שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

פגיעה ברכוש

(20-1 מ-952)
  מסמכים (952)     תיקים (10)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף26.3.2017
המוקד ליועץ המשפטי לממשלה: נוכחותם, באישור המשטרה, של הורי הנרצחת בעת אטימת הבית בג'בל מוכבר מזכירה מחזה ראווה בכיכר העיר
הנדון: מתן אישור להורי קרבן הפיגוע בארמון הנציב לצפות בפעולות האטימה של בית משפחת מבצע הפיגוע בג'בל מוכבר
תכתובת עקרונית  |  799/17  |  23.3.2017
בתים שנמדדו אך טרם הוצא להם צו הריסה עונשית – נכון ליום 23.3.2017
אחר  |  23.3.2017
23.3.2017
אירוע בכיכר העיר? הצבא אטם את הבית בג'בל מוכבר והורי הנרצחת, מלווים בשוטרים, הגיעו כדי לצפות בענישה
23.3.2017
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 23.3.2017
בג"ץ 2055/17 - ראש מועצת עין יברוד ואח' נ' הכנסת ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  2055/17  |  5.3.2017
5.3.2017
ראשי מועצות פלסטיניות, ארגוני זכויות אדם וארגוני שמאל לבג"ץ: לבטל את חוק ההסדרה המכשיר הפקעת אדמות פלסטיניות פרטיות בגדה המערבית
26.2.2017
הבית בג'בל מוכבר ייאטם: שופטי בג"ץ התגברו על אי הנוחות שבפגיעה הקשה באלמנה צעירה וארבעת ילדיה, ואישרו פה אחד את צו האטימה העונשית
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
פסיקה / עליון  |  799/17  |  23.2.2017
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום מרתף ויחידת דיור בג'בל מוכבר השייכים למשפחתו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בפסק הדין כתב השופט דנציגר כי "הקושי בהפעלת סנקציה של הריסת בתים כלפי חפים מפשע מתעצם כאשר בבינוי מושא צו ההריסה מתגוררים ילדים קטינים". ואולם, נוכח חומרת הפיגוע, והיות שהאטימה "צפויה להתבצע ביחס ליחידת המגורים שבה התגוררו המחבל ובני משפחתו בלבד", לא מצא השו...
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פרוטוקול
אחר  |  799/17  |  13.2.2017
13.2.2017
המדינה בבג"ץ: ההחלטה לאטום באטימה עונשית בית בג'בל מוכבר היא מידתית, "בהתחשב בפסיקה שלא מונעת שימוש בתקנה [119] גם כשיש חפים מפשע שנפגעים"
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
תגובה  |  799/17  |  9.2.2017
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'בל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המדינה טוענת כי אטימת המבנה חיונית להרתעת מפגעים פוטנציאליים נוספים. המדינה מוסיפה כי טענות המוקד נגד הפעלתה של תקנה 119 נדחו פעם אחר פעם על ידי בית המשפט, וכי תכלית האטימה היא הרתעה, ולא ענישה כפי שטוען המוקד. המדינה מוסיפה כי בידיה חוות דעת עדכנית...
30.1.2017
בעקבות עתירת המוקד לבג"ץ: הצבא עדכן נהלים הנוגעים להחרמת רכוש של פלסטינים בעת ביצוע מעצרים בגדה המערבית
24.1.2017
המוקד לבג"ץ: יש למנוע את האטימה העונשית של בית המשפחה בג'בל מוכבר; מדובר באקט ענישתי ונקמני, שאין כל ראיה לכך שהוא מרתיע מביצוע פיגועים
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  799/17  |  23.1.2017
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'בל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בבית גרים הוריו של האיש, אשתו וארבעת ילדיהם הקטנים. המוקד טוען כי אטימת הבית תפגע בחפים מפשע, בניגוד למשפט הבינלאומי, וכי לא מתקיימת תכלית ההרתעה שבבסיס ההחלטה; כי ההחלטה על האטימה אינה מידתית לאור היקף הפגיעה בקטינים ואי ידיעתה של המשפחה שהאיש מתכוון לבצע פיגוע;...
הנדון: השגה על כוונה להחרמה ואטימה - דירת המפגע ____ קונבר (ת"ז ______)
תכתובת עקרונית  |  19.1.2017
דחיית הצבא את השגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'בל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. הצבא דוחה את טענות המוקד וטוען כי "תכלית הפעלתה של סמכות זו היא הרתעת הרבים מפני ביצוע פיגועים, כך שמפגעים פוטנציאלים ידעו שלמעשיהם יהיו השלכות לא רק על הקורבנות ועליהם עצמם, אלא גם על בני משפחתם". הצבא מדגיש כי הוא מבסס את טענתו על "מחקר מעמיק המתעדכן באופ...
בתים שנמדדו אך טרם הוצא להם צו הריסה עונשית – נכון ליום 18.01.2017
אחר  |  18.1.2017
98 בתים בהם ביצע הצבא מדידות וטרם הוּצאו צווי הריסה: נכון ליום 18.1.2017.
18.1.2017
צו אטימה עונשית הוּצא לבית משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, תושב ג'בל מוכבר: "הדבר נחוץ לשם הרתעת מחבלים פוטנציאליים", טוען הצבא; המוקד: במהלך 2016-2015 נהרסו שמונה בתים בג'בל מוכבר ובשכונה הסמוכה צור באהר; "כפי שניתן לראות, הריסות אלה לא הרתיעו"
18.1.2017
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 18.1.2017
הנדון: השגה בדבר כוונה להחרים ולהרוס את בית משפחתם של מר קונבר ת.ז , גב' קונבר, ת.ז , וגב' קונבר, ת.ז
תכתובת עקרונית  |  17.1.2017
השגת המוקד להגנת על כוונת הצבא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'אבל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בבית גרים הוריו של האיש, אשתו וארבעת ילדיהם הקטנים. המוקד טוען כי אטימת הבית תפגע בחפים מפשע, בניגוד למשפט הבינלאומי, וכי לא מתקיימת תכלית ההרתעה שבבסיס ההחלטה. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה על האטימה אינה מידתית לאור היקף הפגיעה בקטינים ואי ידיעתה של המשפחה שהאיש מתכוון לב...


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב