - חמדאן ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5649/12  |  16.8.2012
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לאפשר לתושבי המדינה ואזרחיה לבקר אצל קרובי משפחתם המתגוררים ברצועת עזה בחג המוסלמי אל-פיטר, בלוויית בני זוגם וילדיהם. העתירה נדחית. למרות שבית המשפט קובע כי "צר לנו על הפרידה המתמשכת בין העותרים וקרוביהם" וכי "הכאב הוא מובן ונוגע ללבנו", נמנע בג"ץ מלהורות למדינה לאפשר את ביקורי החגים, וקובע כי "בהתחשב בסכנות הממשיות הטמונות בהתרת הביקורים, ונוכח העו...
בג"ץ 5649/12 - חמדאן ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  5649/12  |  22.7.2012
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לאפשר לתושביה ואזרחיה לבקר אצל קרובי משפחתם המתגוררים ברצועת עזה בחג המוסלמי אל-פיטר, בלוויית בני זוגם וילדיהם. המוקד טוען כי מניעת הביקורים מפרידה בין בני משפחה מדרגה ראשונה ופוגעת קשות בזכויות לחיי משפחה ולחופש פולחן. המוקד מוסיף כי הקריטריונים המצומצמים שישראל קבעה לכניסת ישראלים לרצועה נקבעו על בסיס קיומם הסדיר של ביקורי החג, וכי בלי ביקורים אלו הקריטריו...
8.7.2012
המוקד להגנת הפרט לראש ממשלת ישראל: יש לבטל מיד את החלטת הממשלה האוסרת על הליכי איחוד משפחות עם תושבי רצועת עזה
11.6.2012
ישראל העבירה בכפייה לרצועת עזה פלסטיני בעת שמתנהלת בעניינו בקשה לאיחוד משפחות עם אשתו, תושבת ירושלים המזרחית: בית המשפט העליון פסק, כי העברת האיש בכפייה אינה חוקית, אולם נמנע מלהורות לישראל להשיב את האיש לביתו
עע"ם 170/12 - חדרי ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  170/12  |  6.6.2012
פסק דין בערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לבטל את ההחלטה על הרחקתו בכפייה של פלסטיני לרצועת עזה בזמן שמתנהלים הליכים בבקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) עם אשתו, תושבת ישראל מירושלים המזרחית. העתירה נדחית. השופטים מסכימים עם טענת המוקד כי גירוש האיש לעזה נעשה בניגוד לנוהלי משרד הפנים, אולם בד בבד קובעים כי אין מקום להורות על החזרתו לישראל על מנת להמשיך את ההליכים בבקשה לאחמ"ש במשרד ...
עע"ם 170/12 - חדרי ואח' נ' שר הפנים ואח' עיקרי טיעון מטעם המשיבים
תגובה  |  170/12  |  25.5.2012
תגובת המדינה בערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לבטל את ההחלטה על הרחקתו בכפייה של פלסטיני לרצועת עזה בזמן שמתנהלים הליכים בבקשה לאיחוד משפחות (אחמ"ש) עם אשתו, תושבת ישראל מירושלים המזרחית. המדינה מבקשת לדחות את הערעור וטוענת כי אין עילה לאפשר לבעל להיכנס לישראל. המדינה חוזרת בה מטענתה בעתירה הקודמת, שהבקשה לאחמ"ש נדחתה עוד לפני גירוש האיש, אולם טוענת כי הגירוש מוצדק, שכן "בס...
דנ"ם 9081/11 - עטון ואח' נ' שר הפנים החלטה
פסיקה / עליון  |  9081/11  |  17.1.2012
החלטה בעתירת המוקד להגנת הפרט לקבוע דיון נוסף בהרכב מורחב בערעורם של שני ילדים, תושבי ואדי חומוס, שמשרד הפנים מסרב לרשום ולהעניק להם מעמד בישראל. העתירה נדחית. בית המשפט קובע כי הפסיקה בערעור קודם בעניינם של הילדים, הקובעת שקבלת מעמד בישראל מותנית לא רק בהוכחת מרכז חיים בישראל, אלא גם במגורים משותפים עם בעל המעמד בשטחה הגיאוגרפי של ישראל, אינה בגדר הלכה כללית בעלת השלכות רוחב על כל אדם המבקש לר...
עע"ם 170/12 - חדרי ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור ובקשה לקביעת מועד מוקדם לדיון
ערעור  |  170/12  |  5.1.2012
ערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המחוזי שלא לבטל את ההחלטה על הרחקתו בכפייה של פלסטיני לרצועת עזה בזמן שמתנהלים הליכים בבקשת איחוד משפחות עם אשתו, תושבת ישראל מירושלים המזרחית. המוקד מבקש להורות למשרד הפנים להתיר את כניסת האיש לישראל על מנת לתקן את העוול שגרמה העברתו בכפייה לרצועת עזה, אשר נעשתה בניגוד לחוק, בניגוד לפסיקה, ובניגוד לנוהלי משרד הפנים. המוקד מוסיף כי קריעת אבי המשפחה מבית...
בג"ץ 466/07, 5030/07 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' הודעה מטעם המשיבים
הודעה  |  5030/07  |  21.12.2011
הודעת הפרקליטות במקבץ עתירות שהגישו ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, נגד חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה). הפרקליטות מבקשת לעכב את ההכרעה בעתירות נוכח כוונת הממשלה לגבש חקיקה חדשה שתסדיר את מדיניות הכניסה לישראל והישיבה בה, ותתייחס, בין היתר, לאוכלוסיית השטחים. לפי הפרקליטות, הואיל והסדרי ההגירה החדשים עתידים להיות שונים מההסדר הקבוע בחוק היום, יש לעכב את מתן ההכרעה עד קבלת הנ...
4.12.2011
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2009 הפקיע משרד הפנים את תושבותם של 720 פלסטינים מירושלים המזרחית
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' הודעה מטעם העותרת
הודעה  |  5030/07  |  29.11.2011
בתגובה להודעת הפרקליטות חוזר המוקד להגנת הפרט וטוען כי יש לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה) כיוון שהוא פוגעני, בלתי מידתי ובלתי שוויוני, ותכליתו אינה ביטחונית אלא דמוגרפית-גזענית. המוקד מתנגד לבקשת המשיבים לעכב את ההכרעה בעתירות נוכח הליכי חקיקה חדשים שיסדירו את ההגירה לישראל, שכן החלטת הממשלה על שינוי נוהלי ההגירה התקבלה כבר לפני קרוב לשנתיים, ואין בה כדי להצדיק את דחיית ההכרעה. ...
ירושלים המזרחית – בעיות הומניטאריות עיקריות – דו"ח מיוחד של המשרד לעניינים הומניטאריים של האו"ם
דוח  |  24.3.2011
דו"ח של המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים של האו"ם (OCHA) הדן בבעיות ההומניטאריות העיקריות בירושלים המזרחית. בין היתר עוסק הדו"ח במעמד התושבות של פלסטינים בירושלים המזרחית; בתכנון, איזור והריסות מבנים בשטח הכבוש; בהתנחלויות; בחומת ההפרדה באזור ירושלים; ובהגבלות על הגישה לחינוך ובריאות. הדו"ח מזכיר כי מתוקף החוק ההומניטארי הבינלאומי וחוק זכויות האדם הבינלאומי חייבת ישראל, ככוח הכובש, להבטיח שהצרכ...
21.9.2010
בית המשפט המחוזי בבאר-שבע דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט, לאפשר לילדיה של תושבת ישראל המתגוררת בעזה להתלוות אליה לביקור משפחתי בירושלים: ישראל מתנה את יציאתן של נשים ממשפחות "חצויות" מרצועת עזה לישראל, בהשארת ילדיהן מאחור
עת"ם 50482-07-10 - אבריקה ואח' נ' מפקד אזור רצועת עזה ואח' תגובה מקדמית לעתירה
תגובה  |  50482-07-10  |  2.8.2010
תגובה מקדמית לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבת ישראל להיכנס לישראל ולבקר את משפחתה בירושלים המזרחית בלוויית ילדיה הקטינים. המדינה טוענת כי דין העתירה להימחק, וזאת בהתאם למדיניות ישראל לעניין כניסת פלסטינים מרצועת עזה לישראל – מדיניות "מבוססת על המצב המדיני-ביטחוני" – המתירה כניסה לישראל במקרים הומניטאריים חריגים בלבד, בדגש על מקרים רפואיים דחופים.
עת"ם 50482-07-10 - אבריקה ואח' נ' מפקד אזור רצועת עזה ואח' פרוטוקול ופסק דין
פסיקה / מחוזי  |  50482-07-10   |  2.8.2010
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבת ישראל להיכנס לישראל ולבקר את משפחתה בירושלים המזרחית בלוויית ילדיה הקטינים. העתירה נדחתה. ביהמ"ש קובע כי העתירות לא פירטו נסיבות חריגות ומיוחדות של מי מהעותרים הקטינים שבגללן לא תוכל אמו לצאת בלעדיו מן הרצועה ולבקר את משפחתה בישראל. עם זאת, רשאי יהיה כל אחד מהעותרים הקטינים לפנות בבקשה חוזרת וספציפית אם לטענתו מתקיימות נסיבות חריגות ומיוח...
עת"ם 50482-07-10 - אבריקה ואח' נ' מפקד אזור רצועת עזה ואח' עתירה
עתירה מנהלית  |  50482-07-10  |  29.7.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבת ישראל להיכנס לישראל ולבקר את משפחתה בירושלים המזרחית בלוויית ילדיה הקטינים. העותרת נשואה לתושב הרשות הפלסטינית ומתגוררת עמו ברצועת עזה בהתאם לנוהל משפחות חצויות. המוקד טוען כי סירוב הצבא לאפשר לעותרת לבקר את משפחתה בישראל יחד עם ילדיה מעורר חשד שההחלטה מבוססת על שיקולים זרים, תוך סטייה מהחלטות קודמות, ותוך פגיעה לא מידתית, וללא שום תכלית ראויה, בז...
כניסת קטינים נלווים עם הוריהם לישראל לצורך ביקור
תכתובת עקרונית  |  10.6.2010
פניית המוקד להגנת הפרט למתאם פעולות הממשלה בשטחים בעניין קטינים הנלווים להוריהם המבקרים בישראל. המוקד דורש כי הצבא יאפשר לישראלים השוהים ברצועת עזה להיכנס לביקור בישראל יחד עם ילדיהם. בקשות רבות שהופנו למת"ק עזה סורבו לאור עמדה כללית ושרירותית שלפיה יציאת קטינים מהרצועה "אינה עומדת בקריטריונים". מדובר בפגיעה ממשית ביכולתם, ובזכותם, של אותם אנשים לבקר את משפחתם, ולעתים קרובות במניעת הביקור למעשה...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב