שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

מעצרים

(20-1 מ-333)
  מסמכים (333)     תיקים (15)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף10.5.2017
המוקד דרש ממשטרת ישראל להפסיק את ההפרה השיטתית של זכויות קטינים פלסטינים הנחקרים על ידה: המשטרה בתגובה מצרה "על כך שהטענות במכתבך נטענות באופן כללי"
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה בתחנות משטרת ישראל. בסימוכין לפנייתך מיום 8.8.2016
תכתובת עקרונית  |  9.5.2017
תגובת המשטרה לדרישת המוקד להגנת הפרט להפסיק להפר זכויות של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה ונחקרים בישראל. המשטרה מציינת שבשנים האחרונות נעשית עבודת מטה בין-משרדית להחלת חוק הנוער על חקירותיהם של קטינים אלה. בתגובה לדרישת המוקד להפסיק לחקור קטינים בלילה מזכירה המשטרה כי הצבא הוא שמבצע מעצרים ליליים. לטענתה, חקירת הקטינים מתבצעת ככל הניתן בשעות הבוקר, אך סידור זה "עלול להביא אף הוא לפגיעה בזכויות ה...
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב ואח' נ' שירות בתי הסוהר תגובה מקדמית מטעם המשיב ובקשה לדחיית העתירות על הסף
תגובה  |  3555/17  |  3.5.2017
תגובת המדינה לעתירות שהגישו ארגון עדאלה ועורכי דין פרטיים להורות לה להפסיק את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. המדינה טוענת כי זכות האסירים להיפגש עם עורכי דינם כפופה לסידורי ביטחון, לצורכי החקירה ולסדרי האבטחה, העבודה והמשמעת במתקני הכליאה, וכי תכלית מסגרת זאת להבטיח כי זכות ההיוועצות עם עורך הדין תקוים למטרת מתן השירות המקצועי שעורך הדין מוסמך לתת. המד...
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב נ' שירות בתי הסוהר בקשה מוסכמת למחיקת העתירות
בקשה  |  3555/17  |  3.5.2017
בקשה למחיקת עתירות שהגישו ארגון עדאלה ועורכי דין פרטיים להורות למדינה להפסיק את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. המדינה והעותרים הסכימו כי יותרו המפגשים, ובלבד שעורך דין אחד לא יפגוש יותר משני אסירים. במסגרת ההסדר הצהירו העותרים כי "בקשות הכניסה הקיימות הן לשם מתן שירות מקצועי בלבד". הצדדים הסכימו כי "אין מחלוקת בדבר זכותם של האסירים, לרבות אסירים שובתי ...
בג"ץ 3555/17 - ח'טיב ואח' נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  3555/17  |  27.4.2017
עתירת מרכז עדאלה להורות למדינה לבטל את מדיניותה למנוע מעורכי דין להיפגש עם אסירים שובתי רעב המסווגים כביטחוניים. עדאלה טוען כי מדיניות זו פוגעת בזכותם החוקתית של האסירים להיפגש עם עורכי דין ובזכותם להליך הוגן, זכויות המעוגנות במספר חוקים ובפסיקות בג"ץ. המרכז מוסיף כי המדינה פוגעת בזכותם של האסירים לשלמות הגוף, לכבוד וליחס אנושי, שכן פגישתם עם עורכי דינם משמשת ערובה מרכזית לשמירה על זכויות אלו. ...
27.3.2017
ההתעללות בקטינים פלסטינים בעת מעצר וחקירה נמשכת באין מפריע: שוטרים וסוהרים נוהגים בברוטאליות כלפי קטינים מירושלים המזרחית; במקום להידרש למקרים ולהעמיד לדין את האשמים, התיקים נסגרים בזה אחר זה ללא חקירה
הנדון: פנייתך בנוגע למרשך, __ אבו סביתאן
תכתובת עקרונית  |  26.3.2017
הודעת המחלקה לחקירת סוהרים כי החליטה לסגור תיק שנפתח בעקבות תלונת המוקד להגנת הפרט בעניינו של בן שש עשרה, תושב ירושלים המזרחית, שלפי עדותו עבר התעללות כשנעצר. המחלקה מסבירה את החלטתה בכך שהתלונה מתייחסת בעיקרה לפעילות מסתערבים ולא להתנהלות הסוהרים. בפרט פוטרת המחלקה את התלונה בטענה ש"האסיר קיבל מכה בבית מעצר ירושלים, שאותו כלל לא ראה, כיוון שעיניו היו מכוסות", ומציינת בנוסף כי האסיר לא התלונן ב...
הנדון: תלונתך מתאריך 28/12/2016 בשם מרשך __ אבו סביתאן ת.ז. __
תכתובת עקרונית  |  9.2.2017
הודעת המחלקה לחקירת סוהרים כי החליטה לסגור תיק שנפתח בעקבות תלונת המוקד להגנת הפרט בעניינו של בן שש עשרה, תושב ירושלים המזרחית, שלפי עדותו עבר התעללות כשנעצר. המחלקה טוענת כהסבר להחלטתה "כי לא הונחה תשתית המלמדת על יסוד סביר לביצוע עבירה פלילית".
בג"ץ 5014/15 - עדאלה ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5014/15  |  15.1.2017
מחיקת עתירה שהגישו מרכז עדאלה ושישה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לבטל את הארכת הוראת השעה הפוטרת את הרשויות מתיעוד חזותי וקולי של חקירות חשודים בעבירות ביטחון. בית המשפט מוחק את העתירה בעקבות תיקון לחוק שפוטר את הרשויות מחובת התיעוד. השופטים קובעים כי למרות שגם התיקון לחוק פוטר את הרשויות מהחובה לתעד חקירות בעבירות ביטחון, "מדובר בחוק חדש של הכנסת שזה עתה נכנס לתוקף, שנדון...
הנדון: הקטין __ טהה תיקנו 519/16
תכתובת עקרונית  |  29.12.2016
הודעת המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) כי החליטה לסגור תיק תלונה שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניינו של קטין בן ארבע עשרה וחצי, תושב ירושלים המזרחית, אשר לפי עדותו עבר התעללות בשעה שהוחזק במתקן המעצר במגרש הרוסים במשך 33 יום. מח"ש מודיעה כי "תיקנו נסגר ללא חקירה מאחר ומדובר בסוהרים ומחלקתנו אינה מוסמכת לטפל בתלונות נגד סוהרים".
הנדון: פגיעה חמורה ושיטתית בזכויות קטינים תושבי ירושלים המזרחית במהלך מעצרם וחקירתם
תכתובת עקרונית  |  29.12.2016
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הצטברות עדויות של קטינים תושבי ירושלים המזרחית שנעצרו בין אוקטובר 2015 לנובמבר 2016, המצביעות על פגיעה חמורה ושיטתית בזכויותיהם. בין השאר מציין המוקד כי רוב הקטינים נעצרו בשעות הלילה, בניגוד לחוק הנוער. כמו כן מציין המוקד כי הקטינים נלקחו לתחנה כשהם כבולים. קטינים אף דיווחו על התעללות בהם בזמן שהמתינו לחקירתם. במהלך החקירה לא יודעו מרבית הקטינים...
29.12.2016
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: משטרת ישראל מפירה ברגל גסה את זכויותיהם של קטינים תושבי ירושלים המזרחית, הנתונים בהליכי מעצר וחקירה, בניגוד לחוק
הקטין ____טהה ת"ז _____ ממחנה הפליטים שועפת - תלונה נגד שוטרים וסוהרים בחשד להפרות חמורות של הדין כלפי קטין במהלך מעצרו במתקן המעצר במגרש הרוסים
תכתובת עקרונית  |  28.12.2016
תלונת המוקד להגנת הפרט בדבר שוטרים וסוהרים החשודים ברצף של אלימות חמורה, התעללות ושימוש באמצעים אסורים כלפי קטין בן ארבע עשרה וחצי, תושב ירושלים המזרחית, במהלך החזקתו במתקן מעצר במגרש הרוסים במשך 33 יום. המוקד מפרט מסכת התעללות שעבר הקטין ודורש כי הן המחלקה לחקירות שוטרים והן היחידה הארצית לחקירת סוהרים יחקרו את האירוע וינקטו הליכים מתבקשים כנגד המעורבים.
הנדון: הקטין _____אבו סביתאן, ת"ז ___, מא-טור תלונה נגד שוטרים וסוהרים בחשד להפרת הדין כלפי קטין במהלך מעצרו
תכתובת עקרונית  |  28.12.2016
תלונת המוקד להגנת הפרט בדבר שוטרים וסוהרים החשודים ברצף של אלימות חמורה, התעללות ושימוש באמצעים אסורים כלפי קטין בן שש עשרה תושב ירושלים המזרחית במהלך מעצרו והחזקתו במתקן מעצר במגרש הרוסים. המוקד מפרט מסכת התעללות שעבר הקטין ודורש כי הן המחלקה לחקירות שוטרים והן היחידה הארצית לחקירות סוהרים יחקרו את האירוע וינקטו הליכים מתבקשים כנגד המעורבים.
עת"ם 56843-12-16 המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  עת"ם 56843-12-16  |  28.12.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשטרה להשיב על בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש בעניין חקירתם של קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2015–2016. המוקד הגיש את בקשתו 148 יום לפני הגשת העתירה, ובמהלכם התקבלה רק בקשת ארכה אחת, שחלפה לפני יותר מחודשיים. המוקד מבקש, בין השאר, לקבל נתונים מספריים ביחס לאלה: קטינים שנעצרו בשעות הלילה; חקירות שנערכו בלי ליידע את ההורים; חקירות שנערכו ל...
עת"ם 35386-12-16 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  35386-12-16  |  18.12.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט לחייב את המדינה להעביר מידע על מעצר קטינים, תושבי קבע בירושלים המזרחית, בשנים 2014–2016. המוקד עותר בעקבות אי-מענה ממושך של המדינה לבקשה, ומצביע על כך שכחלוף יותר משלושה חודשים מיום הגשת הבקשה המדינה טרם השיבה תשובה עניינית, אף שהיה עליה לעשות זאת תוך שלושים יום. המוקד טוען כי המדינה מפרה את הוראות חוק חופש המידע ומבקש כי בית המשפט יחייב אותה למסור את המידע המבוקש ללא דיח...
25.10.2016
מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום
2.10.2016
מעצרי לילה של קטינים בגדה המערבית: המוקד קורא לצבא לחדול מן הפרקטיקה הפסולה ומהפרה בוטה של זכויות קטינים פלסטינים
הנדון: צמצום או חלופות למעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  29.9.2016
בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998: מעצר ימים של קטינים תושבי קבע מירושלים המזרחית
תכתובת עקרונית  |  6.9.2016


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב