שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

איתור כלואים

(20-1 מ-194)
  מסמכים (194)     תיקים (5)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף16.9.2019
בעקבות תלונת המוקד, מודה הצבא: מסרנו מידע שגוי לפיו עצור פלסטיני שוחרר לביתו; מדובר ב"אירוע חמור" – הנהלים יחודדו
הנדון: מסירת מידע שגוי אודות מקום הימצאותו של עצור בטחוני - תחקיר (מענה הצבא)
תכתובת עקרונית  |  15.9.2019
הנדון: תלונה על טעות במתן תשובה ממשל"ט כליאה (פניית המוקד)
תכתובת עקרונית  |  11.7.2019
9.9.2018
הצבא עצר נער פלסטיני בן 15, ואז לא הצליח לאתרו: משך ארבעה ימים לא נמסר להוריו כל מידע אודות מקום החזקתו
הנדון: קדם בג"ץ בעניין איתור העצור הקטין____ אבו עישה, ת"ז ___
תכתובת עקרונית  |  3.9.2018
קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-מסירת פרטים על מקום החזקתו של קטין בן 15 שנעצר בחברון על ידי כוחות הביטחון. המוקד פנה בקדם בג"ץ זה לאחר שחלפו שלושה ימים ממועד המעצר, שבמהלכם לא יידע שום גורם את המשפחה על מקום החזקת הקטין ואף המוקד לא הצליח לקבל מהרשויות מידע על מקום הימצאו. המוקד מציין כי בשל גילו הצעיר הקטין טרם הנפיק תעודת זהות, ועולה חשש שאין התאמה בין פרטיו כפי שהם מופיעים במרשם ה...
28.3.2018
בעקבות עתירת הביאס קורפוס של המוקד: ישראל חידדה את ההנחיות לאיתור עצורים ופועלת לגיבוש נוהל מקיף בנושא
בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה מטעם המשיבים
הודעה  |  1440/18  |  26.3.2018
20.2.2018
רק 96 שעות לאחר מעצרו של צעיר פלסטיני, מסרו הרשויות למשפחתו היכן הוא מוחזק: בעקבות עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד בעניינו, נדרשות הרשויות להגיש לבית המשפט סיכום בדבר הפקת לקחים מהמקרה
בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  1440/18  |  19.2.2018
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של עצור פלסטיני מאזור חברון. בית המשפט קובע כי אחרי שהמדינה מסרה למוקד מידע אודות מקום החזקתו של העצור, המשך הדיון בעתירה התייתר. עם זאת מציין בית המשפט כי המענה לבקשת המוקד לאתר את העצור לא ניתן בתוך 24 שעות כנדרש על פי הנוהל. בהמשך להצהרת המדינה על כוונתה לקיים ישיבה "של הגורמים הנוגעים בדבר להפקת לקחים ולחידוד הוראות הנוהל" מורה בית המ...
בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים ובקשה לביטול הדיון
תגובה  |  1440/18  |  19.2.2018
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של עצור פלסטיני מאזור חברון. המדינה מוסרת כי האיש מוחזק בבית המעצר עציון מיום מעצרו, וכי מעצרו הוארך לצורכי חקירה. המדינה טוענת כי אביו של העצור נכח בדיון על הארכת המעצר, שהתקיים ביום שבו הוגשה העתירה בעניינו, וכך היה מודע למקום מעצרו של הבן. המדינה שואלת מדוע עובדה זו לא צוינה בעתירה, ומבקשת למחוק אותה ולחייב בהוצאות את המוקד.
בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פרוטוקול
פרוטוקול  |  1440/18  |  19.2.2018
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של עצור פלסטיני מאזור חברון. טרם הגשת העתירה עמד המוקד בקשר עם מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) במשך שלושה ימים, שבסופם נמסר למוקד כי האיש "לא נמצא". במהלך הדיון שואל המוקד מדוע לא עדכנו המשיבים את משפחתו של העצור בדבר מקום החזקתו, על אף שזה היה ידוע להם; והמדינה משיבה כי תקלה גרמה לאיחור בפניית המשל"ט למשטרה בבקשת המיד...
בג"ץ 1440/18 - רשיד ואח' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס
עתירה לבג"ץ  |  1440/18  |  18.2.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט לצו הביאס קורפוס בעניינו של פלסטיני שנעצר בבית משפחתו באזור חברון. המוקד עמד בקשר עם מרכז השליטה הצבאי לענייני כליאה (משל"ט כליאה) מיום מעצרו של האיש, ולאחר שלושה ימי חיפושים נמסר מהמשל"ט כי הוא לא נמצא. המוקד טוען כי קבלת הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד הן של העצור והן של בני משפחתו, כחלק מזכות היסוד לכבוד האדם, ובה תלוי מימושן של זכויות אחרות של העצור...
1.1.2018
פעילות המוקד בשנת 2017: סיכום ונתונים
23.5.2017
עקבותיו של עצור פלסטיני נעלמו: חרף הדחיפות קבע השופט הנדל, כי המדינה תגיש תגובתה לעתירת הביאס קורפוס בתוך 10 ימים(!)
בג"ץ 4219/17 - גאדאללה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס
עתירה לבג"ץ  |  בג"ץ 6209/16  |  22.5.2017
עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של צעיר פלסטיני שהגיע לחקירה במת"ק בשומרון ולמרות שנאמר לאביו כי הוא צפוי להשתחרר תוך יומיים חלף כשבוע ומקום מעצרו לא נמסר למשפחה. המוקד טוען כי קבלת הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד הן של העצור והן של בני משפחתו, כחלק מזכות היסוד לכבוד האדם, ובה תלוי מימושן של זכויות אחרות של העצור – לייצוג משפטי, להתערבות בעניין תנאי מעצר...
14.3.2017
המוקד מוחה על הטלת דופי בעבודתו לאיתור כלואים פלסטינים: צעד נוסף במאמצי המערכת למנוע את חשיפת מחדליה ולהקשות על ארגוני זכויות האדם לבצע מלאכתם נאמנה
הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים [לפרקליטות המדינה]
תכתובת עקרונית  |  9273/16  |  13.3.2017
פניית המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בעקבות תגובתה לעתירתו לצו הביאס קורפוס בעניין קטין פלסטיני שנעצר. המוקד מוחה על טענת המדינה כאילו התעורר חשד שהמוקד פונה לעתים שלא בשליחות משפחת העצור. המדינה אף גיבשה טופס פניות חדש שיחייב למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש בכל פנייה לאיתור עצורים. המוקד עומד על כך שהטופס החדש לא ייעל את העבודה, כפי שהמליץ בית המשפט, אלא יסרבל אותרה, שהרי המוקד מטפל מדי שנה באל...
12.3.2017
מה קורה בכלא הסודי שמחזיקה ישראל? שואל המוקד והצבא עונה: "נבקש להפנותך לתשובתנו לפנייתכם הקודמת בעניין זה משנת 2011, המצורפת לעיונכם בשנית", אלא שגם בתשובה מ-2011 לא ניתן המידע המבוקש
הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים
תכתובת עקרונית  |  8.3.2017
פניית המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה בעקבות החלטתו לחייב את המוקד להשתמש בטופס חדש לאיתור כלואים, המסרבל את העבודה. המוקד, המטפל מדי שנה בכ-6,000 בקשות לאיתור עצורים, טוען כי דפוס העבודה החדש יחייב להכין עבור כל פונה ופונה טופס משלו ויאריך את משך הטיפול הן במוקד והן בצבא. בפרט, המוקד מוחה על הדרישה למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש לאתר את הכלוא, היות שאין בדרישה זו כדי לסייע באיתור או לייעל את...
בג"ץ 9273/16 - שייך ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  9273/16  |  6.3.2017
פסק דין בעתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של קטין פלסטיני, פצוע ברגלו ונזקק לניתוח, שנעצר בביתו שבנפת רמאללה. בית המשפט מוחק את העתירה ומתייחס להצהרת המדינה שנעשים מאמצים למזער את מספר המקרים בהם לא נמסר למשפחה מידע על מקום הימצאו של קטין. בנוסף ציינו השופטים את הערת נציגי משל"ט הכליאה הצבאי שהם "יהיו קשובים להצעות ולרעיונות של המוקד על מנת לשפר את השירות הניתן ככל האפשר".


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב