שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

מניעת ביקורי אסירים מטעם הצבא

(20-1 מ-127)
  מסמכים (127)     תיקים (4)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףהנדון: בקשה לקבל מידע - בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019 - התייחסות מנהא"ז איו"ש - מענה המשך
תכתובת עקרונית  |  25.7.2020
הנדון:בקשה לקבלת מידע – בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019 - בקשת הבהרה
תכתובת עקרונית  |  2.6.2020
הנדון: בקשה לקבל מידע - בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019 - התייחסות מנהא"ז איו"ש - מענה
תכתובת עקרונית  |  9.3.2020
הנדון: "בקשת לקבלת מידע - בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019" - התייחסות מנהא"ז איו"ש
תכתובת עקרונית  |  9.3.2020
הנדון: בקשה לקבלת מידע – בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019
תכתובת עקרונית  |  19.1.2020
הנדון: בקשת לקבלת מידע - בקשות של פלסטינים להיתרי כניסה לישראל לצורך ביקור קרוב משפחה בכלא בשנת 2019
תכתובת עקרונית  |  19.1.2020
19.1.2020
בעקבות עתירת המוקד: הותר מעברה במחסום של נערה בת 14 לצורך ביקור אחיה הכלוא, על אף שמוטלת נגדה "מניעה ביטחונית"; הצבא התחייב לערוך להבא בירור מיידי שיאפשר לילדים "מנועי כניסה" להמשיך בדרכם לביקור יקירם
עת"ם 44021-11-19 נחלה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית תגובה מטעם המדינה
תגובה  |  44021-11-19  |  13.1.2020
עת"ם 44021-11-19 נחלה נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  44021-11-19   |  19.11.2019
15.4.2019
בעילה ביטחונית וללא כל נימוק, חותר הצבא להחמיר את דרישותיו בנוגע לכניסתם לישראל של ילדים פלסטינים בני 16 ומטה למטרת ביקור קרוביהם הכלואים בשטחהּ. בית המשפט המחוזי נמנע מלקיים דיון בעתירות המוקד בנושא
עת"ם 31227-02-19 - צבאח ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובת העותרים להודעת המשיב
תגובה  |  31227-02-19  |  10.4.2019
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירתו להתיר לאחיו בן ה-13 של צעיר פלסטיני הכלוא בישראל לבקרו. המוקד מבקש שבית המשפט ידון במדיניות החדשה של הצבא, שלפיה הוא מונע בנימוקי ביטחון מקטינים לבקר את בני משפחותיהם הכלואים בישראל, אף כי עניינו הפרטני של הקטין נפתר. המוקד טוען שהמדיניות חדשה ואין בארגון הצלב האדום מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים, וכך נשללת מקטינים היכולת לפעול נגד מניעת מעברם, אלא אם כ...
עת"ם 31227-02-19 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה ובקשה מוסכמת להארכת מועד מטעם המשיב
הודעה  |  31227-02-19  |  31.3.2019
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לאחיו בן ה-13 של צעיר פלסטיני הכלוא בישראל לבקרו. המדינה מוסרת כי נגד הקטין מוזנת מניעה ביטחונית, אך הנהלים מאפשרים לתת היתר לאחר אבחון פרטני. עם זאת, עבור קטינים לא נדרש היתר כניסה, ו"מכאן הקושי שנוצר בעניינו". המדינה טוענת שבמקרים אלו יש לבצע תיאום מול המנהל האזרחי.
עת"ם 31227-02-19 - צבאח ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה ובקשה מטעם המשיב
הודעה  |  31227-02-19  |  31.3.2019
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לאחיו בן ה-13 של צעיר פלסטיני הכלוא בישראל לבקרו. המדינה מעדכנת שהוחלט לתת לקטין היתר לתקופה של שנה "כל עוד לא יתקבל מידע ביטחוני" על אודותיו.
עת"ם 38848-12-18 - אלצאלחי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הבהרה מטעם המשיבים
הודעה  |  38848-12-18  |  28.3.2019
הבהרת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר את כניסתן של שתי אחיות בנות 13 ו-15 לבקר את אביהן הכלוא בישראל. המדינה מבהירה כי לקטינות "יותר לעבור במחסום כל אימת שיגיעו למעבר בליווי אחראי מבוגר".
27.3.2019
המוקד בעתירה לבג"ץ בשמו של צעיר פלסטיני הכלוא בכלא בישראל כ"שוהה בלתי חוקי" זה למעלה משנתיים: אלמלא הקפיאה ישראל את ההליכים לאיחוד משפחות בגדה המערבית, לא היה בסיס לכליאתו של הצעיר
20.3.2019
בשל התבצרות הצבא בטעותו, נמנע מאם מלבקר את בנה הכלוא בישראל במשך למעלה משנתיים: הביקור הותר רק בעקבות עתירת המוקד
עת"ם 73547-12-18 צביח נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה מטעם המשיב
הודעה  |  6.3.2019
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטינית בת 69 משכם לבקר אצל בנה הכלוא בישראל. הרשויות מנעו את ביקורה במשך יותר משנתיים וחצי בטענה שאינה אמו. המדינה טוענת שהאיסור הוטל בעקבות תקלה ברישום שמה של האם, ומעדכנת שהשם הנכון הוזן עתה במחשבי המנהל האזרחי ושהונפק לה היתר.
עת"ם 38848-12-18 - אלצאלחי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיבים
תגובה  |  38848-12-18  |  6.2.2019
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לשתי אחיות בנות 13 ו-15 לבקר אצל אביהן הכלוא בישראל. המדינה מודיעה שהוחלט להתיר את כניסתן לכלא אף שקיימת מניעה ביטחונית לגביהן. המדינה מתייחסת לתלונת המוקד על שינוי במדיניות והחלה של מניעת כניסה בעילה של מניעה ביטחונית על קטינים בני פחות מ-16, ומעדכנת כי "מתבצעת בימים אלו בחינה לצורך גיבוש מתווה סדור שיאפשר הגשת בקשות לאבחון עבור קטינים שלגביהם מוזנת מ...
עת"ם 46579-11-18 - עמרו ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה מטעם המשיב
הודעה  |  46579-11-18  |  4.2.2019
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה להתיר לקטין לבקר אצל אחיו הכלוא בישראל. המדינה מודיעה כי מניעה ביטחונית מונעת את כניסתו של הקטין, וכי תתיר את מעברו רק אם יבוא למחסום בליווי מבוגר.
עת"ם 73547-12-18 צביח נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  31.12.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטינית בת 69 משכם לבקר אצל בנה הכלוא בישראל. הרשויות מנעו את ביקורה במשך יותר משנתיים וחצי בטענה שאינה אמו, אף שתעודת הלידה שהוגשה להן מפריכה טענה זו ואף שהביקורים התאפשרו קודם במשך שנים. המוקד טוען שהמדינה מפירה את זכות האישה ובנה לחיי משפחה ומדגיש ששלילת הביקור היא החלטה שרירותית המנוגדת לכללי המנהל התקין ומתעלמת מתיעוד הקשר המשפחתי ביניהם.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב