שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

זכויות כלואים

(20-1 מ-815)
  מסמכים (815)     תיקים (22)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףפסיכולוגים שיצרו את תוכנית העינויים של הסי איי אי יועמדו לדין
הארץ, גרדיאן  |  8.8.2017
בעקבות תביעה של קורבנות העינויים, יידרש חבר מושבעים להכריע אם שני הפסיכולוגים אחראים לשלם על הנזק הפיזי והפסיכולוגי שגרמו
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 2-3
תכתובת עקרונית  |  3390/16  |  6.6.2017
תגובת הכנסת לעתירת מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. בתגובה נטען כי התיקון לחוק אינו פוגע פגיעה נרחבת בזכויות הקטינים, ובפרט אינו פוגע כלל בזכותם לכבוד. כן נטען כי זכותם לשוויון תכובד, שכן מוצדקת ההבחנה בין עבירות ביטחון לבין כל עב...
29.5.2017
חוצפה ללא גבולות: המדינה מונעת מתושבת הגדה לבקר את בנה הכלוא בישראל, בטענה שאינה אמו. גם כשהכירה לבסוף בקשר המשפחתי, ממשיכה המדינה להקשות על האם לבקר את בנה
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת כתב תשובה מטעם המשיבה 1
תגובה  |  3390/16   |  28.5.2017
תגובת הכנסת לעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירת ביטחון. הכנסת טוענת כי, בניגוד לטענות העותרים, החוק אינו פוגע בזכות לשוויון, שכן הוא מבוסס על שוני בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין קטינים שהורשעו בעבירות אחרות. בנוסף דו...
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית הודעת עדכון
הודעה  |  עת"מ 14183-02-17  |  25.5.2017
הודעת עדכון של המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המדינה מעדכנת כי תוקן העתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני המצוי בידי המנהל האזרחי וכעת מצוין בו כי האישה היא אכן אמו של הכלוא.
23.5.2017
עקבותיו של עצור פלסטיני נעלמו: חרף הדחיפות קבע השופט הנדל, כי המדינה תגיש תגובתה לעתירת הביאס קורפוס בתוך 10 ימים(!)
בג"ץ 4219/17 - גאדאללה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' עתירה לצו הביאס קורפוס
עתירה לבג"ץ  |  בג"ץ 6209/16  |  22.5.2017
עתירה לצו הביאס קורפוס שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של צעיר פלסטיני שהגיע לחקירה במת"ק בשומרון ולמרות שנאמר לאביו כי הוא צפוי להשתחרר תוך יומיים חלף כשבוע ומקום מעצרו לא נמסר למשפחה. המוקד טוען כי קבלת הודעה בדבר מעצרו של אדם ומקום החזקתו היא זכות יסוד הן של העצור והן של בני משפחתו, כחלק מזכות היסוד לכבוד האדם, ובה תלוי מימושן של זכויות אחרות של העצור – לייצוג משפטי, להתערבות בעניין תנאי מעצר...
10.5.2017
המוקד דרש ממשטרת ישראל להפסיק את ההפרה השיטתית של זכויות קטינים פלסטינים הנחקרים על ידה: המשטרה בתגובה מצרה "על כך שהטענות במכתבך נטענות באופן כללי"
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה בתחנות משטרת ישראל. בסימוכין לפנייתך מיום 8.8.2016
תכתובת עקרונית  |  9.5.2017
תגובת המשטרה לדרישת המוקד להגנת הפרט להפסיק להפר זכויות של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה ונחקרים בישראל. המשטרה מציינת שבשנים האחרונות נעשית עבודת מטה בין-משרדית להחלת חוק הנוער על חקירותיהם של קטינים אלה. בתגובה לדרישת המוקד להפסיק לחקור קטינים בלילה מזכירה המשטרה כי הצבא הוא שמבצע מעצרים ליליים. לטענתה, חקירת הקטינים מתבצעת ככל הניתן בשעות הבוקר, אך סידור זה "עלול להביא אף הוא לפגיעה בזכויות ה...
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב ואח' נ' שירות בתי הסוהר תגובה מקדמית מטעם המשיב ובקשה לדחיית העתירות על הסף
תגובה  |  3555/17  |  3.5.2017
תגובת המדינה לעתירות שהגישו ארגון עדאלה ועורכי דין פרטיים להורות לה להפסיק את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. המדינה טוענת כי זכות האסירים להיפגש עם עורכי דינם כפופה לסידורי ביטחון, לצורכי החקירה ולסדרי האבטחה, העבודה והמשמעת במתקני הכליאה, וכי תכלית מסגרת זאת להבטיח כי זכות ההיוועצות עם עורך הדין תקוים למטרת מתן השירות המקצועי שעורך הדין מוסמך לתת. המד...
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב נ' שירות בתי הסוהר בקשה מוסכמת למחיקת העתירות
בקשה  |  3555/17  |  3.5.2017
בקשה למחיקת עתירות שהגישו ארגון עדאלה ועורכי דין פרטיים להורות למדינה להפסיק את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. המדינה והעותרים הסכימו כי יותרו המפגשים, ובלבד שעורך דין אחד לא יפגוש יותר משני אסירים. במסגרת ההסדר הצהירו העותרים כי "בקשות הכניסה הקיימות הן לשם מתן שירות מקצועי בלבד". הצדדים הסכימו כי "אין מחלוקת בדבר זכותם של האסירים, לרבות אסירים שובתי ...
1.5.2017
הצבא סירב להכיר בקירבה המשפחתית בין תושבת הגדה לבנה הקטין, הכלוא בישראל, ומזה שנה מונע את מפגשם: למרות שהכיר בטעותו, ממשיך להערים קשיים ולמנוע את המפגש
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה משלימה
תגובה  |  עת"מ 14183-02-17  |  27.4.2017
תגובת המדינה לתגובת המוקד להגנת הפרט בעתירתו לה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המדינה מתבצרת בעמדתה כי האישה אינה אמו של הכלוא, ומציינת כי אם המוקד מעוניין לעדכן את מרשם האוכלוסין, על המינהל האזרחי לקבל פנייה מתאימה מהרשות הפלסטינית.
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב ואח' נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  3555/17  |  27.4.2017
עתירת מרכז עדאלה להורות למדינה לבטל את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. עדאלה טוען כי מדיניות זו פוגעת בזכותם החוקתית של האסירים להיפגש עם עורכי דין ובזכותם להליך הוגן, זכויות המעוגנות במספר חוקים ובפסיקות בג"ץ. המרכז מוסיף כי המדינה פוגעת בזכותם של האסירים לשלמות הגוף, לכבוד וליחס אנושי, שכן פגישתם עם עורכי דינם משמשת ערובה מרכזית לשמירה על זכויות אלו. ...
עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרות
תגובה  |  עת"ם 17509-03-17  |  23.4.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להתיר לפלסטינית תושבת רמאללה לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. במסגרת העתירה אומת הקשר המשפחתי בין האם לבנה, לאחר שהמדינה סירבה להתיר את ביקורה בטענת שווא שאין קשר כזה, ובכל זאת הודיעה המדינה לבית המשפט כי היא מסרבת להנפיק את ההיתר לאלתר וכי על האם להגיש בקשה מחודשת. בתגובתו עומד המוקד על כך שהצבא צריך להעניק את ההיתר על סמך הבקשות שכבר הוגשו ולאפשר מפ...
עת"מ 17509-03-17 - סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם המשיב ובקשה למחיקת העתירה
תגובה  |  עת"ם 17509-03-17  |  19.4.2017
תגובת המדינה לבית המשפט בעתירת המוקד להורות לצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בין השניים. המדינה מודיעה לבית המשפט כי "לפנים משורת הדין הצליבו את המידע המשפחתי הקיים בנוגע לעותרת ובעלה" וכי נמצא כי האישה היא אכן אמו של האסיר. המדינה מסרבת להנפיק את ההיתר לאלתר כפי שדורש המוק...
הנדון: עת"מ 17509-03-17 _____ סרור ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  עת"ם 17509-03-17  |  9.4.2017
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק היתר כניסה לישראל לפלסטינית תושבת רמאללה המעוניינת לבקר את בנה הקטין הכלוא בישראל. הצבא סירב למספר בקשות שהגישה האישה בטענה כי אין קרבה משפחתית בין השניים. המדינה מעדכנת כי לאחר בירור במרשם האוכלוסין הפלסטיני אומת הקשר המשפחתי בין האם לבנה ועתה היא יכולה להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר כניסה לישראל.
27.3.2017
ההתעללות בקטינים פלסטינים בעת מעצר וחקירה נמשכת באין מפריע: שוטרים וסוהרים נוהגים בברוטאליות כלפי קטינים מירושלים המזרחית; במקום להידרש למקרים ולהעמיד לדין את האשמים, התיקים נסגרים בזה אחר זה ללא חקירה
הנדון: פנייתך בנוגע למרשך, __ אבו סביתאן
תכתובת עקרונית  |  26.3.2017
הודעת המחלקה לחקירת סוהרים כי החליטה לסגור תיק שנפתח בעקבות תלונת המוקד להגנת הפרט בעניינו של בן שש עשרה, תושב ירושלים המזרחית, שלפי עדותו עבר התעללות כשנעצר. המחלקה מסבירה את החלטתה בכך שהתלונה מתייחסת בעיקרה לפעילות מסתערבים ולא להתנהלות הסוהרים. בפרט פוטרת המחלקה את התלונה בטענה ש"האסיר קיבל מכה בבית מעצר ירושלים, שאותו כלל לא ראה, כיוון שעיניו היו מכוסות", ומציינת בנוסף כי האסיר לא התלונן ב...
עת"מ 14183-02-17 - אלעצא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה מטעם העותרות לתגובתו המקדמית של המשיב
תגובה  |  עת"מ 14183-02-17  |  23.3.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט לתגובת המדינה בעתירתו להורות לה לתת היתר כניסה לישראל לפלסטינית בת 74 המעוניינת לבקר את בנה הכלוא בישראל. המוקד דוחה את טענת המדינה כי האישה כלל אינה אמו של הכלוא, ומציין כי היא אף ביררה במשרד הפנים הפלסטיני והסתבר לה כי הרישום תקין. המוקד שב ומדגיש כי במהלך העשור בו כלוא בנה בישראל קיבלה האישה מהצבא אינספור היתרי כניסה על מנת לבקר את בנה, ולא ייתכן שהמדינה תגלגל את טעויו...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב