שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

פגיעה ברכוש

(20-1 מ-1041)
  מסמכים (1041)     תיקים (10)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף1.1.2018
פעילות המוקד בשנת 2017: סיכום ונתונים
30.11.2017
המוקד לבג"ץ: יש לקיים דיון נוסף, בהרכב מורחב, בשאלת חוקיוּת הריסה עונשית של בתים, אשר לא נבחנה כהלכה מעולם
דנג"ץ 9324/17 - אבו אלרוב נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית - החלטה
תשובה לבקשה  |  9324/17  |  29.11.2017
דחיית בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב בעתירת המוקד להגנת הפרט, שנדחתה ברוב קולות, נגד כוונת המדינה להרוס בקבטיה את בית משפחתו של אחד הנאשמים בביצוע פיגוע בכפר קאסם באוקטובר 2017. בית המשפט קובע כי אין מקום לדיון נוסף היות שפסק הדין אינו סותר את ההלכה הקיימת ואינו מחדש דבר. בית המשפט מציין כי "ההליכה בתלם ההלכה הפסוקה בנוגע לשימוש בתקנה 119 אינה קלה, אך עובדה זו לבדה אין בה כדי להצדיק סטייה ממנה או ...
דנג"ץ 9324/17 - אבו אלרוב ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית בקשה דחופה לקיום דיון נוסף בהרכב מורחב ולעיכוב ביצוע
עתירה לבג"ץ  |  9324/17  |  29.11.2017
בקשה לדיון נוסף בהרכב מורחב בעתירת המוקד להגנת הפרט, שנדחתה ברוב קולות, נגד כוונת המדינה להרוס בקבטיה את בית משפחתו של אחד הנאשמים בביצוע פיגוע בכפר קאסם באוקטובר 2017. המוקד טוען כי המחלוקת העקרונית שהתגלעה בין השופטים על הריסה עונשית מכוח תקנה 119 מחייבת דיון נוסף, שכן היא עולה מחדש שוב ושוב בפסקי הדין. המוקד מדגיש כי הריסת בתים לשם ענישה היא ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי. כן טו...
28.11.2017
בג"ץ, בדעת רוב, מתיר הריסה עונשית נוספת של בית מגורים בגדה המערבית: הבית – בו מתגוררים בני זוג ושלושה ילדים קטינים, אשר איש מהם אינו חשוד בדבר – עתיד להיהרס בימים הקרובים
בג"ץ 8786/17 - אבו אלרוב ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  8786/17  |  26.11.2017
בג"ץ 8786/17 - אבו אלרוב ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  8786/17  |  12.11.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס בקבטיה את בית משפחתו של אחד הנאשמים בביצוע פיגוע בכפר קאסם באוקטובר 2017. בבית גרים אבי החשוד, אשת האב ההרה ושלושת אחיו, שהקטן בהם בן שנתיים. הורי הנאשם גרושים והוא התגורר לסירוגין אצל אביו ואצל אמו. המוקד טוען כי בית האב אינו ביתו הקבוע של הנאשם, ולמעשה השניים לא היו בקשר זה כשנה; כי משפחת הצעיר חפה מפשע; כי ההחלטה נעדרת תשתית ראייתית עובדתית הרלוו...
בג"ץ 8161/17 - אלג'מל ואח' נ' מפקד כוחות צהל ביהודה ושומרון פסק דין
פסיקה / עליון  |  8161/17  |  7.11.2017
דחיית עתירה נגד כוונת המדינה להרוס את הקומה השלישית בבית משפחתו של מבצע פיגוע ירי בהר אדר בספטמבר 2017. בית המשפט קובע כי "לא מדובר בהרס מקום המגורים של בני המשפחה, אלא בנזק ממוני, ואין חשש שהעותרים יישארו ללא קורת גג", וכי הקומה המיועדת להריסה שימשה בתקופה האחרונה רק את המפגע ולא את בני משפחתו. בדעת המיעוט, המתנגדת להריסה, התייחס השופט מזוז לטענת המדינה כי בבסיס ההריסה תכלית הרתעתית וציין כי י...
בתים שנמדדו אך טרם הוצא להם צו הריסה עונשית – נכון ליום 30.10.2017
אחר  |  30.10.2017
101 בתים בהם ביצע הצבא מדידות וטרם הוּצאו צווי הריסה: נכון ליום 20.8.2017.
30.10.2017
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 30.10.2017
2.10.2017
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש לתת לפלסטינים שרכושם הוחרם בעבר על ידי הצבא את האפשרות לערער על כך בפני הוועדה המיוחדת שהוקמה בנושא בהנחיית בית המשפט
בג"ץ 7551/17 - הור ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  7551/17  |  28.9.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתקן את התקנות לבחינת טובין התשע"ז-2017. התקנות החדשות קובעות שפלסטיני שרכושו נתפס בידי הצבא זכאי לטעון בפני "ועדה לבחינת טובין", והן התקבלו בעקבות עתירות קודמות של המוקד וארגונים נוספים לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות שעת חירום ניתנות לערעור רק בפני בג"ץ. ואולם, הוועדה אינה מוסמכת לדון במקרים שבהם הוחרם רכוש בטרם החלה את עבודתה, אלא ...
22.8.2017
המוקד בפנייה חריפה ליועץ המשפטי לממשלה: הריסה עונשית של בית מבלי לוודא קודם לכן כי ההודעה על סירוב להשגה בעניין התקבלה, היא מעשה חמור ביותר; השימוש בסמכות ענישה כה דרקונית מחייב הקפדה מדוקדקת על ההליך המינהלי, ובכלל זה על מיצוי הזכות לטיעון
הנדון: הריסת בית מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, תוך הפרת כללי הצדק הטבעי וזכות הטיעון בית משפחת עמר אלעבד מהכפר כובר
תכתובת עקרונית  |  21.8.2017
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הריסת בית משפחתו, בכפר כובר, של אדם שביצע פיגוע בחלמיש ביולי 2017. המוקד טוען שההריסה בוצעה אף שלא התקבלה כל הודעה על דחיית ההשגה שהגיש בעניינה, וכי בכך נמנע מהמשפחה לעתור לבג"ץ נגד ההחלטה. המוקד דורש כי תיערך בדיקה של התנהלות הצבא וכי ממצאיה יועברו לידיו, הואיל ומדובר בתקלה חמורה שהסבה נזק בלתי הפיך. המוקד מדגיש כי הריסת בתים עונשית מהווה פגיעה...
בתים שנמדדו אך טרם הוצא להם צו הריסה עונשית – נכון ליום 20.08.2017
אחר  |  20.8.2017
99 בתים בהם ביצע הצבא מדידות וטרם הוּצאו צווי הריסה: נכון ליום 20.8.2017.
20.8.2017
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 20.8.2017
17.8.2017
בעקבות עתירת המוקד נגד כוונת הצבא להשלים הריסה עונשית של יחידת מגורים בגדה המערבית, כשנה לאחר מימוש צו ההריסה: שרידי הקומה המדוברת ייאטמו ולא ייהרסו, כדי למנוע פגיעה בקומה התחתונה בה מתגוררת המשפחה
צה"ל הרס את ביתו של המחבל שרצח שלושה בני משפחה בחלמיש
עיתונות מקומית, גילי כהן  |  16.8.2017
כוחות הביטחון הרסו את ביתו בכובר של עמר אל-עבד, שרצח בדקירות את בני משפחת סלומון לפני כחודש. אתמול הודיעה הפרקליטות שתגיש כתבי אישום בגין אי-מניעת פשע נגד חמישה מקרוביו
הנדון: השגה בעניין בית משפחת _אלעבד ת.ז. _ - כפר כובר
תכתובת עקרונית  |  16.8.2017
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעקבות הריסה עונשית של בית בכפר כובר, שבו גרה משפחתו של מבצע פיגוע בחלמיש ביולי 2017. ההריסה בוצעה אף שכבר בתחילת אוגוסט הוגשה לצבא השגה בעניין, וזו נותרה ללא מענה. המוקד מוחה על ההריסה וטוען שהצבא הפר את התחייבותו להימנע מביצועה עד למיצוי ההליכים, ומעשה זה אינו חוקי.
16.8.2017
בניגוד לדין וללא התראה: הצבא הרס הלילה בית משפחה בגדה המערבית, בלי שטרח לענות על השגה שהגיש המוקד בעניין


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב