שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

כניסה לישראל מעזה

(20-1 מ-187)
  מסמכים (187)     תיקים (6)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף21.6.2020
ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון: על ישראל לאפשר תנועת פלסטינים במעבר ארז, ולאפשר הגשת בקשות להיתרים במנותק מגופי התיאום של הרשות הפלסטינית
הנדון: חובת ישראל להבטיח מידית יציאת וכניסת פלסטינים דרך מחסום ארז
תכתובת עקרונית  |  18.6.2020
12.4.2018
ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: יש לקצר את זמני הטיפול בבקשות לכניסת פלסטינים מרצועת עזה לישראל
בג"ץ 2852/18 - עמותת גישה ואח' נ' שר הביטחון ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  2852/18  |  10.4.2018
עתירה שהגישו שלושה ארגוני זכויות האדם, בהם המוקד להגנת הפרט, לתקן את "נוהל הטיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי עזה" כך שסד הזמנים הקבוע בו יהלום את פסיקת בג"ץ. הארגונים טוענים כי הנוהל החדש קובע סד זמנים ארוך ובלתי סביר לטיפול בבקשותיהם של תושבי רצועת עזה המעוניינים להיכנס לישראל, לעבור דרכה לגדה המערבית או לצאת מגשר אלנבי לחו"ל. לפי הנוהל, משך בחינת הבקשה ינוע בין חודש לארבעה חודשים, אף על פי...
טיפול בבקשות היתרים לפלסטינים תושבי רצועת עזה
נוהל  |  2852/18  |  17.10.2017
27106-06-17 - ביארי ואח' נ' שר הביטחון ואח' פרוטוקול ופסק דין
פסיקה / מחוזי  |  27106-06-17  |  12.7.2017
פסק דין בעתירת ארגון גישה להורות למדינה להתיר את כניסתן של שתי אזרחיות החיות ברצועת עזה יחד עם ילדיהן. בית המשפט מורה למדינה לגבש תוך חצי שנה נוהל לגבי כניסתם לישראל של ילדים פלסטינים להורים ישראלים, ומדגיש כי על המדינה לשים לב כי "היחס לילדים פלסטינאיים להורים ישראליים הוא אותו יחס לו זוכים ילדים פלסטינאיים להורים פלסטינאיים, בה בעת שלהורים ישראליים, בשונה מלהורים פלסטינאיים, יש את הזכות להיכנ...
בג"ץ 4237/16 - והבה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מקדמית מטעם המשיב
תגובה  |  4237/16  |  16.6.2017
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית. המדינה מעדכנת כי היא עומדת על סירובה לאשר את ביקורה של האישה בעזה הואיל ו"בידי כוחות הביטחון מצוי מידע מודיעני סודי המלמד כי העותרת מצויה בקשר עדכני עם פעילים בהתאחדות בלתי מותרת", ומתן ההיתר טומן בחובו "סכנה לשלום הציבור בישראל ולביטחונו".
הנדון: בג"ץ 4237/16 - והבה (ת"ז ___)
תכתובת עקרונית  |  4237/16  |  12.7.2016
הודעת המדינה למוקד להגנת הפרט כי החליטה להיעתר לבקשתו לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית למשך שישה חודשים, בתנאי שהאישה תשוב לרצועה מיד עם קבלת ההיתר. בנוסף מבהירה המדינה כי אם תיכנס האישה לישראל, שם מתגוררים קרובי משפחתה, יהיה עליה להגיש בקשה מוקדמת חדשה לכניסה חזרה לרצועה, וכי "ככל שתוגש בקשה בנסיבות שכאלה, בכוונתם [של גורמי הביטחון] להתנגד לה".
בג"ץ 4237/16 - והבה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מטעם העותרות לתגובה המקדמית מטעם המשיב
תגובה  |   4237/16  |  11.7.2016
תגובת המוקד להגנת הפרט להחלטת הצבא שלא לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית הנשואה לעזתי. המוקד טוען כי עמדת הצבא מעידה על חוסר הבנה של נסיבות העניין או התעלמות מכוונת מהן, שכן מדובר בבקשה של אישה שמתגוררת ברצועה זה כ-13 שנים להמשיך להתגורר בביתה, ולא בבקשה להיתר כניסה לעזה, ומשמעות ההחלטה היא הפרדת האישה ממשפחתה ופגיעה קשה בזכות היסוד שלה לחיי משפחה. בנוסף טוען המוקד כי הצבא...
בג"ץ 4237/16 - והבה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  4237/16  |  26.5.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית. האישה נשואה משנת 1980 לפלסטיני המתגורר ברצועה. לבני הזוג תשעה ילדים, כולם למעט בתם הבכורה גרים בעזה. האישה גרה עם בעלה בעזה משנת 2004, ונכנסת מפעם לפעם לישראל לבקר את משפחתה המורחבת. בשל נוהל "משפחות חצויות" מחדשת האישה את היתרי השהייה שלה כל חצי שנה, ובמרץ 2016 סורבה בקשתה לחידוש ההיתר. המוקד דורש כי...
הנדון: בקשה ליציאה מישראל לרצועה של משפחת והבה (שלכם 14985)
תכתובת עקרונית  |  4.5.2016
סירוב הצבא לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבוע בדחיפות מועד לחידוש היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית, הנשואה מאז 1980 לתושב הרצועה. הצבא מסרב לחידוש ההיתר "עקב התנגדות ביטחונית".
הנדון: חידוש היתר שהייה ברצועת עזה – משפחה חצויה גב' והבה, ת"ז
תכתובת עקרונית  |  22.3.2016
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא לקבוע בדחיפות מועד לחידוש היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית. האישה נשואה משנת 1980 לפלסטיני תושב הרצועה, ומתגוררת בעזה מאז שנת 2004. במסגרת נוהל "משפחות חצויות" מקבלת האישה היתרי שהייה ברצועה אותם עליה לחדש אחת לחצי שנה. במרץ 2016 סורבה בקשתה של האישה לחידוש היתר השהייה ברצועה, ועל כן מבקש המוקד לקבוע בדחיפות מועד לחידוש ההיתר.
14.3.2016
פעוט בעזה נהרג ב-2003 מאש חייל ישראלי: 13 שנים נדרשו למדינה להסכים סוף סוף להתיר כניסת האב לישראל כדי להעיד על אסונו בבית המשפט
עע"ם 7499/12 - בדרסאוי ואח' נ' מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח' החלטה
החלטה  |  7499/12  |  31.12.2015
החלטה בערעור המוקד להגנת הפרט על החלטת בית המשפט המחוזי בעניינם של זוג הורים מרצועת עזה שהמדינה הכירה בזכותם להגיש תביעת נזיקין בעקבות מותו של בנם בן השנה וחצי מאש חייל אך סירבה להתיר לאם ולעד נוסף להיכנס לישראל. בית המשפט מורה לאם ולעד הנוסף להגיש בקשה חדשה עד 21.2.2016, ולמדינה למסור הודעה מעדכנת תוך 15 יום נוספים.
בג"ץ 4953/15 - מנצור ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מטעם המשיב
תגובה  |  3.9.2015
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לאישה לבקר את אמה ואחיותיה ברצועת עזה במהלך עיד אל-פיטר. המדינה טוענת כי אף שעתירת המוקד הוגשה בעניינה של האישה בלבד, בפועל מבקש המוקד להרחיב את מדיניות הביקורים ברצועה "כך שתותר למעשה כניסתם של כלל אזרחי ישראל ותושביה המעוניינים לבקר אצל קרובי משפחתם ברצועת עזה במהלך החג". לגישת המדינה, אין לבית המשפט עילה להתערב במדיניות בנושא כניסת ישראלים לביקורים ...
מאמר מערכת עיתון הארץ, "לשחרר את עזה", 26.12.14
עיתונות  |  26.12.2014
מאמר המערכת של עיתון הארץ, המתאר את המצב ההומניטארי החמור ששורר ברצועת עזה המביא חלק מתושביה לכדי פעולות נואשות. כותב המאמר קורא ל"ישראל לבטל את מדיניות הסגר וניתוק הרצועה, ולהכיר בכך שתושבי הרצועה הם חלק בלתי נפרד מהעם הפלסטיני, שהנהגתו הרשמית שואפת להקים לו מדינה לצד ישראל".המאמר באתר העיתון© כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון "הארץ" בע"מ.
16.10.2014
לעג לרש: בפעם השנייה בתוך חודש וחצי מפרסמת ישראל נהלים "מקלים" המותירים את רצועת עזה מבודדת מהעולם
פקודת מתפ"ש- סטאטוס הרשאות לכניסת פלסטינים לישראל, ליציאתם לחו"ל ולמעברם בין איו"ש לבין רצועת עזה 15.10.2014
נוהל  |  15.10.2014
קובץ פקודות של הצבא, המתעדכנות מדי פעם, המפרטות את ההגבלות על מעבר האוכלוסייה הפלסטינית בין הגדה המערבית, רצועת עזה וישראל. בין ההקלות הנוגעות לכניסה לרצועת עזה ויציאה ממנה: התרת מעברם של חולים מעזה לגדה גם כשאינם במצב רפואי דחוף, בכפוף למכסה של עשרים חולים ביום ולהליך אבחון ובידוק. כמו כן חודשו הפקודות הנוגעות לביקורי משפחות מעזה אצל בניהן הכלואים בישראל, בכפוף למגבלות וקריטריונים שונים. ל"הקל...
6.10.2014
מעט מדי, עלוב מדי: לאחר שבע שנות מצור, ובעקבות המתקפה המכונה "צוק איתן", ישראל מכריזה על "הקלות" לתושבי רצועת עזה
(הודעת דובר צה"ל) היערכות לקראת חג הקורבן - עיד אל אדחא
הודעה לעיתונות  |  1.10.2014
הודעת דובר צה"ל כי לרגל חג הקורבן יינקטו "מספר צעדים לטובת האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון וברצועת עזה", וזאת "כחלק מהמדיניות לשיפור מרקם החיים של האוכלוסייה הפלסטינית". במסגרת זו, ובימים 5-7.10.2014 בלבד, יאשר הצבא מדי יום את כניסתם של 500 מתפללים מהרצועה, בני 60 ומעלה, למסגד אל-אקצא, ויאפשר ל-500 תושבי הרצועה, בני 60 ומעלה, לבקר את קרוביהם מדרגה ראשונה בגדה המערבית.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב