שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

משפטי-כללי

(20-1 מ-340)
  מסמכים (340)     תיקים (6)  
מיין על פי בסדר הצג תוצאות בדף28.10.2018
צעד נוסף בסיפוח הזוחל של הגדה המערבית: נכנס לתוקפו חוק המעביר את הסמכות לדון בחלק מהעתירות העוסקות בשטחים הכבושים, מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים
29.7.2018
בהחלטה תקדימית: בית הדין לעררים קיבל את בקשת המוקד להשית הוצאות על משרד הפנים בגין ביזוי פסק דין
חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 117), התשע"ח-2018
חוק  |  17.7.2018
יותר טוב מ"הארץ": העיתונים שמספרים את האמת
עיתונות מקומית, עמירה הס  |  29.4.2018
כשירות למען מי שרוצות לדעת יותר, ואינן דוברות ערבית, הנה הצעות לקריאה נוספת, שתספק עוד קצת מידע מטלטל בשגרתיות שלו
חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל, תש"ם-1980 [נוסח מלא ומעודכן נכון ליום 7.1.2018]
חוק יסוד  |  7.1.2018
חוק יסוד הקובע כי ירושלים היא בירת ישראל. החוק, שתוקן בינואר 2018, קובע כי הממשלה תידרש לגייס רוב של 80 חברי כנסת על מנת להעביר לישות מדינית אחרת "כל סמכות המתייחסת לתחום עיריית ירושלים", ועם זאת די ברוב של 61 חברי כנסת לביטול שריון זה. בנוסף, החוק מאפשר לשנות את הגבולות המוניציפליים של העיר ברוב רגיל של חברי כנסת ואינו מחייב רוב של 61 כבעבר.
2.10.2017
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש לתת לפלסטינים שרכושם הוחרם בעבר על ידי הצבא את האפשרות לערער על כך בפני הוועדה המיוחדת שהוקמה בנושא בהנחיית בית המשפט
בג"ץ 4264/14 - דאוד ואח' נ' מדינת ישראל - מפקד כוחות צה"ל בשטחי יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה / עליון  |  4264/16  |  8.12.2016
ועדת הפנים סירבה להפוך את צו הכניסה לישראל לקבוע והאריכה את הוראת השעה עד סוף 2016
ועדת כנסת  |  25.5.2016
25.5.2016
המוקד למדינה: העומס על בית הדין לעררים פוגע בזכויות הפונים אליו ויש לשקול מחדש את אופן המשך תפקודו
בג"ץ 1292/14, 1785/14 - חמידאת ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיב
תגובה  |  1785/14  |  30.12.2015
תגובת המדינה בשתי עתירות המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) ניתנת לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. המדינה טוענת כי אין לבתי המשפט הצבאיים בשטחים הסמכות והמיומנות לדון בהחרמות מינהליות מכוח תקנות ההגנה, וכי הצו שהוצא "בא להבהיר את המצב המשפטי הקיים". בנוסף טוענת המדינה כי בתי המשפט הצבאיים בשטחים הוקמו כדי לדון בהל...
ארגוני זכויות אדם ליועמ"ש: חשד להפרות חמורות של הדין הבינלאומי בפעילות צה"ל
עיתונות מקומית, רויטל חובל  |  21.5.2015
במכתב לוינשטיין כתבו "בצלם", "יש דין" ואחרים כי "מספר האזרחים הרוגים הגבוה בשג'עיה מעלה חששות כבדים בנוגע לחוקיות התנהלותו הצבא"
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
בג"ץ 5239/11 - אורי אבנרי ואח' נ' הכנסת ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  5239/11  |  15.4.2015
פסק דין של בית המשפט העליון בארבע עתירות שהגישו ארגונים לזכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, בדרישה להורות למדינה לבטל את חוק החרם, המאפשר נקיטת סנקציות על מי שקורא להטיל חרם על ישראל או על איזור הנמצא בשליטתה. שופטי הרוב בבג"ץ דחו את העתירות וביטלו רק את הסעיף המאפשר לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק. בית המשפט קבע כי "קריאה לחרם נכנסת למסגרת הקטגוריה המכונה בספרות החוקתית: הפרדוקס הדמוקרטי, אשר ב...
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע - נוהל הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים תושבי איו"ש ורצ"ע - התייחסות מנהא"ז איו"ש
תכתובת עקרונית  |  12.11.2014
11.9.2014
הצבא במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע: בין השנים 2013-2011 חל גידול של מאות אחוזים במספר הצווים שהוציא הצבא להחרמת רכושם של פלסטינים
הנדון: הפחתת אגרות בית המשפט בעתירות שעניינן חופש המידע
תכתובת עקרונית  |  13.8.2014
פניית ארבעה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לשרת המשפטים, בקריאה להפחית את אגרות בית המשפט בהליכים שעניינם חופש המידע. במקרים רבים לא די בהגשת בקשה לקבלת מידע מסוים, ונדרשת פנייה לערכאות; וכי הבדל העלות בין בקשה לקבלת מידע ובין הליך משפטי לאותה מטרה אינו פרופורציונלי, והוא מהווה חסם משמעותי בפני קידום תכליותיו של חוק חופש המידע.
בג"ץ 1785/14 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  1785/14  |  9.3.2014
עתירה המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לבטל צו הקובע כי החלטת המפקד הצבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) ניתנת לערעור רק בפני בג"ץ, ולא בפני בית משפט צבאי. המוקד טוען כי הצו פוגע בזכות הגישה לערכאות, המעוגנת הן במשפט הבינלאומי והן בפסיקות בג"ץ. למעשה עלול הצו למנוע מתושבים פלסטינים להיות נוכחים בדיוני בית המשפט ולהציג במהלכם הוכחות וטענות עובדתיות לגבי ההחרמה, וכך גדל הסיכון של החרמת רכוש...
9.3.2014
המוקד פונה לבג"ץ: יש להורות על ביטול הצו הצבאי החדש, הקובע שאין אפשרות לערער על החלטת הצבא להחרים רכוש של פלסטינים
ערער 4735/13 - צראוי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי העוררים לעניין הסמכות העניינית
סיכומים  |  4735/13  |  21.1.2014
סיכומי המוקד בעניין סמכות בית המשפט לדון בערעורים על החרמת כספים על ידי הצבא, לאור צו חדש הקובע מפורשות כי אין לבית המשפט הצבאי סמכות לכך. המוקד טוען כי הצו עומד בניגוד לכללי המשפט הבינלאומי ולעקרונות המשפט המינהלי והחוקתי בישראל, ודורש מבית המשפט לבטלו. למצער מבקש המוקד מבית המשפט להעביר את הדיון בתיק לערכאה המשפטית המוסמכת לכך.
ערער 4735/13 - צראוי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית סיכומי המשיב לעניין הסמכות העניינית
סיכומים  |  4735/13  |  14.1.2014
סיכומי הצבא בעניין סמכותו של בית המשפט הצבאי לדון בערעורים על החרמת כספים על ידי הצבא, מכוח תקנות ההגנה לשעת חירום. לטענת הצבא, הצו החדש מבהיר שלבית המשפט הצבאי אין סמכות לדון בערעורים כאלה. עוד טוען הצבא כי גם במצב החוקי שהיה קיים לפני פרסום הצו לא הייתה לבית המשפט סמכות כזו, ופרסומו רק מחדד את המציאות החוקית הקיימת.


[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב