שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

זכויות כלואים

(20-1 מ-943)
  מסמכים (943)     תיקים (22)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף26.1.2020
לא מזרן ולא נעליים: שב"ס הגיש לבית המשפט המחוזי מסמך עם חתימה מזויפת של אסיר; בית המשפט קבע כי הדבר נעשה "בתום לב"
עת"א 24452-09-19 גאנם נ' שרות בתי הסוהר החלטה
החלטה  |  20.1.2020
עת"א 24452-09-19 גאנם נ' שירות בתי הסוהר הודעת עדכון מטעם המשיב
הודעה  |  19.1.2020
עת"א 24452-09-19 גאנם נ' שרות בתי הסוהר החלטה
החלטה  |  11.1.2020
עת"א 24452-09-19 ג'אנם נ' שירות בתי הסוהר בקשה לעיון חוזר בהחלטה למחיקת העתירה ובקשה לפסיקת הוצאות
בקשה  |  6.1.2020
עת"א 24452-09-19 גאנם נ' שרות בתי הסוהר הודעת עדכון מטעם המשיב
הודעה  |  30.12.2019
הודעת עדכון מטעם המשיב לה מצורף טופס בקשה למחיקת העתירה הנושא את חתימתו המזויפת של האסיר העותר. 
16.9.2019
בעקבות תלונת המוקד, מודה הצבא: מסרנו מידע שגוי לפיו עצור פלסטיני שוחרר לביתו; מדובר ב"אירוע חמור" – הנהלים יחודדו
הנדון: מסירת מידע שגוי אודות מקום הימצאותו של עצור בטחוני - תחקיר (מענה הצבא)
תכתובת עקרונית  |  15.9.2019
5.8.2019
בעקבות עתירה לבית המשפט: הותר לפלסטיני מירושלים המזרחית לבקר את אחיו הכלוא, לאחר נתק כפוי של קרוב לשנתיים
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול ופסק דין
פסיקה  |  17.7.2019
קבלת עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. בית המשפט קובע, בהסכמת הצדדים, כי אם הצעיר יגיש בקשה חדשה לביקור, בכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה אחרת, יינתן לו היתר.
הנדון: תלונה על טעות במתן תשובה ממשל"ט כליאה (פניית המוקד)
תכתובת עקרונית  |  11.7.2019
2.7.2019
אין קול ואין עונה: בג"ץ דחה על הסף את עתירת המוקד להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים על ידי ישראל לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם
בג"ץ 2316/19 המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר פסק דין
פסיקה / עליון  |  2316/19  |  1.7.2019
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להנחות את שירות בתי הסוהר לאפשר לקטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם. בית המשפט קובע שעל המוקד היה לפנות בעתירת אסיר לבית המשפט המחוזי. בנוסף התייחס בית המשפט להודעת המדינה על ניסוי שבמסגרתו תורחב האפשרות לקיים קשר טלפוני, וציין כי "ניתן לקוות כי פיילוט זה יצא לדרך בקרוב".
בג"ץ דחה עתירה לאפשר לקטינים פלסטינים בכלא לטלפן להוריהם
עיתונות מקומית, אורלי נוי  |  1.7.2019
המדינה טענה כי היא עומדת להשיק "פיילוט" מסתורי ולשופטי בג"ץ זה הספיק כדי להחליט לא לדון בסוגיה העקרונית - האם לקטינים פלסטינים הזכות לעמוד בקשר טלפוני עם משפחותיהם בזמן שהם כלואים
הודעה לעיתונות: דיון מחר בבית המשפט העליון: יש להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם
הודעה לעיתונות  |  30.6.2019
הודעה לעיתונות של המוקד להגנת הפרט לקראת דיון בעתירתו להנחות את שירות בתי הסוהר לאפשר לקטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם. בשל סיווגם מוחלות עליהם ההגבלות החלות על "ביטחוניים" בגירים, ללא התחשבות בגילם הצעיר. מרביתם מצויים מאז מעצרם בנתק מהוריהם, ובמקרה של קטינים שאינם מירושלים המזרחית, הנתק נמשך אף חודשים. בנסיבות אלו, מניעת קשר טלפוני פוגעת קשות בעקרון טובת הי...
בג"ץ 2316/19 המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר תגובה ובקשה לדחיית העתירה על הסף מטעם המשיב
תגובה  |  2316/19  |  20.6.2019
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להנחות את שירות בתי הסוהר לאפשר לקטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם. המדינה טוענת כי על המוקד היה להגיש עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי. בנוסף טוענת המדינה שהיא בוחנת להתחיל בקרוב ניסוי שבמסגרתו תורחב האפשרות לקיים קשר טלפוני לציבור זה.
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
עתירת אסיר  |  12.5.2019
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. הצעיר נעצר ונחקר באוגוסט 2017 ושוחרר כעבור כמה ימים בלא שהוגש נגדו כתב אישום. מאז המעצר ההוא הוגדר הצעיר "אסיר לשעבר" וביקורו אצל אחיו הגדול נאסר. בשל תנאי המאסר של אסירים ביטחוניים, האחים אינם בקשר טלפוני או אחר זה כשנתיים. המוקד טוען שהמדינה פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות האחים לחיי משפחה ובכבוד האדם של...
15.4.2019
בעילה ביטחונית וללא כל נימוק, חותר הצבא להחמיר את דרישותיו בנוגע לכניסתם לישראל של ילדים פלסטינים בני 16 ומטה למטרת ביקור קרוביהם הכלואים בשטחהּ. בית המשפט המחוזי נמנע מלקיים דיון בעתירות המוקד בנושא
עת"ם 31227-02-19 - צבאח ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובת העותרים להודעת המשיב
תגובה  |  31227-02-19  |  10.4.2019
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירתו להתיר לאחיו בן ה-13 של צעיר פלסטיני הכלוא בישראל לבקרו. המוקד מבקש שבית המשפט ידון במדיניות החדשה של הצבא, שלפיה הוא מונע בנימוקי ביטחון מקטינים לבקר את בני משפחותיהם הכלואים בישראל, אף כי עניינו הפרטני של הקטין נפתר. המוקד טוען שהמדיניות חדשה ואין בארגון הצלב האדום מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים, וכך נשללת מקטינים היכולת לפעול נגד מניעת מעברם, אלא אם כ...
3.4.2019
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים בישראל ובכלא עופר שבגדה המערבית לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב