שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

חופש תנועה

(20-1 מ-1540)
  מסמכים (1540)     תיקים (55)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף



18.6.2017
בעקבות עתירת המוקד: המינהל האזרחי החל לנקוט צעדים לשיפור מערכות הטיפול בבקשות של פלסטינים ליציאה לחו"ל
בג"ץ 4237/16 - והבה ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מקדמית מטעם המשיב
תגובה  |  4237/16  |  16.6.2017
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לחדש את היתר השהייה ברצועת עזה של תושבת ירושלים המזרחית. המדינה מעדכנת כי היא עומדת על סירובה לאשר את ביקורה של האישה בעזה הואיל ו"בידי כוחות הביטחון מצוי מידע מודיעני סודי המלמד כי העותרת מצויה בקשר עדכני עם פעילים בהתאחדות בלתי מותרת", ומתן ההיתר טומן בחובו "סכנה לשלום הציבור בישראל ולביטחונו".
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעה משלימה מטעם המשיב
הודעה  |  3764/16  |  15.6.2017
14.6.2017
המוקד למינהל האזרחי: יש לבחון מחדש את הוראותיו של קפ"ק "מרחב התפר" ולערוך שינויים בהתאם לצרכי האוכלוסייה הפלסטינית
הנדון: קפ"ק "מרחב התפר" 2017
תכתובת עקרונית  |  13.6.2017
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא כי יבחן מחדש את הנוסח החדש של פקודות (קפ"ק) "מרחב התפר". המוקד טוען כי הקפ"ק החדש ממשיך את מגמת צמצום זכויותיהם של פלסטינים לעבוד ולנוע בשטח "מרחב התפר" ולעבד את הקרקעות החקלאיות שבבעלותם. המוקד מוסיף כי הצבא ייסד מנגנון ביורוקרטי סבוך שלכאורה נועד להסדיר את הגישה לאדמות, ואילו בפועל מקשה המנגנון על התושבים הפלסטינים לממש את זכויותיהם ומונע את גישתם לאדמותיהם. כמו כ...
בג"ץ 4667/17 - כראג'ה ואח' נ' שירות בתי הסוהר ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  בג"ץ 4667/17  |  8.6.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להימנע מגירושו של צעיר פלסטיני מהגדה המערבית לרצועת עזה. הצעיר, יליד הרצועה, עבר עם משפחתו לגדה כשהיה בן שנה. בימים אלה, לקראת סיום ריצוי מאסרו בבית כלא בישראל, בישרו לו הרשויות כי בכוונתן לגרשו לעזה, בתואנה שהוא עדיין רשום במרשם האוכלוסין כתושב הרצועה. המוקד מזכיר בעתירה כי ישראל מסרבת לעדכן כתובות מגורים וכי היא התחייבה בפני בג"ץ שלא תגרש לרצועה אנשים שעבר...
10.5.2017
בג"ץ למדינה: יש למצוא דרך למענה מהיר לפניות של פלסטינים המבקשים לצאת לחו"ל, במיוחד במקרים דחופים
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פרוטוקול
פרוטוקול  |  3764/16  |  9.5.2017
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית החלטה
החלטה  |  3764/16  |  9.5.2017
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית התייחסות מטעם המשיבים לתגובת העותרים
תגובה  |  8.5.2017
26.4.2017
לעג לרש: תחילה סירב הצבא לאפשר לאזרחית ישראל להיכנס לעזה כדי להשתתף בחתונת אחיה; בעקבות עתירה לבג"ץ הסכים לאפשר מפגש בן שעה אחת בין האישה לאחיה וכלתו
בג"ץ 3297/17 - טאהא ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום פסק דין
פסיקה / עליון  |  בג"ץ 3297/17  |  25.4.2017
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לאזרחית ישראל ושלושת ילדיה להשתתף בחתונת אחיה המתגורר ברצועת עזה. בית המשפט דוחה את העתירה וקובע כי החומר הביטחוני אשר הוצג בפניו לא הצדיק את התערבותו. השופטים מציינים כי הם מתעדים את הסכמת המדינה לביקור בן שעה, העומדת בעינה. בנוסף מבהירים השופטים כי "מובן לנו הקושי המינהלי שתואר בהודעה, אך חוששנו כי הוא תולדת המצב הביטחוני של שלטון חמאס, שעל התנהלותו אין צ...
בג"ץ 3297/17 - טאהא ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום הודעה מטעם העותרים
הודעה  |  בג"ץ 3297/17  |  24.4.2017
בג"ץ 3297/17 - טאהא ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום הודעה מטעם המשיב
הודעה  |  בג"ץ 3297/17  |  23.4.2017
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לאזרחית ישראל ושלושת ילדיה להשתתף בחתונת אחיה המתגורר ברצועת עזה. המדינה מעדכנת כי האישה תורשה לצאת לרצועה בגפה ושם להיפגש עם אחיה וכלתו, ואיתם בלבד. זאת בכפוף להתחייבותה שמשך הפגישה לא יעלה על שעה ושמיד אחריה תשוב לישראל.
23.4.2017
בג"ץ למדינה: "יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים... והדבר אינו בשמים כמובן"
בג"ץ 3297/17 - טאהא ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום תגובה מטעם המשיב
תגובה  |  בג"ץ 3297/17  |  20.4.2017
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לאזרחית ישראל ושלושת ילדיה להשתתף בחתונת אחיה המתגורר ברצועת עזה. המדינה טוענת כי קיים מידע ביטחוני חסוי לפיו כמה מאחיה של האישה המתגוררים ברצועת עזה "מעורבים בטרור" ולכן אין לאפשר את יציאתה.
בג"ץ 3297/17 - טאהא ואח' נ' אלוף פיקוד הדרום עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  בג"ץ 3297/17  |  19.4.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר את מעברם לעזה של אזרחית ישראל ושלושת ילדיה המעוניינים לבקר את אחיה של האישה החי ברצועת עזה. האח עומד להינשא בסוף אפריל. הבקשה להיתר כניסה לרצועה הוגשה בסוף מרץ, אך למרות הדחיפות טרם התקבל מענה. המוקד טוען כי באי-המענה לבקשתה של האישה פוגעת המדינה בזכותה לחופש תנועה ובזכותה לחיי משפחה.
בג"ץ 3764/16 - עלי נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה להודעה מעדכנת
הודעה  |  בג"ץ 3764/16  |  18.4.2017
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה להודעה מעדכנת
תגובה  |  3764/16  |  18.4.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה במסגרת עתירתו בעניין מנגנון שימנע אי-עמידה בזמנים המאלצת פונים לעתור לבית המשפט כדי לקבל סעד. המוקד טוען כי שינויים שהמדינה החילה הביאו להידרדרות באופן ובקצב של הטיפול בפניות תושבים פלסטינים, וכי המדינה לא הצביעה על מנגנון כלשהו למניעת מקרים חוזרים של אי-מתן תשובה במועד. הפיתרון המתבקש הוא יצירת מנגנון מפורט, יעיל ושלם שייתר נקיטת הליכים משפטיים.
קפ"ק מרחב התפר 2017
נוהל  |  15.2.2017
קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב