שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

פגיעה ברכוש

(20-1 מ-942)
  מסמכים (942)     תיקים (10)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףבג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
פסיקה / עליון  |  799/17  |  23.2.2017
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פרוטוקול
אחר  |  799/17  |  13.2.2017
13.2.2017
המדינה בבג"ץ: ההחלטה לאטום באטימה עונשית בית בג'בל מוכבר היא מידתית, "בהתחשב בפסיקה שלא מונעת שימוש בתקנה [119] גם כשיש חפים מפשע שנפגעים"
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף תגובה מטעם המשיב
תגובה  |  799/17  |  9.2.2017
24.1.2017
המוקד לבג"ץ: יש למנוע את האטימה העונשית של בית המשפחה בג'בל מוכבר; מדובר באקט ענישתי ונקמני, שאין כל ראיה לכך שהוא מרתיע מביצוע פיגועים
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף עתירה דחופה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  799/17  |  23.1.2017
הנדון: השגה על כוונה להחרמה ואטימה - דירת המפגע ____ קונבר (ת"ז ______)
תכתובת עקרונית  |  19.1.2017
בתים שנמדדו אך טרם הוצא להם צו הריסה עונשית – נכון ליום 18.01.2017
אחר  |  18.1.2017
98 בתים בהם ביצע הצבא מדידות וטרם הוּצאו צווי הריסה: נכון ליום 18.1.2017.
18.1.2017
צו אטימה עונשית הוּצא לבית משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, תושב ג'בל מוכבר: "הדבר נחוץ לשם הרתעת מחבלים פוטנציאליים", טוען הצבא; המוקד: במהלך 2016-2015 נהרסו שמונה בתים בג'בל מוכבר ובשכונה הסמוכה צור באהר; "כפי שניתן לראות, הריסות אלה לא הרתיעו"
18.1.2017
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 18.1.2017
הנדון: השגה בדבר כוונה להחרים ולהרוס את בית משפחתם של מר קונבר ת.ז , גב' קונבר, ת.ז , וגב' קונבר, ת.ז
תכתובת עקרונית  |  17.1.2017
השגת המוקד להגנת על כוונת הצבא לאטום את המרתף ויחידת הדיור בבית משפחתו בג'אבל מוכבר של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בבית גרים הוריו של האיש, אשתו וארבעת ילדיהם הקטנים. המוקד טוען כי אטימת הבית תפגע בחפים מפשע, בניגוד למשפט הבינלאומי, וכי לא מתקיימת תכלית ההרתעה שבבסיס ההחלטה. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה על האטימה אינה מידתית לאור היקף הפגיעה בקטינים ואי ידיעתה של המשפחה שהאיש מתכוון לב...
הנדון: בג"ץ 8898/16 ___ עמאר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית מכתבנו מיום 18.12.16, מכתבך מיום 20.12.16
תכתובת עקרונית  |  8898/16  |  15.1.2017
בתים שנמדדו אך טרם הוצא להם צו הריסה עונשית – נכון ליום 22.12.2016
אחר  |  22.12.2016
98 בתים בהם ביצע הצבא מדידות וטרם הוּצאו צווי הריסה: נכון ליום 22.12.2016.
22.12.2016
בג"ץ הכשיר את צו ההריסה ה-21 במספר לשנת 2016: "... ניתן משקל בהחלטת המשיב למעורבותם של בני הבית ולתמיכתם במעשה"
22.12.2016
סיכום ביניים בנושא הריסות עונשיות: 22.12.2016
הנדון: בג"ץ 8898/16 ___ עמאר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  8898/16  |  18.12.2016
בג"ץ 9034/16 - אבו סביח ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסיקה / עליון  |  9034/16  |  18.12.2016
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט נגד כוונת המדינה להרוס ולאטום את בית משפחתו בכפר עקב של מבצע פיגוע ירי בירושלים באוקטובר 2016. בית המשפט אישר את החלטת המדינה לאטום את פתחי הדירה ולהרוס את הקירות הפנימיים. השופטים קבעו כי ההריסה מידתית; כי משפחתו של המפגע ידעה על כוונתו ותמכה בו; וכי ההריסה חיונית לצורך הרתעה. השופטים הדגישו כי "הפגיעה בבני המשפחה אינה פשוטה – אך בנסיבותינו, הכרחית". השופטים סירבו ...
15.12.2016
קל להרוס, קשה יותר לבנות: הצבא הודיע שיהרוס שוב מבנה, שכבר הרס בהריסה עונשית באופן רשלני, בטענה שבוצעה בו בנייה בלתי חוקית; המוקד עתר לבג"ץ
הנדון: בית משפחת אבו שאהין - מחנה הפליטים קלנדיה מחילה להחרמת הקומה השלישית
תכתובת עקרונית  |  27.11.2016
23.11.2016
צו הריסה עונשית מאיים על ביתה של תושבת ירושלים המזרחית וחמשת ילדיה; המוקד: הריסה עונשית מהווה ענישה קולקטיבית הפוגעת בחפים מפשע


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב