שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

תנאי כליאה

(20-1 מ-241)
  מסמכים (241)     תיקים (10)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף16.8.2018
במענה לבקשת חופש מידע של המוקד: שב"ס מסר נתונים אודות מספר הקטינים הפלסטינים, תושבי הגדה המערבית, המוחזקים במתקניו מראשית שנת 2018
בקשת מידע - נתונים אודות מספר הכלואים הקטינים בשב"ס, סימוכין: פנייתכם מיום 15.7.18
תכתובת עקרונית  |  15.8.2018
תשובת שב"ס לבקשת המוקד להגנת הפרט לקבל מידע בעניין קטינים פלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" בבתי סוהר בשנת 2018. מטבלאות ששב"ס העביר לידי המוקד עולה כי רוב הקטינים הכלואים הם בנים, בני 16-17, שטרם נשפטו, וכי מדי חודש מוחזקים בין שלושה לארבעה קטינים במעצר מנהלי.
בקשה לפי חוק חופש המידע – מספר הכלואים הקטינים המוחזקים בשב"ס
תכתובת עקרונית  |  15.7.2018
פניית המוקד להגנת הפרט לשב"ס בבקשה לקבל מידע על מספר הקטינים הפלסטינים המסווגים כ"ביטחוניים" ומוחזקים בבתי סוהר מתחילת 2018, בחלוקה לפי חודשים. המוקד מבקש כי שב"ס יפלח את הנתונים לפי מין, גיל ומקום הכליאה. בנוסף, מבקש המוקד לדעת כמה מהקטינים הם תושבי ירושלים.
ילדות אזוּקה: מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דוח המוקד  |  29.4.2018
דוח המוקד להגנת הפרט בעניין מעצרם של קטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית. הדוח מצביע על מגמה של הפרת זכויותיהם של קטינים הנעצרים ונחקרים על ידי כוחות הביטחון הישראלים. כפי שעולה מ-29 עדויות שנגבו בשנת 2017, קטינים פלסטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לישראל, ונחקרים בלי שהובהרו להם זכויותיהם ובדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה. בנוסף, נראה כי חוקריהם לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נו...
29.4.2018
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט: ילדות אזוּקה - מעצרם של נערים פלסטינים בגדה המערבית
דו"ח: לא מוגנים – מעצר נערים בירושלים המזרחית
עיתונות מקומית, צח רובינשטיין  |  25.10.2017
דו״ח חדש שמפרסמים היום בצלם והמוקד להגנת הפרט, "לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית", חושף כיצד מפרות הרשויות הישראליות – המשטרה, שירות בתי הסוהר ומערכת בתי המשפט – באופן שיטתי ונרחב את זכויות האדם של מאות נערים הנעצרים מדי שנה בירושלים המזרחית.
לא מוגנים: מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
דוח המוקד  |  25.10.2017
דו"ח המוקד להגנת הפרט ובצלם הבוחן כיצד נעצרים נערים פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית וכיצד נוהגת בהם מערכת אכיפת החוק. מהמחקר עולה כי ברוב המקרים הנערים נלקחים מבתיהם או ממקום סמוך, נחקרים במשך שעות ונכלאים בתנאים קשים, וחלקם אף סובלים מאלימות. הם עוברים את התהליך כולו בבדידות מוחלטת, בלי נוכחות אדם שיוכל להגן עליהם, להסביר להם את שעתיד להתרחש ולסייע להם. הארגונים טוענים כי מערכת אכיפת החוק מתייח...
25.10.2017
דו"ח חדש של המוקד להגנת הפרט ובצלם: לא מוגנים – מעצרם של נערים בירושלים המזרחית
הנדון: פנייתכם בנושא "תנאי הכליאה הקשים עבור קטינים המוחזקים בבימ"ר ירושלים"
תכתובת עקרונית  |  23.2.2017
תשובת השב"ס לדרישת המוקד להגנת הפרט להעביר את הקטינים הפלסטינים המוחזקים בבית המעצר בירושלים למתקן אחר או להתאים את בית המעצר לכליאת קטינים על פי כללי הדין. השב"ס מעדכן כי בוצעה ביקורת פתע בבית המעצר וכי טענות המוקד נבחנו על ידי צוות הביקורת "ורובן ככולן נמצאו חסרות בסיס".
2.2.2017
בעקבות עתירת המוקד: שב"ס נדרש לבחון אפשרויות לשיפור התנאים הסניטאריים בכלא שקמה; התקנה של דלתות המפרידות בין השירותים לחלל תא המעצר הושלמה בכל מתקני החקירות של השב"כ
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר פסק דין
פסיקה / עליון  |  6392/15  |  1.2.2017
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה. בית המשפט מוחק את העתירה בהתאם לבקשת המדינה והמוקד, לאחר שהמדינה הודיעה כי הושלמה התקנת הדלתות בתוך התאים המפרידות בין השירותים לחלל התא וכי תאי העצירים מנוקים כל יום על ידי עובדי ניקיון. הודעת המדינה באה על רקע דרישת השופטים מהמוקד לצמצם את טענותיו לשני תחומים מרכזיים....
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר הודעה מטעם המדינה
הודעה  |  6392/15  |  17.1.2017
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה. המדינה מעדכנת את בית המשפט כי בהתאם להוראתו להתמקד "בנושא השירותים והתנאים הסניטריים" הושלמה התקנת הדלתות בתוך התאים המפרידות בין השירותים לחלל התא בכל מתקני החקירות של השב"כ, ותאי העצורים מנוקים כל יום על ידי עובדי ניקיון.
1.1.2017
המוקד לשב"ס: קטינים מירושלים המזרחית מוחזקים ב"מגרש הרוסים" בתנאי מעצר בלתי ראויים, שאינם הולמים את החוק
הנדון: תנאי הכליאה הקשים עבור קטינים המוחזקים בבימ"ר ירושלים
תכתובת עקרונית  |  21.12.2016
דרישת המוקד להגנת הפרט מהשב"ס להעביר את הקטינים הפלסטינים המוחזקים בבית המעצר בירושלים למתקן אחר, או להתאים את בית המעצר לכליאת קטינים על פי כללי הדין. דרישת המוקד באה בעקבות הצטברות מקרים משנת 2016 שבהם קטינים תושבי ירושלים המזרחית הוחזקו בבית מעצר בעיר תוך פגיעה חמורה ושיטתית בזכויותיהם. המוקד קובל במכתבו על היעדר תנאי תברואה הולמים, על מניעת קשר עם בני המשפחה ועל היעדר מסגרת לימודית; ומוסיף,...
הנדון: פניה לפי חוק חופש המידע - נתונים אודות קטינים
תכתובת עקרונית  |  28.8.2016
תשובת השב"ס לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט אודות מקומות הכליאה בישראל בהם מוחזקים קטינים וקטינות פלסטינים הן מירושלים והן מהגדה המערבית. מתשובת השב"ס עולה כי קטינים ירושלמים "פליליים" מוחזקים בבית הסוהר אופק ובמגרש הרוסים; קטינים ירושלמים "ביטחוניים" מוחזקים במגידו; לגבי קטינות ירושלמיות "פליליות" אין מידע; קטינות ירושלמיות "ביטחוניות" מוחזקות בכלא השרון; קטינים מהגדה המערבית "...
רע"ב 4612/16 - המבקש: פלוני נ' ועדת השחרורים ואח' החלטה
החלטה  |  4612/16  |  25.7.2016
באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ.
בג"ץ 6392/15 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול
פרוטוקול  |  6392/15  |  25.7.2016
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לשפר את תנאי הכליאה הבלתי אנושיים של עצורים פלסטינים באגף נחקרי שב"כ בכלא שקמה, ולהעביר את המוחזקים בו למתקן כליאה חלופי ראוי עד אשר יתוקנו הליקויים. במהלך הדיון הורו השופטים למוקד למקד את העתירה בשני תחומים שהוא מוצא כחמורים במיוחד. המוקד בחר להתייחס להפרדה בין התא לשירותים ולתנאי ההיגיינה בכלל. בעקבות זאת הורו השופטים למדינה לבחון, בין היתר,...
25.7.2016
בג"ץ לשב"ס: יש לבחון את האפשרויות לשיפור התנאים הסניטריים בכלא שקמה; בג"ץ למוקד: עליכם להתמקד בשני תחומים בלבד(!) מאלה שהועלו בעתירה
רע"ב 4644/15, 6486/15, 8879/15 - ראעי ואח' נ' שירות בתי הסוהר ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  4644/15  |  15.6.2016
פסק דין של בית המשפט העליון המבטל את הוראת השעה של שירות בתי הסוהר המונעת מאסירים שאינם תושבי ישראל ומאסירים ביטחוניים להיפגש עם מומחים פרטיים לצורך הכנת תכניות שיקום. בית המשפט קובע כי הוראת השעה פוגעת בזכותם של האסירים להליך הוגן באופן שאינו מידתי. השופטים סבורים כי מניעת האפשרות להגיש לוועדת השחרורים תכנית שיקום פרטית מטעם האסיר פוגעת ביכולתה של הוועדה להפעיל שיקול דעת עצמאי על בסיס תשתית הע...
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – כליאת קטינים פלסטינים בישראל
תכתובת עקרונית  |  8.6.2016
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט לשב"ס אודות מקומות הכליאה בישראל בהם מוחזקים קטינים וקטינות פלסטינים, הן מירושלים והן מהגדה המערבית, הכלואים בשל עבירות פליליות וביטחוניות.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב