שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

מעצרים

(20-1 מ-320)
  מסמכים (320)     תיקים (15)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדףבג"ץ 5014/15 - עדאלה ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5014/15  |  15.1.2017
מחיקת עתירה שהגישו מרכז עדאלה ושישה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לבטל את הארכת הוראת השעה הפוטרת את הרשויות מתיעוד חזותי וקולי של חקירות חשודים בעבירות ביטחון. בית המשפט מוחק את העתירה בעקבות תיקון לחוק שפוטר את הרשויות מחובת התיעוד. השופטים קובעים כי למרות שגם התיקון לחוק פוטר את הרשויות מהחובה לתעד חקירות בעבירות ביטחון, "מדובר בחוק חדש של הכנסת שזה עתה נכנס לתוקף, שנדון...
הנדון: פגיעה חמורה ושיטתית בזכויות קטינים תושבי ירושלים המזרחית במהלך מעצרם וחקירתם
תכתובת עקרונית  |  29.12.2016
פניית המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות הצטברות עדויות של קטינים תושבי ירושלים המזרחית שנעצרו בין אוקטובר 2015 לנובמבר 2016, המצביעות על פגיעה חמורה ושיטתית בזכויותיהם. בין השאר מציין המוקד כי רוב הקטינים נעצרו בשעות הלילה, בניגוד לחוק הנוער. כמו כן מציין המוקד כי הקטינים נלקחו לתחנה כשהם כבולים. קטינים אף דיווחו על התעללות בהם בזמן שהמתינו לחקירתם. במהלך החקירה לא יודעו מרבית הקטינים...
29.12.2016
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: משטרת ישראל מפירה ברגל גסה את זכויותיהם של קטינים תושבי ירושלים המזרחית, הנתונים בהליכי מעצר וחקירה, בניגוד לחוק
עת"ם 56843-12-16 המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  עת"ם 56843-12-16  |  28.12.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למשטרה להשיב על בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש בעניין חקירתם של קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2015–2016. המוקד הגיש את בקשתו 148 יום לפני הגשת העתירה, ובמהלכם התקבלה רק בקשת ארכה אחת, שחלפה לפני יותר מחודשיים. המוקד מבקש, בין השאר, לקבל נתונים מספריים ביחס לאלה: קטינים שנעצרו בשעות הלילה; חקירות שנערכו בלי ליידע את ההורים; חקירות שנערכו ל...
עת"ם 35386-12-16 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על חופש המידע, משטרת ישראל עתירה מינהלית
עתירה מנהלית  |  35386-12-16  |  18.12.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט לחייב את המדינה להעביר מידע על מעצר קטינים, תושבי קבע בירושלים המזרחית, בשנים 2014–2016. המוקד עותר בעקבות אי-מענה ממושך של המדינה לבקשה, ומצביע על כך שכחלוף יותר משלושה חודשים מיום הגשת הבקשה המדינה טרם השיבה תשובה עניינית, אף שהיה עליה לעשות זאת תוך שלושים יום. המוקד טוען כי המדינה מפרה את הוראות חוק חופש המידע ומבקש כי בית המשפט יחייב אותה למסור את המידע המבוקש ללא דיח...
25.10.2016
מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום
2.10.2016
מעצרי לילה של קטינים בגדה המערבית: המוקד קורא לצבא לחדול מן הפרקטיקה הפסולה ומהפרה בוטה של זכויות קטינים פלסטינים
הנדון: צמצום או חלופות למעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  29.9.2016
בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998: מעצר ימים של קטינים תושבי קבע מירושלים המזרחית
תכתובת עקרונית  |  6.9.2016
פנייה לפי חוק חופש המידע - חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2016-2015
תכתובת עקרונית  |  9.8.2016
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשטרה בעניין חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2015–2016. המוקד מבקש לקבל נתונים מספריים ביחס לאלה: קטינים שנעצרו בשעות הלילה; חקירות שנערכו בלי ליידע את ההורים; חקירות שנערכו ללא נוכחות הורה או קרוב אחר של הנחקר; חקירות שבהן ניתנה לנחקר אפשרות להיוועץ בעורך דין עובר לחקירה; חקירות שתועדו תיעוד חזותי או קולי; חקירות ...
הנדון: חקירות של קטינים פלסטינים מהגדה בתחנות משטרת ישראל
תכתובת עקרונית  |  8.8.2016
דרישת המוקד להגנת הפרט מהמשטרה להפסיק את הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים הנעצרים בגדה המערבית ונחקרים בישראל. המוקד מסתמך על עשרות עדויות של קטינים פלסטינים מהעת האחרונה, שמהן עולה כי הקטינים נעצרים בדרך כלל באישון לילה ומובלים לחקירה בישראל, שם הם נחקרים, בדרך כלל בלא נוכחות עורך דין או הורה, על ידי חוקרים שככל הנראה לא עברו הכשרה מתאימה ואינם חוקרי נוער. החקירה במרבית המקרים אינה מתועדת חזו...
8.8.2016
המוקד למשטרת ישראל: מערכת החקירות של קטינים פלסטינים מביאה להפרה שיטתית של זכויותיהם
הנדון: פנייתך לדובר צה"ל בנושא פיילוט זימון קטינים פלסטינים לחקירה, לפי חוק חופש המידע
תכתובת עקרונית  |  21.6.2016
הנדון: בקשת חופש המידע 4068 לקבלת נתונים סטטיסטיים אודות חקירת ומעצרי קטינים בשטחי הגדה המערבית בשנת 2015
תכתובת עקרונית  |  26.5.2016
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע - מעצרים של קטינים פלסטינים בגדה המערבית
תכתובת עקרונית  |  28.4.2016
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בגדה המערבית בשנת 2015
תכתובת עקרונית  |  18.4.2016
חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 3), התשע"ו-2016
חוק  |  28.3.2016
21.3.2016
נמשכת מגמת החקיקה הפוגענית: הכנסת העבירה תיקון חוק המקל על הצבא להכריז על "לוחמים בלתי חוקיים"
בג"ץ 5014/15 - עדאלה ואח' נ' השר לביטחון פנים ואח' תגובה מטעם המשיבים
תגובה  |  5014/15  |  10.9.2015
23.7.2015
ארגוני זכויות אדם בעתירה לבג"ץ: יש לבטל את הוראת השעה המקנה פטור גורף למשטרה ולשב"כ מתיעוד חקירות של עצורים פלסטינים


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב