שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

חופש תנועה

(20-1 מ-1507)
  מסמכים (1507)     תיקים (55)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףבג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה להודעה מעדכנת
תגובה  |  3764/16  |  18.4.2017
קפ"ק מרחב התפר 2017
נוהל  |  15.2.2017
קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה ב"מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.
5.1.2017
המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי: לקראת פרסום נוסח חדש של פקודות (קפ"ק) 'מרחב התפר', "מן הראוי לבטל את משטר ההיתרים. עם זאת, משעה שניתן פסק הדין בעתירות משטר ההיתרים, מן הראוי כי גורמי המינהל יעמדו בהתחייבויותיהם ובהוראותיו של פסק הדין"
הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ"ק מרחב התפר
תכתובת עקרונית  |  4.1.2017
הצעות והערות של המוקד להגנת הפרט לצבא לקראת פרסום נוסח חדש של קובץ פקודות קבע במרחב התפר. בין היתר מבקש המוקד כי הצבא יתקן כדלקמן ליקויים בקובץ הפקודות: הנגשת הקובץ לאוכלוסייה הפלסטינית באמצעות תרגומו לערבית; הסדרת מתן היתרים לבני משפחה של בעלי אדמות חקלאיות; ביטול הדרישה החדשה כי בעל הקרקע ינכח בדיון בוועדת ערר אם בקשתו לקבלת היתר נדחתה; ביטול ההתנגדות להכנסת צאן למרחב התפר; קיצור זמן בירור סט...
בג"ץ 970/14 - ראש עיריית רמאללה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פרוטוקול
פרוטוקול  |  970/14  |  5.12.2016
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להסיר את מחסום ה-DCO המונע מכל מי שאינו ישראלי למעט כאלף פלסטינים נושאי תעודת אח"מ לנסוע בכביש 466 בין רמאללה לבין המועצות המקומיות מזרחית לה. המדינה כרכה את פתיחת המעבר בכיוון ההפוך – ליוצאים מרמאללה ואל-בירה – בהשלמת עבודות פיתוח המתבצעות בצומת 900. במהלך הדיון ביקש המוקד כי המדינה תעמוד בהתחייבותה להסדיר את הצומת, ואילו המדינה טענה כי המצב הב...
בג"ץ 970/14 - ראש עיריית רמאללה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
הודעה  |  970/14  |  29.11.2016
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להסיר את מחסום ה-DCO המאפשר רק לישראלים ולכאלף פלסטינים נושאי תעודת אח"מ לנסוע בכביש 466 בין רמאללה ובין המועצות המקומיות מזרחית לה. המדינה מבקשת כי בית המשפט ידחה את העתירה ולא יתערב בהחלטה שלא לפתוח לפי שעה את המעבר לכל תושב, בשל נסיבות ביטחוניות. לטענתה, היא פועלת באופן "סביר ומידתי בהתחשב במציאות הביטחונית המורכבת, אשר לצערנו, הסלימה במהלך הח...
27.11.2016
בעקבות עתירות המוקד לבג"ץ: כתובתם של שני צעירים, ילידי עזה, המתגוררים בגדה מיַנקוּת תעודכן במתווה מקוצר וללא דרישה לנשיאת היתרים
בג"ץ 580/13 - מצרי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פרוטוקול
פרוטוקול  |  580/13  |  24.11.2016
פרוטוקול דיון בעתירות המוקד להגנת הפרט לשנות במרשם האוכלוסין את מענם של צעיר וצעירה פלסטינים שנולדו ברצועת עזה ועברו לגור בגדה המערבית בהיותם פעוטים. במהלך הדיון, נוכח התעקשות המדינה על שלוש שנות המתנה עד לרישום כתובתם של הצעירים, המליץ השופט כי המוקד והמדינה יסכימו ביניהם על תקופת ההמתנה. בית המשפט הדגיש כי הצעירים הגיעו לגדה בגיל מאוד צעיר ונמצאים בה עשרות שנים, והעיר כי השאלה ממתי סופרים את ...
בג"ץ 580/13 - מצרי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  580/13  |  24.11.2016
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט לשנות את מענם במרשם האוכלוסין של צעיר וצעירה פלסטינים שנולדו ברצועת עזה ועברו להתגורר בגדה המערבית בהיותם פעוטים. בית המשפט מוחק את העתירה בעקבות הסכמת המוקד והמדינה כי הצעירים יירשמו במרשם האוכלוסין ביום 17.6.2017 לפי כתובתם בגדה המערבית, בכפוף להיעדר מניעה פלילית או ביטחונית.
הנדון: בקשה לקבלת מידע אודות כניסת פלסטינים מרצ"ע לישראל לצורך נסיעה לחו"ל דרך מעבר 'גשר אלנבי' ונתב"ג
תכתובת עקרונית  |  13.11.2016
10.11.2016
הצבא: לא נסיר החסימה בכניסה לעקרבא בשל "הערכת מצב"; בו ביום הוּסרה החסימה
הנדון: מענה לפנייתך בנושא חסימת הכניסה הראשית לכפר עקרבא
תכתובת עקרונית  |  9.11.2016
תשובת הצבא לדרישת המוקד להגנת הפרט להסיר חסימה שהוצבה בכניסה הראשית ליישוב עקרבא. הצבא מסרב לבקשת המוקד להסיר את החסימה וטוען כי היא נדרשת "נוכח ריבוי אירועים ביטחוניים במרחב". הצבא מדגיש כי החסימה לא מונעת בפועל גישה ליישוב וכי קיימות גישות חלופיות אליו וממנו.
31.10.2016
הצבא מנע את יציאתו לחו"ל של תושב שכם בשל "מניעה ביטחונית": בעקבות עתירה לבג"ץ, הוּסרה המניעה ללא תנאים
בג"ץ 8240/16 - אבו דהיר ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית בקשה מוסכמת לביטול הדיון ולהגשת הודעה מעדכנת
בקשה  |  8240/16  |  30.10.2016
בקשה מוסכמת לביטול דיון שהגיש המוקד להגנת הפרט בעתירתו להורות למדינה לאפשר לפלסטיני תושב שכם לצאת לחו"ל. העתירה הוגשה על מנת לאפשר לאיש, מרצה באוניברסיטה, להשתתף בכנס מקצועי בנורבגיה. בעקבות הודעת המדינה כי הוחלט להסיר את המניעה מבקש המוקד, בהסכמת המדינה, לבטל את הדיון הדחוף שהיה אמור להתקיים, ולהשאיר את העתירה תלויה ועומדת עד יציאתו לחו"ל של האיש.
בג"ץ 8240/16 - אבו דהיר ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  8240/16  |  27.10.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטיני, תושב שכם, לצאת לחו"ל. האיש, מרצה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטת א-נג'אח, מעוניין להשתתף בכנס בנושא "פרקטיקות בהוראת קונפליקט, עיתונאות בזמני מלחמה ושלום" המתקיים באוניברסיטה בנורבגיה בשיתוף אונסקו. האיש הגיש השגה על מניעת יציאתו יותר מחודש לפני הגשת העתירה, והסרת המניעה דחופה לאור מועד הכנס. המוקד טוען כי המדינה פוגעת בזכויותיו של האיש לחופש ה...
27.10.2016
במסגרת עתירה לבג"ץ מודה המדינה: בעבר היתה הנחיה שהתירה לפלסטינים המחזיקים במעמד ארעי בישראל לצאת את הארץ דרך נתב"ג, אולם זו לא פורסמה מעולם
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' הודעה מטעם המשיבים
הודעה  |  4427/16  |  26.10.2016
הודעת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע, וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון. המדינה מעדכנת כי הבסיס למניעת יציאת קבוצה זו מנתב"ג הוא ביטחוני וכי קיים חשש כי "גורמי טרור ינצלו את מעמדה ונגישותה של אוכלוסייה זו, אף שלא בידיעתה, לצורך קידום ...
הנדון: וידוא טיפול בהשגה על מניעת יציאה לירדן דרך גשר אלנבי מר __________ אבו דהיר, ת"ז ________
תכתובת עקרונית  |  8240/16  |  10.10.2016
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא כדי לוודא כי מתקיים טיפול בהשגה שהגיש פלסטיני תושב שכם המרצה באוניברסיטת א-נג'אח, על מניעת יציאתו לחו"ל. המוקד מציין כי האיש הוזמן להשתתף בכנס "פרקטיקות בהוראת קונפליקט, עיתונאות בזמני מלחה ושלום" שמתקיים באוסלו, נורבגיה. האיש הגיש השגה על מניעת יציאתו והמוקד מבקש לדעת האם הצבא אכן מטפל בה. המוקד מדגיש כי הטיפול בהשגה דחוף לאור מועד הכנס.
הנדון: בהול - חסימת הכניסה הראשית ליישוב עקרבא
תכתובת עקרונית  |  27.9.2016
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להסיר את החסימה מן הכניסה הראשית ליישוב עקרבא. היישוב מונה 12 אלף נפשות, והצבא חסם את הכניסה הראשית אליו, ובכך גרם עומסי תנועה כבדים, והקשה על הגעתם של התושבים למקומות עבודתם ועל תפקודו התקין של היישוב. המוקד טוען כי חסימת הגישה ליישוב וממנו מהווה ענישה קולקטיבית, ולא אלמנט ביטחוני מניעתי כפי שטוען הצבא. בנוסף טוען המוקד כי הדבר מנוגד להתחייבות המדינה בפני בג"ץ. המו...
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' תגובה מקדמית לעתירה
תגובה  |  4427/16  |  15.9.2016
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע, וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון. המדינה טוענת כי קיימת עלייה במעורבותו של ציבור זה בפעילות טרור מאז אוקטובר 2015 וקיים חשש כי גורמי טרור ינצלו את מעמדם לקידום פעילות טרור. בנוגע לשאלת המוקד מהו ...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב